Seminaarissa painotettiin tarvetta löytää korvaava ratkaisu Digitan @450-verkolle


Ciscon mukaan tietoyhteiskunnasta ollaan siirtymässä verkkoyhteiskuntaan. Verkkoyhteiskunnassa painopiste siirtyy tiedon tuottamisesta tiedon jakamiseen. Nopea laajakaistayhteys siivittää siirtymistä ja toimii alustana yritysten kasvulle, tasa-arvoisemmalle koulujärjestelmälle ja kansalaispalveluille. Lisäksi sen avulla voidaan toimia ympäristöystävällisemmin ja parantaa energiatehokkuutta.

Keskustelu laajakaistapalveluiden ja niiden alustana toimivan teknologian parantamisesta on käynnistynyt. Cisco järjesti Helsingissä 1.6. 100 Megan Suomi -seminaarin, jossa vahvasti mukana oli myös liikenne- ja viestintäministeriö.

”Verkkoyhteiskunta on tietoyhteiskunnan 2.0-versio. Merkitysten antaminen, asiantuntijuuden jakaminen uuden tiedon tuottamiseksi sekä yhteisöllisyyden ja virtuaaliverkostojen merkitys ovat sen tunnusmerkkejä. Nopeat laajakaistayhteydet poistavat raja-aitoja ja auttavat tekemään Suomesta entistä tasa-arvoisemman, ympäristöystävällisemmän ja innovatiivisemman. Palvelu tulevat ihmisten luo, ihmisten ei tarvitse hakeutua palveluiden luo. Esimerkiksi terveydenhuollon saatavuus paranee, kun virtuaaliterveydenhuolto tuo lääkärit syrjäisimmillekin seuduille. Jotta 100 Megan Suomelle asetetut odotukset ja lupaukset voidaan lunastaa, täytyy teknologisen perustan olla kunnossa”, Suomen Ciscon toimitusjohtaja Esa Korvenmaa sanoo.

Suomen Ciscon toimitusjohtaja Esa Korvenmaan lisäksi seminaarissa puhuivat muun muassa viestintäministeri Suvi Lindén, Aalto-yliopiston professori Heikki Hämmäinen sekä DNA:n, Elisan, Finnet-liiton, TeliaSoneran ja Welhon edustajat.

Ministeri Suvi Lindén kertoi esityksessään kattavien laajakaistayhteyksien olevan olennainen osa tasa-arvoista yhteiskuntaa. Suomi tarvitsee sekä kiinteää että langatonta laajakaistaa. Painopiste tulisi laittaa sisältöihin ja laajakaistan laatuun. Ministeri Lindén katsoi, että valtiovallan tulisi vahvemmin rakentaa oma digitaalinen strategia. Suurimmat tuottavuushyödyt ovat saatavissa erityisesti terveyspuolella.

Cisco tutkii vuosittain maailmanlaajuisesti laajakaistan laadun ja penetraation tilaa yhteistyössä eri tutkimuslaitosten ja yliopistojen kanssa. Suomen sijoitus vuonna 2009 oli 21., mikä kertoo, että Suomen on tehtävä töitä mahdollistaakseen seuraavan sukupolven laajakaistapalvelut.

”Kävimme viime loppuvuodesta Ciscon kanssa osin kipakoitakin keskusteluita laajakaista-aiheesta heidän viimesyksyisen tutkimuksensa myötä. Nyt järjestetty 100 Megan Suomi -seminaari oli historiallinen. Voisimme hyvin tehdä tästä seminaarisarjan”, Lindén sanoo.

Professori Hämmäisen mukaan Suomi on huipulla mobiililaajakaistassa, mutta putoamassa kyydistä kiinteissä yhteyksissä. Mobiililaajakaistan nopeudet eivät yksin riitä ratkaisemaan vuoden 2015 hankkeen haasteita.

Paneelikeskustelussa keskusteltiin muun muassa siitä, miten 100 Megan Suomi toteutuu erilaisia teknologioita hyödyntämällä, niin kiinteää kuin mobiilia. Valtion tuki on tärkeää, jotta tarvittavat investoinnit voidaan tehdä. Kansalaisille tulee olla tarjolla palveluita kohtuulliseen hintaan asuinpaikasta riippumatta. Paneelin mukaan Digitan @450-verkon tilalle tulee toinen yhteys.

Teknologinen osaaminen sekä uuden teknologian ennakkoluuloton käyttöönotto antavat Suomelle hyvän aseman päästä hyödyntämään uusien teknologioiden mahdollistamia uudenlaisia toimintamalleja ja palveluita, jos siilorakenteista ja jakamisen kulttuurin rajoitteista päästään eroon.

”Julkisen ja yksityisen sektorin yhteistyö on tärkeässä asemassa verkkoyhteiskunnan rakentamisessa. Suomessa nämä edellytykset ovat kohdallaan. Haasteena on muna-kana-ilmiö: pitääkö ensin teknologisten edellytysten olla kunnossa ja sitten alkaa rakentaa palveluita, vai tuleeko palveluita ilmaantua jotta tulee kysyntää yhteyksille. Kaikkien alan toimijoiden tulee tehdä yhteistyötä verkkoyhteiskunnan edistämiseksi. Cisco tietoverkkoalan johtavana toimijana haluaa tehdä osansa tässä”, Korvenmaa jatkaa.

Lisätietoja:
Cisco Systems Finland Oy, puh. 0204 7061
toimitusjohtaja Esa Korvenmaa
esa.korvenmaa (at) cisco.com

Tuorein Ciscon laajakaistatutkimustiedote on luettavissa täältä:
http://www.cisco.com/web/FI/press/press_releases/2009/tiedote_01102009.html