Prema Ciscovom istraživanju indeksa vizualnog umrežavanja današnja prosječna širokopojasna konekcija mjesečno generira 11,4 gigabajta internetskog prometa


Sažetak:

 • Tvrtka Cisco je predstavila nove rezultate istraživanja o indeksu vizualnog umrežavanja (Cisco® Visual Networking Index (VNI) Usage) koji potvrđuju da se značajna količina prometa vizualnog umrežavanja odvija preko mreža pružatelja usluga. Naime, svakog mjeseca više od trećine prometa prosječne globalne širokopojasne konekcije otpada na video sadržaje, društveno umrežavanje i aplikacije za suradnju.
 • Novo Ciscovo VNI Usage istraživanje pruža kvantitativne uvide u aktivnosti na mrežama pružatelja usluga koje su se odvijale tijekom trećeg kvartala kalendarske 2009. godine. Istraživanje je rezultat suradnje između Cisca i skupine od više od 20 pružatelja usluga širom svijeta koji za potrebe istraživanja dostavljaju anonimne, skupne podatke o korištenju mreže kako bi se analizirali trendovi u korištenju mreže, predvidjele infrastrukturalne promjene i razvile buduće smjernice za izgradnju mreža.
 • Pružatelji usluga koji sudjeluju u ovom projektu brinu o milijunima privatnih pretplatnika iz svih dijelova svijeta te pružaju bežične, žične i kablovske usluge diljem Sjeverne Amerike, Latinske Amerike, Europe, Dalekog Istoka te na raznim tržištima u nastajanju.
 • Ovo novo istraživanje koje je bilo fokusirano na realan mrežni promet nadopunjuje Ciscovo izvješće o predviđanjima i metodologijama indeksa vizualnog umrežavanja za razdoblje 2008.-2013. godine (Cisco VNI Forecast and Methodology, 2008-2013), koje donosi predviđanja za rast mreže u budućnosti. Podaci o mrežnom prometu ažurirat će se u svrhu mjerenja promjena u uzorcima korištenja mreže.

Najvažnija saznanja iz Ciscovog istraživanja o indeksu vizualnog umrežavanja:

Zbirni rezultati o upotrebi širokopojasnog interneta (u trećem kvartalu kalendarske 2009. godine):

 • Na globalnoj razini prosječna širokopojasna konekcija (uglavnom privatni pretplatnici i poneki poslovni korisnici) mjesečno generira otprilike 11,4 gigabajta internetskog prometa.
  • Po konekciji po danu ta je količina otprilike jednaka downloadu 3000 tekstualnih e-mail poruka, 100 MP3 glazbenih datoteka ili 360 e-knjiga koje sadržavaju isključivo tekst.
 • Na globalnoj razini prosječna širokopojasna konekcija mjesečno ostvaruje otprilike 4,3 gigabajta prometa vizualnih mrežnih aplikacija (naprednih usluga poput video aplikacija, društvenog umrežavanja i aplikacija za suradnju).
  • Po konekciji po danu ta količina otprilike predstavlja ekvivalent 20,5 internetskih video sadržaja kratke forme ili otprilike 1,1 sati internetskog video sadržaja, bilo prikazanog samostalno (kao stream), ugrađenog u web stranici ili prikazanog u sklopu video komunikacije.
 • Vodećih 1% globalnih pretplatnika generirali su više od 20% ukupnog prometa.
 • Vodećih 10% globalnih pretplatnika generirali su više od 60% ukupnog prometa.

Maksimalna upotreba širokopojasne konekcije tijekom internetskog udarnog termina:

 • Tijekom prosječnog dana u kvartalu obuhvaćenom ovim istraživanjem, internetski “udarni termin” u cijelom svijetu bio je otprilike između 21 sat uvečer i 1 sat ujutro, za razliku od televizijskog udarnog termina, koji na većini svjetskih tržišta uglavnom traje od 19,00 sati do 23,00 sata.
 • 25% (ili 93,3 megabajta na dan po konekciji) globalnog internetskog prometa generira se za vrijeme internetskog “udarnog termina”.
 • Sat interneta s maksimalnim posjetom ima 20% više prometa nego uobičajeni sat na internetu. Za vrijeme sata s maksimalnim posjetom u prosjeku se ostvari 18 megabajta prometa po konekciji (po satu), dok se tijekom uobičajenih sati u prosjeku ostvari 15 megabajta prometa po konekciji (po satu).
  • Sat interneta s maksimalnim vizualnim umrežavanjem ostvaruje gotovo 25% više prometa od prosječnog internetskog prometa u jednom satu.

Povezana izjava:

"Ciscovo istraživanje o indeksu vizualnog umrežavanja potvrđuje da su IP mreže i internet bitne platforme globalne komunikacije te da je upotreba naprednih usluga od strane potrošača ključan pokretač rasta interneta”, izjavio je Suraj Shetty, potpredsjednik Marketinga pružatelja usluga u tvrtki Cisco. “Kroz ovakve programe istraživanja koje ostvarujemo u suradnji s našim klijentima koji su pružatelji usluga preuzimamo aktivnu ulogu u oblikovanju mreže budućnosti kako bismo uspješno odgovorili na ovakav ogroman rast i kako bismo omogućili pružateljima usluga da korisnicima osiguraju napredne IP mrežne usluge koje su društvenije, osobnije i interaktivnije nego ikada prije."

Osoba za odnose s javnošću:
Martina Ćurić
Cisco Systems Hrvatska
E: martina.curic@cisco.com
T: 01/4628920