Ciscon teknologiasta luotettava alusta AinaComin kaikille palveluille


ICT-ratkaisuja tarjoava AinaCom on uusinut runkoverkkonsa vastaamaan nykypäivän tiedonsiirtotarpeita. Uudistustarpeen taustalla on maailmanlaajuinen trendi, jossa IP-verkossa siirtyy yhä enemmän puhetta ja videota. Lisääntyvät ja monipuolistuvat TV-palvelut, verkosta saatavien videoiden katsominen sekä videoneuvotteluiden yleistyminen vaativat verkolta uudenlaista luotettavuutta ja kapasiteettia. Runkoverkko perustuu Ciscon teknologiaan.

AinaCom tarjoaa valtakunnallisesti pk-yritysten tarpeisiin suunniteltuja tietoliikenne- ja IT-ratkaisuja sekä vastaavia palveluja kuluttajille Hämeenlinnan seudulla.

Operaattorina toimivalle yritykselle tietoverkko on aina liiketoimintakriittinen asia. Kun yksi ja sama IP-verkko vastaa perinteisen nettiliikenteen lisäksi myös puheen ja televisiokuvan välittämisestä, eivät loppuasiakkaat hyväksy käyttökatkoksia tai palvelun kompastelua.

”Verkossa liikkuvan datan määrän ja asiakasmäärän kasvaessa täytyy myös verkon kasvaa mukana. Verkolta vaaditaan lisää suorituskykyä, tietoturvaa ja luotettavuutta, kun puhe, video ja palvelut siirtyvät verkkoon. Verkon ja sieltä saatavien palveluiden täytyy myös toimia yhteen kaikkien asiakkailla käytössä olevien erilaisten päätelaitteiden kanssa”, toteaa AinaComin tuoteryhmäpäällikkö Arto Puumalainen.

AinaComin runkoverkon laitteiksi valittiin Ciscon järeimpiä, operaattoritason ASR 9000 -sarjan reitittimiä. Samalla tiedonsiirtokapasiteetti nousi gigaluokasta kymmeniin gigoihin. Cisco ASR 9000 -reitittimillä saadaan verkkoihin nykypäivän ja tulevaisuuden liikennemäärien ja palveluiden vaatimaa toiminnallisuutta ja kapasiteettia. AinaCom on ASR 9000 -reitittimien käyttäjänä suomalainen edelläkävijä.

”Runkoverkon rakentamisessa lähdettiin liikkeelle luotettavuudesta. Laitteisto on varmennettu, eli jonkun verkon osan mahdollisesti vikaantuessa, toinen osa siirtyy vastaamaan datan liikuttamisesta. Näin ollen palvelut eivät pätki, puhelut eivät pätki, kuvayhteys ei pätki”, toteaa Ciscon verkkolaitemyynnistä vastaava Juha Savolainen.

Lisätietoja:
Cisco Systems Finland Oy, puh. 0204 7061
verkkolaitemyynnistä vastaava Juha Savolainen
juha.savolainen (at) cisco.com

AinaCom Oy
Arto Puumalainen
tuoteryhmäpäällikkö
puhelin 075 755 2173
arto.puumalainen (at) aina.fi

Ainacom
Aina Group -konserni (www.ainagroup.fi) on kuluttajien ja yritysten viestintäratkaisujen toimittaja, jolla on kaksi liiketoiminta-aluetta: media ja ICT. Medialiiketoimintaa harjoittaa Hämeen Sanomat Oy tytäryhtiöineen ja ICT-liiketoimintaa AinaCom Oy. Konsernin liikevaihto vuonna 2009 oli 98,8 miljoonaa euroa ja henkilöstö keskimäärin kokoaikaiseksi muutettuna 451 henkilöä. Konsernin emoyhtiö on Aina Group Oyj.

Cisco Systems (NASDAQ: CSCO) on maailman johtava tietoverkkoratkaisujen toimittaja. Ciscon teknologiaa käyttäen rakennetut tietoverkot mahdollistavat puheen, datan ja videokuvan turvallisen jakamisen ajasta, paikasta ja päätelaitteesta riippumatta. Ciscolle vuosi 2010 on juhlavuosi. Takana on jo 25 vuotta teknologiainnovaatioita ja yhteiskuntavastuuta. Lisätietoa Ciscosta löytyy osoitteista http://newsroom.cisco.com ja suomeksi www.cisco.fi.