LinkedInGoogle+
Megosztás:

2012. január 24-én a budapesti Addetur Alapítványi Gimnázium és Szakképző Iskolában újabb Cisco Hálózati Akadémiát avattak fel, ahol 24 mozgássérült tanuló kezdte meg a munkaerő-piaci beilleszkedést segítő hálózati informatikai tanulmányait.

Az informatikai alapismereteket nyújtó Cisco IT Essentials (ITE) tananyaggal a már létező számítógéprendszer-karbantartó képzésen belül ismerkedhetnek meg a tanulók, a gimnáziumot végzők pedig a délutáni órák keretében vesznek részt e képzésben. Emellett folyamatban van a hálózati alapismereteket nyújtó CCNA képzés bevezetése is, amely várhatóan még 2012-ben elérhető lesz a diákok számára.

A képzés létrejöttét a Cisco Magyarország 1 millió forinttal támogatta szakképzési hozzájárulás formájában, emellett a Cisco Hálózati Akadémia hazai terjesztését felkaroló HTTP alapítvány fedezte több száz ezer forint értékben a CCNA és az ITE oktatók teljes képzési költségét, illetve nyújtott folyamatos segítséget a tervezésben, az eszközbeszerzésben, a labor kialakításában és a képzés elindításához szükséges minden egyéb területen.

„Az Addetur Iskola több mint 18 éve működik azzal a céllal, hogy segítse a mozgássérült fiatalok beilleszkedését a társadalomba és javítsa elhelyezkedési esélyeiket. E munka egy újabb lépése a Cisco Hálózati Akadémiával létrehozott együttműködés, amely egy gyors ütemben fejlődő és sok lehetőséget magában hordozó területet ismertet meg tanulóinkkal” – mondta Kékesné Czinder Gabriella, az Addetur igazgatója. „A számítógéprendszer-karbantartó képzésünk nagyban épül a Cisco tananyagára, ezáltal a tanulók minőségi képzésben vehetnek részt és így nagyobb lehetőségük lesz elhelyezkedni, továbbá továbbtanulási lehetőségek is biztosítottak a magasabb szintű tudás eléréséhez. Emellett a Cisco online tananyagai bárhonnan elérhetők, ami a mozgássérülteknél nagyon fontos szempont” – tette hozzá.

„Az informatikai iparág közvetlenül is segítheti a hátrányos helyzetűeket, ugyanakkorérdemes odafigyelni azokra a trendekre, amelyek a munkaerőpiac egészén megfigyelhetők. A felsőoktatásból most kikerülő internetgeneráció a munkáltatóktól mind a munkavégzés helyét, idejét, mind az ehhez használt eszközöket tekintve nagyfokú rugalmasságot és felkészültséget vár el, hiszen az internettel együtt felnőve ezt szokta meg a hétköznapokban. Ez a folyamat nagyban hozzájárulhat ahhoz, hogy a hátrányos helyzetűek – megfelelő képzettség birtokában – könnyebben helyezkedjenek el, hiszen számukra sok esetben épp a térbeli és időbeli korlátok jelentik a legnagyobb akadályt.” – hangsúlyozta György László, a Cisco Magyarország ügyvezető igazgatója.

A Cisco Hálózati Akadémia globális hallgatói létszáma 2011 tavaszán túllépte az 1 millió főt. A világ legnagyobb, online oktatásra épülő „osztálytermének” létrejöttét a folyamatosan növekvő piaci igények generálták: az IDC 2010-es előrejelzése szerint 2015-ig Európában a 13%-ot is elérheti a munkaerőhiány az informatika egyes területein, így az állami oktatási rendszer mellett egyre nagyobb hangsúlyt kapnak az iparági oktatási kezdeményezések.

Magyarországon 1999-ben indult a program, azóta több mint 15 000 diák végzett, jelenleg pedig 100 akadémián közel 200 oktató oktat és több mint 4500 diák vesz részt a Cisco Hálózati Akadémiai versenyképes szakmát adó különböző szintű képzéseiben. A hazai program eredményességét a közép- és felsőoktatási intézményekkel és a versenyszféra szereplőivel kialakított együttműködés alapozta meg.

Az Addetur Alapítványi Gimnázium és Szakképző Iskoláról

Az intézményben az informatika csak egy a számos oktatási feladat közül. Az iskola többek között 5 évfolyamos gimnáziumot tart fenn, szakiskolai képzést nyújt 9-10. évfolyamosok számára, DOBBANTÓ néven felzárkóztató évfolyamot indított, illetve 3 éves OKJ-s női szabó képzést tart. Mindezek mellett a képzései elérhetők felnőtt mozgássérült emberek számára is.

Az Intézményaz országban egyedülállóan integrálja a közoktatásbana sajátos nevelési igényű – mozgás-, látás-, hallássérült, autisztikus, problémás szociális háttérből érkező, pszichés zavarokkal küzdő – diákokat. Munkájuk eredményeképpen olyan fiatalok, akikről talán más már lemondott, jó eredményeket érnek el a tanulásban a megfelelő segítségnek köszönhetően. Érettségi vizsgát tesznek, szakmát tanulnak, teljes értékű embernek érezhetik magukat azáltal, hogy egészséges társaikkalképesek együtt élni, dolgozni, barátságokat kötni. Az intézmény a különböző akadállyal élő fiatalokat nem elszigetelt környezetben készíti fel az életre, hanem abban a világban, aholkésőbb meg kell találniuk a helyüket, amelyben a lehető legönállóbban be kell illeszkedniük.Az iskola egyre szélesebb körben válik ismertté – és elismerté – az ott folyó képzések minőségét illetően.

A Cisco Hálózati Akadémiáról bővebben - Háttéranyag

A Cisco Hálózati Akadémia hálózati informatikai ismereteket oktat osztálytermi, valamint online, felhőalapú tananyagok és eszközök segítségével annak érdekében, hogy a hallgatókat felkészítse a 21. századi globális gazdaságban munkájuk során rájuk váró kihívásokra. A Hálózati Akadémia 1997-ben 64 iskolával kezdte meg működését. Mára a világ egyik „legnagyobb osztálytermeként” 165 országban 10 000 akadémiával van jelen. Alapítása óta eddig összesen 4 millió hallgató vett részt a programban.

Kibővült képzési portfolió

A Cisco Hálózati Akadémia kurzusai ma már számos témakörben segítik a középiskolákban és egyetemeken tanuló diákokat a sikeres IT pályafutás megalapozásában. Az IT Essentials alapszintű tudást ad a PC hardver, szoftver, hálózatok és biztonság témakörökben. A CCNA Discovery az otthoni- és kis irodai, valamint a vállalati hálózatokról ad áttekintést, míg a CCNA Exploration mélyebb technológiai alapokat nyújt mindezekhez. A CCNA Security a hálózati eszközök telepítéséhez, hibakereséséhez és monitorozásához szükséges biztonsági alapfogalmakat és készségeket vezeti be. Az ezt követő „professzionális” szinten a CCNP már az összetett hálózati infrastruktúrák tervezéséhez és menedzseléséhez szükséges haladó ismereteket tanítja.

Munkaerőpiaci kapcsolódás

Az informatikai szakma hálózati ismeretek nélkül ma már elképzelhetetlen, ezért az Akadémiáról kikerülő, CCNA végzettséggel rendelkezők a munkaerőpiacon is keresettek. Ennek egyik legnyilvánvalóbb jele az, hogy az ország egyik legnagyobb állásközvetítő portálja, a Profession.hu és a HTTP Alapítvány, a Cisco Hálózati Akadémia magyarországi szolgáltató központja 2011-ben stratégiai együttműködést kötött a Cisco Hálózati Akadémián végzett diákok elhelyezkedésének elősegítése érdekében, egy közös önéletrajz-bank kiépítése formájában.

Tananyagintegráció a szakképzésben és a felsőoktatásban

A Hálózati Akadémia kurzusai a felhőalapú oktatási rendszernek köszönhetően több nyelven hallgathatók. A tanfolyamokat konzultációk, gyakorlati tapasztalatokat nyújtó feladatok, korszerű hálózati eszközökkel felszerelt informatikai laborok, számítógépes szimulációk, interaktív online tesztek és értékelések egészítik ki, amelyek személyre szabott visszajelzést adnak a hallgatóknak. A Hálózati Akadémia oktatói sokoldalú képzésben részesülnek.

A magyar nyelvű tananyagok a szakképzésért felelős minisztériumokkal és háttérszervezetekkel együttműködve, a szakképzésbe és felsőoktatásba integrálva is megjelentek. Ezek a tananyagok jól használhatók több OKJ-s informatikai szakma tanítása során, például az Informatikai rendszergazda (ezen belül az Informatikai hálózattelepítő és -üzemeltető valamint az IT biztonságtechnikus), a Számítógép-szerelő, karbantartó és a Műszaki informatikai mérnökasszisztens szakmákhoz.

A CCNA Exploration, CCNA Security és CCNP tananyagok angol nyelven érhetők el, amelyeket a felsőoktatási intézmények saját tanrendjükbe illeszthetően szabadon használhatnak fel, tetszőleges beszámítási rendszerben akár kreditpontokkal is honorálva a képzést sikeresen teljesítő diákokat. A Cisco által kifejlesztett, legújabb hálózati technológiákat bemutató és azok alkalmazására épülő, mérnökképzésre alkalmas tananyagok BSc- és MSc szinten is alkalmazhatók. (összesen 1500 órányi digitális tananyag, elméleti és gyakorlati feladatok, teljes körű IT laborinfrastruktúra, számítógépes szimulációk, netlab).

Országos oktatói támogató hálózat

A Cisco Hálózati Akadémia egyik különleges értéke, hogy nem csupán a digitális tananyagokat teszi hozzáférhetővé, hanem nagy figyelmet fordít az oktatók folyamatos továbbképzésére és támogatására is. Az oktatók rendelkezésére állnak a www.netacad.hu honlapon megjelenő információk, a Cisco Webex kollaborációs eszköz, valamint a www.itszp.hu szakképzési portálon hozzáférhetővé tett több ezer órányi magyar nyelvű tanári segédanyag. A HTTP Alapítvány, mint az akadémiai program egyik országos szolgáltató központja, rendszeres oktatói továbbképzéseket, fórumokat, versenyeket szervez, és havi rendszeres hírlevélben ad tájékoztatást a Cisco technológiai újdonságiról. Ezek olyan szolgáltatások, amelyek a magyar szakképzésben mindenképpen újszerűek és nagyban hozzájárulnak az informatikai szakképzés minőségi szintjének emeléséhez. Mindez non-profit, önfenntartó és önfejlesztő rendszerben történik. Hasonló rendszer az Európai Unióban Hollandiában működik, ahol állami támogatással is segítik azt a non-profit szervezetet, amely a HTTP Alapítványhoz hasonló feladatrendszert lát el.

A Hálózati Akadémia legfontosabb statisztikai adatai:

  • 2011 tavaszán a Cisco Hálózati Akadémia hallgatói létszáma elérte az 1 millió főt
  • A programban eddig 4 millió hallgató vett részt
  • A világ 165 országában 10 000 Hálózati Akadémia működik
  • Havonta 1 millió online értékelés készül
  • Eddig összesen 100 millió online értékelés készült el

Speciális képzések

A Cisco Hálózati Akadémia és a MEOSZ (Mozgássérültek Egyesületeinek Országos Szövetsége) még 2006-ban kötött együttműködésének köszönhetően több mozgássérült hallgató szerzett hálózattelepítő és üzemeltető minősítést. Mellettük az azt követő években nagy hangsúlyt kaptak a látássérült hallgatók, akik közül tizen kezdték meg CCNA tanulmányaikat a számukra speciális módon feldolgozott tananyagból.

A HTTP Alapítvány és az Informatika a Látássérültekért Alapítvány együttműködésében elkészült a CCNA Discovery tananyag akadálymentes változata, illetve a multimédiás tartalmak szöveges leírása vakok és gyengén látók számára.


A Cisco Systemsről

A Cisco (NASDAQ: CSCO) az internetes hálózati piac vezetője. A Ciscóval kapcsolatos hírek és információk a weben a http://www.cisco.com illetve a http://newsroom.cisco.com oldalon olvashatók.

A HTTP Alapítványról

A HTTP Alapítvány (Hálózati Tudás Terjesztéséért Programiroda Alapítvány) non-profit közhasznú alapítvány. Fő célja az informatikai iparág szakember - utánpótlásának biztosítása, valamint informatikai hálózati képzések megvalósítása. Együttműködik a Cisco Hálózati Akadémia Programban és a Microsoft IT Akadémia Programban résztvevő oktatási intézményekkel, és kapcsolatban áll a programot támogató más, hasonló profilú hazai és nemzetközi cégekkel ill. civil szervezetekkel. Az Alapítvány nagy hangsúlyt fektet a hátrányos helyzetű felnőttek munkaerőpiaci elhelyezkedésének elősegítésére.
www.http-alapitvany.hu

További információ:

Addetur Alapítványi Gimnázium és Szakképző Iskola:
Mészáros Attila
Kékesné Czinder Gabriella
212 5704/233
20/9164534
addeturiskola@gmail.com
www.addeturiskola.hu

Cisco
Mészáros Attila
Cisco Magyarország, PR & marketing manager
225 4766
30/460-5872
attila.meszaros@cisco.com