Yli puolet IT-työkuormasta on pilvessä vuonna 2014

Cisco Global Cloud Index (2011 - 2016) -tutkimus (GCI) kartoitti datakeskusten ja pilvipohjaisen verkkoliikenteen kasvua ja trendejä. Sen mukaan datakeskusten tuottama liikenne tietoverkoissa nelinkertaistuu vuoteen 2016 mennessä maailmanlaajuisesti 6,6 zettatavuun vuodessa. Tämä vastaa sitä, että jokainen maailman ihminen katsoisi 2,5 tuntia teräväpiirtovideota internetissä joka päivä. Samanaikaisesti kasvun vahvimpana osa-alueena pilvipalveluiden tuottama liikenne kuusinkertaistuu 4,3 zettatavuun.

”Pilviliikenteen kasvamisen keskeiset syyt löytyvät sekä yritys- että kuluttajapuolella. Yrityspuolella pilvipalveluita suositaan yhä enemmän nopeiden käyttöönottoaikojen ja kustannusrakenteen joustavuuden takia, Toinen merkittävä tekijä on videoyhteyksien lisääntyvä käyttö yritysviestinnässä. Kuluttajapuolella ihmiset mm. katsovat yhä enemmän teräväpiirtovideoita netissä”, sanoo Suomen ja Baltian Ciscon toimitusjohtaja Esa Korvenmaa.

Ciscon GCI-tutkimuksen mukaan kiinteissä verkoissa Suomi on kuluttaja- ja yritysverkoissa cloud prepared -kategoriassa, mutta kiinteästä verkosta lataamisen nopeudessa ja viiveessä Suomi ei ole Länsi-Euroopan kärkisijoilla. Mobiiliverkoissa Suomi on kuluttaja- ja yritysverkoissa cloud emerging -kategoriassa ja sijoittuu Länsi-Euroopan tasolla kärkisijoille verkosta lataamisessa. Mikään maa ei yltänyt mobiiliverkkojen cloud prepared -kategoriaan. Maailmanlaajuisesti Suomi on Top 10 -listalla mobiiliverkkojen toimivuudessa ja on mobiiliverkoissa yksi maailman eniten kehittyneistä maista 2011-12. Kiinteissä verkoissa Suomi ei yltänyt Top 10 -listalle.

”Pilvipalvelut vaativat, että niin kiinteiden kuin mobiilienkin verkkojen pitää jaksaa kantaa vaadittu kuorma. Erityisesti verkkoon lataamisen nopeuksien pitää parantua, kun ihmiset käyttävät yhä enemmän erilaisia pilvitallennuspalveluita mm. digitaalisten sisältöjensä säilömiseen. Suomi havittelee paikkaa maailman johtavana ICT-maana ja aktiivisesti hakee tänne investointeja. Samanaikaisesti minä en kotonani neljä kilometriä Helsingin kauppatorilta pysty tekemään täysipainoisesti etätöitä, kun verkossa ei riitä kapasiteettia”, Korvenmaa jatkaa.

Ciscon GCI-tutkimuksen yleiset päälöydökset pähkinänkuoressa:

  • Datakeskusverkkoliikenne nelinkertaistuu 1,8 zettatavusta 6,6 zettatavuun ajanjaksolla 2011-2016.
  • Pilvipohjaisen liikenteen osuus koko datakeskusliikenteestä kasvaa 39 prosentista 64 prosenttiin eli vuositasolla 683 eksatavusta 4,3 zettatavuun.
  • Tietojenkäsittelyn työkuorma siirtyy pilveen. Tietojen prosessoinnista tapahtuu pilvessä 52 prosenttia vuonna 2014. Datakeskuksen työkuormasta on pilvipohjaista vuonna 2016 jo 62 prosenttia.

Cisco Global Cloud Index (2011 - 2016) kehitettiin työkaluksi datakeskusten ja pilvipohjaisen verkkoliikenteen kasvumäärien ja -trendien kartoittamiseen. Datakeskusten tullessa enenevässä määrin tietoverkkojen piiriin tutkimus täydentää olemassa olevia verkkoliikenteen kehitystä seuraavia tutkimuksia. Tutkimus kattoi lähes 150 maata, ja siinä hyödynnettiin mm. yli 40 teratavua dataa ja yli 90 miljoonaa verkkotestitapausta. Ciscon GCI -tutkimus sisältää 'työkuormasiirtymisen' ennusteen, eli miten tietoverkot mahdollistavat tietokoneiden prosessoinnin siirtymisen perinteisistä datakeskuksista pilveen.

Lisätietoja internetistä englanniksi:


Alkuperäinen englanninkielinen tiedote saatavilla osoitteesta:
http://newsroom.cisco.com/press-release-content?type=webcontent&articleId=850397

Lisätietoja:

Cisco Systems Finland Oy, puh. 0204 7061
toimitusjohtaja Esa Korvenmaa
esa.korvenmaa (at) cisco.com

Cisco Systems (NASDAQ: CSCO) on maailman johtava tietoverkkoratkaisujen toimittaja. Ciscon ratkaisuihin perustuvat tietoverkot mahdollistavat puheen, datan ja videokuvan turvallisen välittämisen ja jakamisen ajasta tai paikasta riippumatta. Ciscon kehittämät laitteet, ohjelmistot ja palvelut auttavat ihmisiä monipuolistamaan viestintäänsä ja vuorovaikutustaan tietoverkkojen välityksellä. Lisätietoa Ciscosta löytyy osoitteista http://newsroom.cisco.com ja suomeksi www.cisco.fi.