A globális datforgalomban a video 2010. végére átveszi az elsőséget a peer-to-peer technológiától, és 2014-re 1 milliárdnál is több tagja lesz a világ online videoközösségének


A Cisco nyilvánosságra hozta a 2009 és 2014 közötti időszakra vonatkozó globális internetes adatforgalmi előrejelzését. A Visual Networking Index (VNI) szerint a világ teljes internetforgalma 2014-re várhatóan a 2009-es több mint négyszeresére, 767 exabájtra, vagyis több mint ¾ zettabájtra nő.

Az adatforgalom növekedése mögött  továbbra is elsősorban a videoforgalom bővülése áll, amely 2014-re a lakossági felhasználók által generált teljes IP forgalom több mint 91%-át teszi ki. A hálózatok sávszélességének és az internet sebességének növelésére irányuló fejlesztések, valamint a HDTV és a 3DTV technológia növekvő népszerűsége egyaránt kulcsfontosságú szerepet játszanak abban, hogy 2009 és 2014 között az IP forgalom várhatóan a négyszeresére nő.

Áttekintés:

 • A két fő felhasználói csoportra - a lakossági és az üzleti ügyfelekre - fókuszáló előrejelzést a nemzetközi IP forgalom növekedésének és tendenciáinak becslésén alapuló éves tanulmányként teszi közzé a Cisco. Az előrejelzések elemzői forrásokból származó adatforgalmi, felhasználási és készülékadatok modellezésével készülnek.
 • A nemzetközi internetforgalom növekedési tényezőinek és tendenciáinak pontosabb megértése érdekében a Cisco több saját, egyedi forrását is aktualizálta:
  • A VNI Forecast widget segítségével egyedi nézetekben jeleníthetők meg a világ teljes internetforgalmára vetített különböző hálózati adatforgalmi típusok.
  • Az asztali és noteszgépekhez készült VNI PC Pulse alkalmazással a lakossági felhasználók többet megtudhatnak saját hálózati forgalmukról és összevethetik hálózat-használati szokásaikat a világ más részein élő felhasználókéval.

Főbb kutatási területek:

Összesített nemzetközi IP forgalom „bájt"-ban

 • A nemzetközi IP forgalom 2009 és 2014 között előreláthatóan több mint négyszeresére (egészen pontosan 4,3-szorosára) nő majd, és a 2013-as havi 56 exabájtra becsült értékhez képest 2014-re eléri a havi 63,9 exabájtot. Ez évente 766,8 exabájtnak felel meg, ami azt jelenti, hogy 2014-re éves szinten majdnem háromnegyed zettabájtnyi adatforgalommal számolhatunk.
 • A 2014-re előre jelzett közel 64 exabájtos havi nemzetközi IP forgalom nagyságrendileg 16 milliárd DVD lemeznek, 21 billió MP3 fájlnak és 399 kvadrillió sms-nek felel meg.

Regionális tendenciák az internet-forgalomban

 • 2014-re a legnagyobb IP forgalmat generáló régiók Észak-Amerika (havi 19,0 exabájt), Ázsia és a Csendes-óceáni térség (havi 17,4 exabájt), Nyugat-Európa (havi 16,2 exabájt) és Japán (havi 4,3 exabájt) lesznek.
 • Az előrejelzésben lefedett időszakban (2009-2014) a leggyorsabb ütemben Latin-Amerika (51%-os átlagos  éves növekedési ráta [CAGR], azaz összesen 7,9-szeres bővülés),Közel-Kelet és Afrika (45%-os CAGR, 6,5-szeres növekedés) és Közép-Kelet Európa (38%-os CAGR, 5,1-szeres növekedés) internetforgalma nő majd.
 • 2014-re Közép-Kelet-Európa havi IP forgalma 38%-os növekedés mellett eléri a 2,5 exabájtot. A közép-kelet-európai régió internetforgalma így havonta 514 millió DVD-nek, azaz 2,1 exabájtnak megfelelő adatforgalmat generál majd.

A növekedés elsődleges motorja a videoforgalom

 • 2014-re az összes videoforgalom (TV, letölthető videoanyagok – VoD, internetes videó és P2P) továbbra is a világ teljes lakossági internet-forgalmának több mint 91%-át fogja adni.
 • 2010. végére első alkalommal haladja meg a nemzetközi internetes videoforgalom adatmennyisége a peer-to-peer (P2P) rendszerű adatforgalmazást. Az elmúlt 10 évet figyelembe véve először fordul majd elő, hogy nem a P2P lesz a legnagyobb internetforgalmat generáló adatforgalmi típus.
 • 2010. végére a nemzetközi online videoközösség tagjainak száma meghaladja az 1 milliárd felhasználót.
 • 2014-re a nemzetközi internet-hálózatok két év műsoridőnek megfelelő videoanyagot továbbítanak majd másodpercenként, míg az éves szinten továbbított videoanyag megtekintésére 72 millió évre lenne szükség.

3DTV és HD

 • Nemzetközi szinten a legfejlettebb technológiát képviselő, így pl. a háromdimenziós (3-D) és a nagyfelbontású TV (HDTV) technológiához tartozó videoforgalom az előrejelzések szerint 13-szorosára nő majd 2009 és 2014 között.
 • 2014-re a 3-D videók várhatóan a teljes internetforgalom 4 százalékát fogják adni.
 • 2014-re a 3-D és a HD anyagok előreláthatólag a teljes lakossági internetes videoforgalom 42 százalékát alkotják majd.

Nemzetközi fájlmegosztás

 • 2014-re előreláthatólag a havi 11 exabájtot is eléri a nemzetközi fájlmegosztással lebonyolított adatforgalom, ami 2009 és 2014 között 22%-os összesített éves növekedési rátának (CAGR) felel meg.
 • A P2P-adatforgalom 16%-os CAGR növekedést mutat majd, míg a webalapú és egyéb fájlmegosztó megoldások forgalmának CAGR növekedése 47% lesz 2009 és 2014 között.
 • 2014-re a P2P-forgalom a teljes nemzetközi lakossági internetforgalom 17%-át adja majd, ami jóval alacsonyabb a 2009. évi 36%-os aránynál.

Nemzetközi üzleti IP forgalom

 • 2014-re előreláthatólag a havi 7.7 exabájtot is eléri a nemzetközi üzleti IP adatforgalom, ami a 2009 és 2014 közötti időszakra vonatkozóan háromszoros növekedésnek felel meg.
 • Az üzleti videokonferenciák adatforgalma az előrejelzés szerint tízszeresére nő majd a vizsgált időszakban, ami majdnem háromszor nagyobb, 57%-os CAGR növekedési ütemet jelent 2009 és 2014 között a teljes üzleti internetes adatforgalomhoz viszonyítva.
 • A webalapú videokonferencia a leggyorsabban bővülő alkategória, amely 2009 és 2014 között 180-szorosára növekszik majd (183%-os CAGR-növekedés 2009 és 2014 között).

Mobil szélessáv

 • A nemzetközi mobil adatforgalom mennyisége 2009 és 2014 között 39-szeresére bővül majd.
 • 2014-re a nemzetközi mobil adatforgalom vélhetőleg eléri a 3,5 exabájt/hó, azaz a több mint 42 exabájt/év értéket.

Lakossági kontra üzleti adatforgalom

 • A lakossági internetes adatforgalom az előrejelzések szerint az üzletinél gyorsabban bővül majd:
  • 2009-ben a lakossági internetes adatforgalom a teljes nemzetközi adatforgalom 79%-át tette ki a havi üzleti adatforgalom 21%-os arányával szemben.
  • 2014-re a lakossági adatforgalom (internetes böngészés, azonnali üzenetküldés, felhasználók saját készítésű videoanyagai, stb.) immáron a havi internetes adatforgalom 87%-át fogják adni, ugyanakkor az üzleti internetes adatforgalom (e-mail, hangalapú adatátvitel, internetezés, HD és webalapú videokonferenciák, stb.) azonban csak a teljes nemzetközi internetes adatforgalom 13%-ának felelnek majd meg.

Az internetes adatforgalom bővülését a hálózati adatsebesség teszi lehetővé: a 2000. és 2010. évi adatok összehasonlítása

 • Alig egy évtized alatt a háztartások internet-kapcsolatának átlagos letöltési sebessége nemzetközi szinten 35-szorosára nőtt, ami egyértelműen hozzájárult az internethasználat ugrásszerű elterjedéséhez.
 • 2000-ben ez az átlagos letöltési sebesség még 127 kilobit/másodperc (kbit/s) volt. Jelenleg (2010-ben) ez az érték már 4,4 megabit/másodperc (Mbit/s).

Hálózati letöltési sebesség alakulása

Online tevékenység 2000. évi letöltési sebesség 2010. évi letöltési sebesség
DVD minőségű film letöltése (4 GB) 3 nap 2 óra
MP3 zenefájl letöltése (3 MB) 3 perc 5 másodperc
E-mail melléklet letöltése (1 MB) 1 perc 2 másodperc

Cisco VNI Forecast widget
A Cisco interaktív VNI Forecast widget alkalmazását használva egyedi előrejelzési grafikonok és nézetek hozhatók létre régió, alkalmazás és végfelhasználói szegmens szerint. VNI Forecast Widget letöltése.

Cisco VNI PC Pulse alkalmazás:
A Cisco Visual Network Index (VNI) PC Pulse nevű alkalmazása méri a felhasználó számítógépéről generált adatforgalom mennyiségét és típusát (pl. internetes böngészés, videonézés, e-mailezés stb.). Az alkalmazás emellett már egy új „IP DNA" kivonatos képet is megjelentet, amely a személyes használati preferenciáknak felel meg. Viszonyításként az egyéni adatok összehasonlíthatók a Cisco VNI PC Pulse többi felhasználójától nemzetközi szinten beérkező összesített statisztikai értékekkel.
A Cisco PC Pulse letöltése

Hivatkozások/URL-címek


További információ:
Mészáros Attila
Cisco Magyarország, PR & marketing manager
225 4766
30/460-5872
atmeszar@cisco.com