A szélessávú kapcsolatok minőségéről szóló tanulmány szerint a vizsgált 66 országból tavaly óta 62-ben javult a fogyasztói szélessávú szolgáltatások minősége. A felmérés egyben rámutat a városi és vidéki területek között tapasztalt digitális minőségi különbségekre is, és első ízben kerülnek összehasonlításra a vonalas és a mobil szélessávú szolgáltatások.

A Cisco szponzorálásával készült tanulmányt az Oxfordi Egyetem Saïd Business School üzleti iskolájának MBA-diákjai készítették, együttműködve az Oviedói Egyetem alkalmazott közgazdaságtan tanszékével. Az első ilyen kutatást 2008 szeptemberében tették közzé annak bemutatására, hogy az egyes országokban milyen a szélessávú internetkapcsolatok minősége, és ezáltal mennyire képesek profitálni az új generációs webes alkalmazásokból és szolgáltatásokból. A kutatócsoport megállapítása szerint a szélessávú szolgáltatások minősége összefügg az adott országok „tudásgazdasági” lehetőségeivel. Megállapítják továbbá, hogy azokban az országokban a legjobb a minőség, ahol a szélessávú internet elérés megjelent a nemzeti prioritások között.

Újdonságok / főbb adatok:

 • A szélessávú szolgáltatások átlagos minősége összességében világszerte javult:
  • A globális átlagos letöltési teljesítmény 49%-kal, 4,75 Mbit/sec sebességre nőtt.
  • A globális átlagos feltöltési teljesítmény 69%-kal, 1,3 Mbit/sec sebességre nőtt.
  • A globális átlagos késleltetés 21%-kal, 170 milliszekundumra csökkent.
 • A szélessávú szolgáltatások 2009-es országlistáját Dél-Korea vezeti.

      A szélessávú szolgáltatások elterjedtsége (háztartások százalékában) A szélessávú szolgáltatások minősége (Broadband Quality Score - BQS mutatószám) 2009 Vezető pozíció a szélessáv terén- 2009 (a szélessáv elterjedtségét és minőségét is figyelembe vevő mutatószám)
  1 Dél-Korea 97% 66 139
  2 Japán 64% 64 115
  3 Hongkong 99% 33 111
  4 Svédország 69% 57 110
  5 Svájc 90% 40 108
  6 Hollandia 83% 46 108
  7 Szingapúr 96% 32 107
  8 Luxemburg 99% 27 107
  9 Dánia 82% 45 106
  10 Norvégia 84% 38 102

 • Dél-Korea, ahol a szélessávú szolgáltatások minőségét jelző mutatószám (Broadband Quality Score, BQS) 72%-ot javult, megelőzte a tavalyi év vezető országát, Japánt. Az előrelépés hátterében a kormány folyamatos erőfeszítései állnak, amelyek arra irányultak, hogy megerősítsék az ország pozícióját a világ vezető infokommunikációs nemzetei között.  Ha a szélessávú kapcsolatok minősége mellett azok elterjedtségét is figyelembe vesszük, akkor Dél-Koreáé az első hely a szélessávban betöltött vezető pozíciót elemző listán is.
 • Japán olyan városokkal emelkedik ki, mint Jokohama és Nagoja, ahol a világon a legmagasabb a BQS, de nem sokkal marad le ezektől Szapporó sem.
 • Európát tekintve Svédországban a legjobb a szélessávú szolgáltatások minősége. Gyorsan zárkózik fel Japán és Dél-Korea mögött, BQS mutatószáma 38%-kal emelkedett tavaly óta. Svédországnak sikerült a leginkább csökkentenie az országon belüli különbségeket – a legsűrűbben lakott városokon kívül élő polgárok jobb minőségben élvezhetik a szolgáltatásokat, mint a városlakók.
 • A szélessáv minőségét illetően Litvánia, Bulgária és Lettország szorosan Svédország nyomában jár, köszönhetően a közelmúlt üvegszálas és kábeltechnológiai fejlesztéseinek.  A szélessávú szolgáltatások alacsony elterjedtsége miatt azonban ezek az országok még nem tudtak betörni a szélessávú szolgáltatások terén vezető pozíciót betöltő országok elitjébe.
 • A BQS mutatószám 39 országban haladja meg azt a küszöbértéket, ami a mai legismertebb webes alkalmazások jó minőségű használatához szükséges (például közösségi oldalak, alacsony felbontású videóletöltések, webes kommunikáció, kisebb fájlok (pl. fotók és zene) megosztása).
 • Kilenc országról - Dél-Koreáról, Japánról, Svédországról, Litvániáról, Bulgáriáról, Lettországról, Hollandiáról, Dániáról és Romániáról - állapították meg, hogy biztosítani tudják azt a minőséget a szélessávú szolgáltatások esetében, amely a jövőbeni, a következő 3-5 év során elterjedő webes alkalmazásokhoz, például a nagy felbontású internetes televíziózáshoz és a magas minőségű videokommunikációkhoz (pl. az otthoni telepresence) szükséges. 2008-ban egyedül Japán lépte túl ezt a küszöbértéket.
 • A kutatás külön fejezetben foglalkozik az országok gazdasági fejlettségük szerinti csoportosításával:1
  • A fejlett, innováció által dinamizált gazdaságok közül az elmúlt évben Dél-Korea érte el a legnagyobb fejlődést a szélessávú szolgáltatások minősége terén. Svédország, az Egyesült Államok és a Cseh Köztársaság szintén jelentős, átlag feletti fejlődést produkált.
  • A hatékonyság motiválta gazdaságok közül Bulgária vezeti a legnagyobb minőségi ugrást felmutató országok listáját. Litvánia, Románia és Lettország szintén átlag feletti fejlődést mutatott.
  • A feltörekvő országok között Kenya lényegében megháromszorozta BQS mutatószámát, ám eredménye még jóval a mai alkalmazásokhoz szükséges küszöbérték alatt marad. A gazdasági fejlődésnek ebben a szakaszában lévő országok közül Vietnam és Katar követte Kenyát a szélessávú szolgáltatások minőségében elért fejlődés mértékét tekintve.
 • A legmagasabb BQS értékkel rendelkező városok a tanulmány szerint a következők:

  Az első tíz város BQS A második tíz város BQS
  Jokohama, Japán 85 Rotterdam, Hollandia 55
  Nagoja, Japán 82 Riga, Lettország 54
  Kaunas, Litvánia 79 Koppenhága, Dánia 53
  Szapporó, Japán 72 Bukarest, Románia 52
  Szöul, Dél-Korea 68 Stockholm, Svédország 51
  Malmö, Svédország 67 Vilnius, Litvánia 50
  Oszaka, Japán 65 Zürich, Svájc 49
  Vuhan, Kína 60 Tokió, Japán 49
  Uppsala, Svédország 57 Göteborg, Svédország 49
  Szófia, Bulgária 56 Kassa, Szlovákia 48

 • A szélessávú szolgáltatások minősége a nagyobb városokon kívüli területeken Japánban a legjobb, ezt követi Korea és Svédország
 • A tanulmány első ízben tartalmazott adatokat a mobil szélessávú kapcsolatokról. A Wi-Fi szolgáltatásokhoz kapcsolódó mobilkészülékek átlagban megfelelnek annak a minőségi küszöbértékének, amely a ma elérhető mobil internetes alkalmazásokhoz szükséges. A 3G és 3G+ technológiák átlagos BQS-e az alacsony feltöltési teljesítmény miatt jelenleg nem éri el a küszöbértéket.

A tanulmány Magyarországra vonatkozó főbb adatai:

 • A szélessávú szolgáltatások minősége terén a kutatásban vizsgált 66 országból Magyarország jelenleg a 19. helyen áll (BQS mutatószám: 36), ezzel egy helyet lépett előre a tavalyi évhez képest. (2008-ban 30-as BQS értékkel a 20. helyen állt)
 • A szélessávú szolgáltatások minőségét és a szélessávú internet elterjedtségét együttesen mérő (Broadband Leadership, vezető szerep a szélessávú szolgáltatásokban) mutatószám alapján hazánk a 40. a rangsorban.
 • A nagyvárosok ranglistáján Budapest a 38. helyet szerezte meg.
 • A nagyvárosokon kívüli minőséget összesítő mutatóban Magyarország a 21. helyen áll.

Idézetek:

 • Alastair Nicholson, ösztöndíjas munkatárs, Saïd Business School, Oxfordi Egyetem
  "A tanulmány segített annak jobb megértésében, hogy a szélessávú szolgáltatások minőségénél mi jelenti a fő hajtóerőt, és a minőség javulásának milyen társadalmi-gazdasági hatásai vannak. Az új webes alkalmazások továbbra is fokozzák a szélessávú szolgáltatások minőségének kiszámításához használt le- és feltöltési teljesítmény és a késleltetés kulcsfontosságú teljesítménymutatóinak fejlesztése iránti igényt. Ebben az évben a gazdasági fejlődés azonos szakaszában lévő országok szélessávú szolgáltatásainak minőségét összehasonlítva megállapíthattuk, mely országok érnek el a fejlődési szintjükhöz képest átlag feletti teljesítményt. Örömömre szolgált, hogy két MBA-hallgatónk is részt vehetett a kutatási projektben, és így hozzájárulhattak ahhoz, hogy nagyobb betekintésünk legyen a szélessávú szolgáltatások minőségének helyzetébe világszerte."
 • María Rosalía Vicente professzor, Oviedói Egyetem
  "A tanulmány rámutat arra, mely országok tettek valódi lépéseket a jövő internete irányában. Ugyanakkor friss bizonyítékot is szolgáltat a városi és a vidéki régiók közötti különbségekre. Egyes országok számára most e minőségi különbség áthidalása jelenti a kihívást."
 • Fernando Gil de Bernabé, főigazgató, Cisco
  "Amióta a Saïd Business School MBA-hallgatóival és az Oviedói Egyetemmel belevágtunk a szélessávú szolgáltatások minőségére koncentráló első tanulmányba, izgalommal vártuk, hogy az idei eredmények mire derítenek fényt. Az előző év gazdasági nehézségei ellenére majdnem minden országban javult a szélessávú szolgáltatások minősége.Azok az országok, pl. Korea és az Egyesült Államok, amelyek jelentős befektetéseket eszközöltek az üvegszálas és új generációs kábeltechnológiák terén, valódi előrelépést tapasztalnak a szélessávú szolgáltatások minőségében.

  A tanulmány bevezette a minőséget minden olyan ország szélessávú szolgáltatásokkal kapcsolatos politikájának napirendjébe, amely vezető pozíciót kíván elérni a szélessávú szolgáltatások terén. Ha valós adatok állnak rendelkezésünkre a szélessávú szolgáltatások minőségére vonatkozóan, és ezeket összekapcsoljuk a társadalmi és gazdasági tényezőkkel, az segít a kormányokkal, döntéshozókkal és szabályozó szervekkel folytatott párbeszéd alakításában."

Hivatkozások/URL-címek:

Ábrák:
A szélessávú szolgáltatások terén vezető országok - az első 20 ország A szélessávú szolgáltatások terén vezető országok - a második 20 ország A szélessávú szolgáltatások terén vezető országok - az utolsó 26 ország

 

Megjegyzések a szerkesztők számára:
A tanulmány forrása az a több mint 24 millió adat, amelyet a felhasználók 2008 májusában és 2009 májusa és júliusa között a www.speedtest.net oldalon keresztül végrehajtott gyorsasági teszteken gyűjtöttek. A kutatócsoport minden egyes ország esetében kiszámította a statisztikai átlagokat a szélessávú kapcsolat minőségének meghatározásához. A munkacsoport arra a következtetésre jutott, hogy a szélessávú élményt főként a mindkét irányban mért sebesség, a késleltetés, a hálózati túlfoglalás és a csomagvesztés befolyásolja. Ezeket a paramétereket három fő csoportba osztották: letöltési és feltöltési teljesítmény, valamint késleltetés. A szélessávú szolgáltatások minőségére vonatkozó értéket (BQS) az egyes országok vonatkozásában egy olyan képlet segítségével állapították meg, amely minden egyes kategóriát a jelenleg és a jövőben népszerű alkalmazások minőségi követelményei alapján súlyoz. Ma a tipikus alkalmazások közé tartoznak a webes böngészés, a közösségi oldalak, a zeneletöltések, az alapvető videoközvetítések és a videochatelés, a normál felbontású IPTV és a vállalati szintű otthoni irodák. A jövőbeni alkalmazások közé tartozik a fogyasztói telepresence kommunikációs, egészségügyi és oktatási téren, a magas minőségű videofájl-megosztás és -közvetítés, a nagy felbontású IPTV, az élő események moziminőségű közvetítése és a fejlett otthoni automatizálás.

A kutatócsoport
Saïd Business School, Oxfordi Egyetem
Weigang Fu, MBA-hallgató, 2008–2009
Sudeep Jain, MBA-hallgató, 2008–2009

Oviedói Egyetem
María Rosalía Vicente professzor

A Saïd Business School (Oxfordi Egyetem) Az 1996-ban alapított Saïd Business School Európa egyik legfiatalabb és leginkább vállalkozó szellemű üzleti iskolája, amely híres innovatív üzleti oktatásáról. Az Oxfordi Egyetem szerves részeként az iskola azt az akadémiai szigort és gondolkodást testesíti meg, amely Oxfordot globális vezetővé tette az oktatás terén. Az iskola kutatásai révén patinás hírnévnek örvend számos területen, beleértve a pénzügyi és számviteli, a szervezetelemzési, a nemzetközi vezetési, a stratégiai és a működési menedzsmentet is. Az iskola üzletvezetők és vállalkozók új generációját kívánja kinevelni, és nemcsak az üzlet természetét kutatja, hanem az üzleti és a szélesebb értelemben vett világ közötti összefüggéseket is. A Financial Times a világ legjobb 20 európai üzleti iskolája (2008. december) és legjobb 20 MBA programja között (2009. január) jegyezte.  A Business Week az Egyesült Államokon kívüli legjobb 10 üzleti iskola közé sorolta (2008. november).  A Wall Street Journal a világ 25 legjobb üzleti iskolája között említette (2007. november).  Az egyesült királysági egyetemek listáján a The Guardian a legjobb üzleti egyetemként jegyezte az elmúlt hat év során, a The Times pedig az elmúlt nyolc év során.  További információk a www.sbs.ox.ac.uk/ honlapon találhatók.

Sajtófelelősök:  

Clare Fisher
PR-vezető
Saïd Business School
Közvetlen telefonszám: +44 (0) 1865 422713
E-mail: clare.fisher@sbs.ox.ac.uk

A Cisco kapcsolattartója:
George Wright
Brands2Life
Telefonszám: +44 207 592 1200

E-mail: george.wright@brands2life.com

Josie Powell, PR-koordinátor
Közvetlen telefonszám: +44 (0) 1865 422573
E-mail: josie.powell@sbs.ox.ac.uk vagy pressoffice@sbs.ox.ac.uk