Nieuw logo visualiseert 'human network'-filosofie

Cisco heeft zijn positionering aangescherpt en richt zich, meer dan ooit, op het internet als netwerk van mensen. Onder de noemer 'the power of the human network' realiseert Cisco het verbinden, laten samenwerken en samenleven van mensen, met behulp van netwerken. Om de nieuwe positionering te onderstrepen heeft het bedrijf het logo vernieuwd, waarbij het de term 'Systems' uit de naam heeft gehaald.

Coks Stoffer, Algemeen Directeur Cisco Nederland: "Netwerken spelen een centrale rol in alle facetten van onze moderne samenleving. Iedereen maakt daarbij deel uit van verschillende groepen, zoals collega's, zakenrelaties, vrienden en familie. Internet stelt ons in staat om met al die groepen te communiceren en samen te werken, via spraak, data en video, onafhankelijk van locatie. Internet is een netwerk van mensen. Zoals het nieuwe logo ook aangeeft, ligt het accent bovendien niet langer op de fysieke brug, zoals deze in ons oude logo te zien was - de Golden Gate Bridge in San Francisco - maar op de virtuele brug die we slaan tussen mensen, de 'gateway to the future'. Hiermee verbinden we de 'human networks' met elkaar.

De nieuwe positionering van Cisco omvat nadrukkelijk ook de consumentenmarkt. Iedere werknemer is immers ook consument. Op het werk, onderweg, tijdens de communicatie met collega's of thuis maken mensen gebruik van netwerktechnologie. In het verleden werden technologische innovaties vooral gedreven door de grote ondernemingen, maar nu zijn het vooral de eindgebruikers die met hun vraag de vernieuwing sturen en zorgen voor andere ervaringen.

Coks Stoffer: "Cisco is als geen ander in de positie om zowel de zakelijke als thuisgebruiker te bedienen bij zijn vraag naar een intensievere en rijkere gebruikerservaring of 'experience'. Deze vraag is een gevolg van de voortdurende samenwerking en interactie, op het werk maar ook in de vrije tijd, in (online) gemeenschappen die gebaseerd zijn op gezamenlijke interesses. Iedereen staat vrijwel permanent in verbinding met anderen en dit drijft de vraag naar betrouwbare apparatuur, voor de eindgebruiker zowel als voor organisaties. Cisco heeft de afgelopen jaren geïnvesteerd in een verbreding van de portfolio, door onder meer de overname van Linksys, Kiss en Scientific Atlanta. Mede hierdoor kunnen we die eindgebruiker optimaal van dienst zijn."

Evolutie van netwerken
In de eerste fase van het netwerk ging het nog om de verbinding zelf, de connectiviteit. Dit leidde tot het ontstaan van websites. In de tweede fase ging het om efficiency en web services. Organisaties gingen steeds meer en beter zaken doen op het web. Nu dient de derde fase zich aan waarbij het fysieke aspect van het netwerk ondergeschikt is aan het menselijke. Het netwerk is overal en de eindgebruiker heeft de controle. Het gaat daarbij om rijkere ervaringen waardoor businessmodellen opnieuw veranderen. Technologie verandert van 'top-down' naar 'bottom-up', gedreven door de eindgebruiker. Hierbij kan die eindgebruiker vaak zowel werknemer zijn als particuliere consument, zonder dat die rollen nog duidelijk te scheiden zijn.