Strategian ja toimintamallien puute lisäävät yritysten tietoturvariskejä


Ciscon teettämän tutkimuksen mukaan yhä useammat yritykset käyttävät sosiaalisen median työvälineitä liiketoiminnassaan, mutta kaipaavat selkeitä toimintamalleja sekä IT-osaston osallistumista. Tutkimus on ensimmäinen osa Ciscon laajemmasta tutkimuksesta, jossa selvitetään sosiaalisen median ja ryhmätyökalujen vaikutusta yrityksiin.

Tutkimuksessa haastateltiin yli 100 henkilöä 20 maassa. Sen toteuttivat IESE Business School Espanjassa, E. Philip Saunders College of Business at the Rochester Institute of Technology Yhdysvalloissa sekä Henley Business School Isossa-Britanniassa.

”Sosiaalisen median työkalut, kuten Facebook ja Twitter, yhdistävät ihmisiä ja informaatiota, avaavat uusia väyliä markkinoille, lisäävät asiakassitoutumista sekä parantavat bränditietoisuutta. Liiketoimintahyötyjen ja -mahdollisuuksien tueksi kaivataan kuitenkin myös entistä selkeämpiä toimintamalleja ja -ohjeita sekä tietohallinnon tukea”, toteaa Suomen Ciscon toimitusjohtaja Esa Korvenmaa.

75 prosenttia tutkimukseen osallistuneista kertoi käyttävänsä erilaisia virtuaalisia verkostoja liiketoiminnassa ja noin 50 prosenttia ilmoitti myös mikroblogaavansa. Sosiaalisen median työkaluja hyödynnetään liiketoiminnassa markkinoinnissa, viestinnässä, henkilöstöhallinnossa sekä asiakaspalvelussa. Markkinoinnissa ja viestinnässä työkaluista on jo tullut olennainen osa toimintaa ja ne ovat muuttaneet toimintatapaa ”kertomisesta keskustelemiseksi”. Pienet ja keskisuuret yritykset hyödyntävät sosiaalisen median kanavia myös uusasiakashankinnassa.

Vain yksi seitsemästä tutkimukseen osallistuneista yrityksistä kertoi, että heillä on määritelty prosessi sosiaalisen median liiketoimintakäyttöön.

”Sosiaalisen median käyttöön liittyy riskejä, joiden olemassa oloa ei ole välttämättä edes tiedostettu tai ymmärretty kunnolla. Sen käytöstä liiketoiminnassa saadaan parhaat hyödyt, kun myös tietoturva-asiat otetaan huomioon. Tietoturva on sosiaalisen median mahdollistaja”, Korvenmaa kiteyttää.

Eräs sosiaalisen median toimintamallien luomista hidastaneista seikoista on se, että sen vastuu ei ole aina selkeästi määritettävissä organisaation sisällä.

“Sosiaalinen media on luonteeltaan vapaata, joten siihen ei voi suoraan kopioida yritysten jo olemassa olevia toimintatapoja. Esimerkiksi tietohallinnon säännöt eivät sellaisenaan sovi sosiaaliseen mediaan. Yrityksissä tasapainoillaan myös sen kanssa, että sosiaalinen media on ensisijaisesti henkilökohtaista, mutta siihen halutaan jättää yrityksen kädenjälki”, Korvenmaa toteaa.

Vain 10 prosenttia vastanneista oli kokenut IT-osaston tarttuneen sosiaalisen median haasteisiin. Vaikka IT-osasto ei yleensä ole päätöksentekoroolissa sosiaalisen median suhteen, vastanneet kokivat IT-osaston tuen tarpeelliseksi, kun sosiaalisen median työvälineitä integroidaan olemassa oleviin liiketoimintaprosesseihin.

”Sosiaalinen media muuttaa johtamista ja tapaamme tehdä töitä. Ei tarvitse kuin katsoa, kuinka nykynuoret tekevät läksyjä pikaviestimällä ja ratkaisevat ongelmia ihmisten kanssa, joita eivät välttämättä edes tunne. Ne yritykset, joissa ymmärretään sosiaalisen verkostoitumisen voima ja kyetään IT-ratkaisujen avulla tukemaan sitä, ovat valmiita menestymään tulevaisuudessakin”, Korvenmaa toteaa.

Lisätietoja:
Cisco Systems Finland Oy, puh. 0204 7061
Toimitusjohtaja Esa Korvenmaa
esa.korvenmaa (at) cisco.com

Alkuperäinen englanninkielinen tiedote:
http://newsroom.cisco.com/dlls/2010/prod_011310.html