Minister Brinkhorst bezoekt ICT onderwijsproject op ROC

Amsterdam, 9 maart 2006

Europa kampt met een tekort van 160.000 netwerkspecialisten, groeiend tot een half miljoen in 2008. Dat concludeert onderzoekbureau IDC na onderzoek onder duizend IT-directeuren in 31 Europese landen, waaronder Nederland. IDC deed het onderzoek in opdracht van netwerkspecialist Cisco Systems.

Het nijpende tekort is het gevolg van het feit dat de economie snel aantrekt organisaties en een steeds groter belang hechten aan computernetwerken. Zestig procent van de ondervraagde organisaties gebruikt het netwerk om met klanten, leveranciers of partners te communiceren. Bijna 90 procent verwacht dat deze computernetwerken een nog groter belang krijgen. Van de ondervraagde bedrijven die het afgelopen jaar ICT-personeel hebben aangeworven, zegt 50 procent het moeilijk te vinden gekwalificeerde ICT'ers te vinden.

Coks Stoffer, Algemeen Directeur van Cisco Nederland: "Als je kijkt naar wat Cisco 'advanced technologies' noemt, oplossingen op het gebied van beveiliging, IP-telefonie en mobiel werken, dan is de verwachting dat er in de periode van nu tot 2008 ruim 4.000 nieuwe banen op dit gebied ontstaan die moeten worden ingevuld."

Cisco werkt al jaren aan een manier om dit gat ('skills gap') te dichten door onderwijsinstellingen te voeden met kennis en tips over de wijze waarop ICT in het onderwijs kan worden gebruikt. Ruim 10 jaar geleden startte het bedrijf bovendien met het Cisco Networking Academy Program, dat momenteel bij zo'n 80 onderwijsinstellingen in Nederland draait en studenten opleidt tot netwerkbeheerders. Om zich eens in de praktijk te laten informeren over een dergelijke vorm van ICT-onderwijs op basis van de samenwerking tussen bedrijfsleven en onderwijs, bezocht minister Brinkhorst van Economische Zaken afgelopen week het Da Vinci College in Dordrecht.

Er waren voor EZ twee redenen om ROC Da Vinci College in Dordrecht te bezoeken. Toen de minister in november kennis nam van het onderzoek door IDC naar het tekort aan in netwerktechnologie geschoolde medewerkers, toonde hij veel interesse in het door Cisco geïnitieerde Networking Academy Program zoals dat wordt ingezet op het Da Vinci College. Daarnaast is dit ROC de spil in het zogeheten Leerpark: een campusachtige ontwikkeling waarin het VO en MBO geclusterd wordt met bedrijven en onderwijsgerelateerde zakelijke dienstverlening. Eén van de top 3 projecten in de regio Dordrecht, waarin onderwijs, bedrijfsleven en gemeente fors investeren. Een innovatief concept met als doel onderwijs en arbeidsmarkt beter op elkaar aan te laten sluiten.

Max Hoefijzers, Voorzitter College van Bestuur van het Da Vinci College: "Het beroepsonderwijs is een instrument voor economische ontwikkeling. Dit betekent dat leeromgevingen zodanig moeten zijn ingericht en gebruik moeten maken van ICT, dat leerlingen goed worden voorbereid op ' het echte werk'. Vandaar dat Da Vinci streeft naar een ' onderwijsleerconcept', door, samen met het bedrijfsleven, studenten in staat te stellen te werken en te leren."

Filip van Bel, verantwoordelijk voor het Cisco Networking Academy Program in de Benelux: "Cisco is opgericht door mensen van de Stanford University en heeft daardoor het onderwijs 'in de genen'. Hieruit is langzamerhand het Cisco Networking Academy Program gegroeid. Eerst werden er alleen routers geleverd aan het onderwijs. Vervolgens werd een cursus ontwikkeld om scholen te leren hoe zij schoolnetwerken konden inrichten. De cursus kon gevolgd worden via internet: e-learning. Later werd de cursus breder getrokken, en werd deze via het programma ook geschikt gemaakt voor studenten."

Da Vinci College
Het Da Vinci College is het regionaal opleidingencentrum (ROC) voor beroepsonderwijs (MBO/HBO) en volwasseneneducatie in Zuid-Holland Zuid met vestigingen in Dordrecht, Zwijndrecht, Alblasserdam, Sliedrecht, Ridderkerk, Papendrecht, Middelharnis, Oud-Beijerland, Gorinchem en Wijk en Aalburg. Er worden opleidingen verzorgd op het terrein van Techniek, ICT, Gezondheidszorg, Creatieve vakken, Administratie, Handel, Brood en banket. In totaal telt de instelling 13.000 leerlingen, verdeeld over 18 vestigingen.

Cisco Networking Academy Program
In het Cisco Networking Academy Program leren studenten om computernetwerken te ontwerpen, bouwen en onderhouden. Het programma is een alliantie tussen het onderwijs, het bedrijfsleven en de overheid, en is inmiddels in153 landen actief. Het programma wordt aangeboden via internet (e-learning). Wereldwijd zijn er ongeveer 470.000 studenten.

In 1999 werd de eerste Nederlandse Networking Academy geopend. Inmiddels zijn er circa 80 onderwijsinstellingen in Nederland die gebruik maken van de Cisco Networking Academy. Het Da Vinci College was een van eerste scholen die hiermee startte. In Nederland zijn er momenteel 15.000 studenten die het Cisco Networking Academy Program volgen.

Klik hier voor meer informatie over het Cisco Networking Academy Program.