Lehdistötiedote

10.11.2009

Cisco, EMC ja VMware liittoutuvat
Virtualisoinnin yhteenliittymä sekä yhteisyritys tarjoavat entistä kehittyneempää datakeskusten virtualisointia

Cisco ja EMC ovat yhteistyössä VMwaren kanssa julkistaneet yhteistyöliittouman, jonka tavoitteena on organisaatioiden liiketoiminnan ketteröittäminen it-ympäristön tehokkaamman virtualisoinnin avulla. Kolmen teknologiajohtajan muodostama virtualisoinnin yhteenliittymä Virtual Computing Environment coalition tarjoaa organisaatioille koosta riippumatta uuden lähestymistavan datakeskusten virtualisointiin sekä siirtymän yksityisiin pilvipalveluihin. Lisäksi yhtiöt perustavat Acadia-nimisen yhteisyrityksen.

Cisco, EMC ja VMware ovat tehneet jo vuoden ajan yhteistyötä kehittääkseen yritysten tulevaisuuden it-infrastruktuuria yksityisiä pilvipalveluita hyödyntäen. Yksityisillä pilvipalveluilla tarkoitetaan virtuaalista it-infrastruktuuria, jota hallitaan tietoturvallisesti ja joka toimii yhdelle organisaatiolle. Sitä voi hallita joko organisaatio itse tai kolmas osapuoli, ja se voi sijaita joko organisaation omissa tiloissa, ulkopuolella tai näissä molemmissa. Yksityiset pilvipalvelut tarjoavat saman hallinta- ja tietoturvatason kuin tämän päivän datakeskuksetkin, mutta samalla ne tuovat ketteryyttä, jota tarvitaan liiketoimintainnovaatioiden eteenpäinviemiseen, mutta huomattavasti kustannustehokkaammin.

Lisäksi Cisco ja EMC ovat myös perustaneet yhteisyrityksen, Acadian, joka vauhdittaa yksityisiin pilvipalveluihin perustuvien asiakasratkaisujen rakentamista. Yhtiön suurimmat investoijat ovat Cisco ja EMC, ja yhteisyrityksen taustalla ovat myös VMware ja Intel.

”Olemme tehneet yhteistyötä jo pitkään, mutta tämä yhteenliittymä ja yhteisyrityksemme nostavat sen kokonaan uudelle tasolle. Tietoverkkoarkkitehtuurin kokonaisvaltainen hyödyntäminen datakeskuksissa mahdollistaa organisaatioille ketterämmän toiminnan energiatehokkaammin, kun kaikki käytettävissä olevat virtualisointiresurssit voidaan hyödyntää tehokkaasti ja joustavasti. Myös Suomen markkinoille uskon tämän tuovan mielenkiintoisia mahdollisuuksia”, sanoo Suomen Ciscon toimitusjohtaja Esa Korvenmaa.

”Asiakkaat hakevat säästöjä datakeskusten energian kulutukseen sekä operatiivisiin kustannuksiin”, sanoo maajohtaja Lauri Wuorenheimo EMC Suomelta. ”It-ympäristön virtualisoiminen ja pilvipalvelut auttavat ratkomaan juuri näitä haasteita. Kolmikantayhteistyön ensimmäinen, konkreettinen tuotos on Vblock-ratkaisukokonaisuus. Uskon sille löytyvän kysyntää myös suomalaisissa datakeskuksissa, sillä ensimmäiset asiakastoteutukset ovat tuoneet jopa 40 prosentin säästöjä operatiivisiin ja hallintakuluihin.”

Yhteenliittymän ensimmäinen konkreettinen tuote on Vblock Infrastructure Packages -ratkaisukokonaisuus. Se virtaviivaistaa ja optimoi yksityisiin pilvipalveluihin pohjautuvat it-strategiat. Vblock Infrastructure Packages on täysin integroitu, testattu, validoitu ja valmiiksi käyttöön otettava sekä tarpeiden mukaan kasvava ratkaisukokonaisuus, joka yhdistää kolmen toimijan tarjonnan virtualisoinnista, verkoista, tietojenkäsittelystä, tallennuksesta, tietoturvasta ja hallinnasta. Kolmikko on perustanut Vblock-ratkaisulle yhteisen presales-toiminnon sekä tuki- ja asiantuntijapalvelut. Yhteistyöhön tulee liittymään järjestelmäintegraattoreita, palvelutarjoajia, kanavakumppaneita sekä itsenäisiä ohjelmistotoimittajia.

Liikkeenjohdon konsultointiyhtiö McKinseyn mukaan datakeskusteknologioiden ja -palveluiden markkina on vuositasolla maailmanlaajuisesti yli 350 miljardia dollaria. Markkina jakautuu puoliksi tuotteisiin liittyvien pääomakulujen ja hallintaan liittyvien operatiivisten kulujen kesken. Arviolta 70 prosenttia tai jopa enemmän kuluista tulee olemassa olevan infrastruktuurin ylläpidosta, jolloin uudelle teknologialle ja innovaatioille jää vain enintään 30 prosenttia. Lisäksi arvioiden mukaan tästä markkinasta noin 20 prosenttia tulee datakeskusten virtualisoinnin ja yksityisten pilvipalveluiden piiriin vuoteen 2015 mennessä.

Alkuperäinen, englanninkielinen lehdistötiedote on luettavissa osoitteessa http://newsroom.cisco.com/dlls/2009/corp_110309.html

Nauhoite 3.11. järjestetystä webcast-lehdistötilaisuudesta löytyy osoitteesta
http://event.ciscowebseminars.com/clients/cisco/coalition

 

Lisätietoja:
Cisco Systems Finland Oy, puh. 0204 7061
toimitusjohtaja Esa Korvenmaa
esa.korvenmaa (at) cisco.com

EMC Computer-Systems Oy
maajohtaja Lauri Wuorenheimo
puh. 0400 637 377
wuorenheimo_lauri (at) emc.com

 

Cisco Systems (NASDAQ: CSCO) on maailman johtava tietoverkkoratkaisujen toimittaja. Ciscon ratkaisuihin perustuvat tietoverkot mahdollistavat puheen, datan ja videokuvan turvallisen välittämisen ja jakamisen ajasta tai paikasta riippumatta. Ciscon kehittämät laitteet, ohjelmistot ja palvelut auttavat ihmisiä monipuolistamaan viestintäänsä ja vuorovaikutustaan tietoverkkojen välityksellä. Lisätietoa Ciscosta löytyy osoitteista http://newsroom.cisco.com ja suomeksi www.cisco.fi.

EMC Computer-Systems Oy:n emoyhtiö EMC Corporation (NYSE: EMC) on maailman johtava tietoinfrastruktuuriin keskittynyt teknologia- ja ratkaisutoimittaja. Yhtiön tuotteet ja palvelut auttavat organisaatioita muuttamaan toimintaansa ja hyödyntämään tietopääomaansa. EMC:n liikevaihto vuonna 2008 oli 14,88 miljardia dollaria. Lisätietoja löytyy osoitteesta www.emc.fi

VMware Inc (NYSE: VMW) valmistaa johtavat virtualisointiratkaisut yksittäisistä työasemista suuriin datakeskuksiin. VMwaren virtualisointiratkaisujen avulla kaikenkokoiset organisaatiot pystyvät saavuttamaan merkittäviä kustannussäästöjä tietotekniikassa, parantamaan liiketoiminnan jatkuvuutta ja tietoturvaa sekä toimimaan ympäristöystävällisemmin tietotekniikka hankinnoissaan. Lisätietoja löytyy osoitteesta www.vmware.com