Cisco Expossa innovoitiin tulevaisuuden maailmaa

Globaali taantuma yhdistettynä etenkin länsimaita koskevaan eläköitymishaasteeseen vaativat uudenlaisia toimintatapoja ja innovaatioita. Nyt kolmannen kerran järjestetyssä Cisco Expo 2011 –teknologiakonferenssissa todettiin, että teknologia voi omalta osaltaan auttaa muuttamaan toimintatapoja tehokkaampaan suuntaan. Esimerkiksi erilaiset etätyö- ja videoneuvotteluratkaisut auttavat vähentämään muun muassa matkustamiseen kuluvaa aikaa. Julkisella sektorilla ne tarjoavat uusia mahdollisuuksia muun muassa etäopetukseen ja etäterveydenhoitoon.

”Elämme nyt maailmassa, jossa tehostamisen kautta haetaan selviytymiskeinoja ja kustannussäästöjä. Tarvitsemme kuitenkin teknologisten innovaatioiden lisäksi myös innovaatioita työn tekemisen tavoissa. Informaation rinnalle tarvitaan transformaatiota. Johtamisen ja yrityskulttuurien täytyy muuttua, jotta teknologisista innovaatiosta voidaan saada hyödyt irti. Erityisesti pk-sektorilla on paljon käyttämätöntä tuottavuuspotentiaalia, joka tulisi nopeasi ottaa käyttöön ja hyödyntää”, kertoi Suomen Ciscon toimitusjohtaja Esa Korvenmaa.

”Talous liikkuu 40 - 60 vuoden sykleissä, ja jokaisella syklillä on oma moottorinsa. Se moottori luo uutta ja tuo tuottavuutta. Seuraava sykli tulee olemaan resurssitehokkuuden aikaa. Globalisaatio ja väestön ikääntyminen luovat siihen oman leimansa. Myös arvomaailma muuttuu. Viime aikoja leimaava yksilökeskeisyys on tulossa tiensä päähän. Yhteistyö on avain kaikelle kehitykselle tästä eteenpäin. Se näkyy myös siinä, miten yritykset alkavat tehdä tiiviimpää yhteistyötä keskenään ja yhteiskunnan kanssa”, totesi Tulevaisuudentutkimuksen professori Turun Yliopistosta ja Tulevaisuuden tutkimuskeskuksen johtaja Markku Wilenius.

”Talouden kuudennen aallon johtajuuden piirteet ovat suoruus, valtaistaminen ja kannustavuus. Organisaatioille pitää antaa mahdollisuus uudelleenluomiseen. Ihmiset haluavat tehdä toisilleen hyvää, siihen pitää antaa vaan edellytykset. Suurin ongelma on asiantuntijakulttuuri, jossa ajatellaan ja puhutaan jonkin roolin äänellä. Jos oikeasti katsotaan asioita toiselta puolelta, eikä jäädä omiin lokeroihin, siitä lähtee positiivinen kierre”, kertoi Wilenius.

”Väitän, että tulevaisuuden voittajia ovat ne kansat, jotka yltävät maailmanluokan toimijoiksi uuden teknologian soveltamisessa ja hyödyntämisessä. Meidän edelläkävijyytemme on urbaani legenda. Uskon, että ICT:n avulla saadaan nykyistä paljon enemmän irti. Nyt meidän pitäisi valmistautua tulevaan kilpailuun uskomalla teknologiaan perustuvaan osaamiseen ja etenkin rohkeaan riskinottamiseen. Menetysten surkuttelusta täytyy päästä uusien onnistumisten juhlimiseen”, sanoi Nokian Executive Vice President Esko Aho.

Kolmatta kertaa Suomessa järjestetty Cisco Expo kokosi yhteen merkittäviä kotimaisia ja ulkomaisia ICT-alan toimijoita. Tapahtumassa oli paikalla noin 800 kutsuvierasta, ja edustettuina oli 32 Ciscon kumppaniyritystä. Pääyhteistyökumppanit olivat Intel, Atea ja EMC.

Tänä vuonna Cisco Expon teemana oli innovaatio.

Lisätietoja:
Cisco Systems Finland Oy, puh. 0204 7061
markkinointi- ja viestintäjohtaja Merja Lehtoranta
E: New Emailmerja.lehtoranta@cisco.com

Cisco Systems (NASDAQ: CSCO) on maailman johtava tietoverkkoratkaisujen toimittaja. Ciscon ratkaisuihin perustuvat tietoverkot mahdollistavat puheen, datan ja videokuvan turvallisen välittämisen ja jakamisen ajasta tai paikasta riippumatta. Ciscon kehittämät laitteet, ohjelmistot ja palvelut auttavat ihmisiä monipuolistamaan viestintäänsä ja vuorovaikutustaan tietoverkkojen välityksellä. Lisätietoa Ciscosta löytyy osoitteista http://newsroom.cisco.com ja suomeksi www.cisco.fi.