A Cisco Magyarország közelmúltban végzett kutatása azt vizsgálta, hogy az adatközponti fejlesztések terén melyek a legfontosabb irányok illetve milyen motivációk állnak ezek mögött. Az elkövetkező három évre vonatkozó trendeket tekintve a virtualizáció vezeti a listát, ez a cégek 30%-ánál áll az első helyen, ezt követi a cloud computing 15%-kal, illetve a harmadik helyen áll fej-fej mellett az adatokhoz való mobil hozzáférés illetve a unified computing (egységes adatközponti környezet), egyaránt 13%-kal.

Az adatközpontok fejlődése a virtualizáció megjelenésével új irányt vett, maga a virtualizáció pedig az erőforrások hatékony kihasználásának és a központi menedzselhetőségnek köszönhetően mára az informatikai fejlesztések középpontjába került. A Cisco Magyarország közel 500 fő körében végzett nem reprezentatív felmérése1 arra kereste a választ, hogy az új trendek milyen arányban jelentek meg a hazai vállatok körében.

Nem meglepő, hogy a virtualizáció előnyei közül a válaszadók közel fele (46%) az erőforrások jobb kihasználását tartja a legfontosabbnak, míg a költségcsökkentés a cégek közel egyharmada (32%) számára a legfontosabb motiváció.

Az adatközpontok fejlesztését befolyásoló tényezők közül a válaszadók közel egyharmada (31%) az alkalmazások növekvő mennyiségét említette az első helyen, ezt követte a költségcsökkentés igénye (22%), illetve a biztonság- és kockázatkezelés (15%).

Az adatközpontokkal kapcsolatos elvárásokat vizsgálva egyértelműen a biztonság a legfontosabb a legtöbb szervezet számára (27%), ezt követi az üzleti igényeknek megfelelő rugalmasság (14,5%), a teljesítmény (13%) illetve az erőforrások jobb kihasználása.

A cloud computinggal kapcsolatos elképzelések mára a felmérésben részt vett cégek jelentős részénél (74%) megjelentek valamilyen formában, azaz csupán egynegyedük nem számol ezzel e lehetőséggel középtávon. A válaszadók 22%-a már most is igénybe vesz a cloud computing elvén működő alkalmazásokat (pl. e-mail, irodai alkalmazások, üzleti szoftverek, webes konferencia), további 14% pedig tervezi a bevezetését. Szintén számottevő (28%) azok aránya, akik már vizsgálják, hogy milyen értéket jelent szervezetünk számára a cloud, de még nem hoztak döntést a bevezetésről. Csupán 10%-ot tesznek ki azok, akik már megvizsgálták a bevezetés lehetőségét, de elvetették azt.

A virtualizáció egyik közvetett hatása az informatikai szakemberek számára megnyíló új képzési irányok és szakmai karrierlehetőségek megjelenése. E téren a vélemények szerteágazóak. A válaszadók egynegyede szerint új specializációk jelenhetnek meg adatközponti IT menedzserek számára, mások szerint (21%) a korábban különálló részlegek közötti nagyobb átjárhatóság és csoportmunka eredményeképpen keletkeznek új karrierlehetőségek. A megkérdezettek 18%-a vélekedik úgy, hogy olyan új pozíciók és beosztások jelenhetnek meg, mint például az adatközponti mérnök vagy az adatközpont menedzser.


1 A nem-reprezentatív felmérés a 2010. november 22-23-án Budapesten tartott Cisco Expo informatikai konferencia résztvevőinek kérdőíves megkérdezésével készült. A kérdőíveket 477-en töltötték ki.

További információ:
Mészáros Attila
Cisco Magyarország, marketing & PR manager
T: (36) 1 225 4766
E: attila.meszaros@cisco.com