Lehdistötiedote

09.09.2009

Cisco: Hyperverkottuminen tuplaa digitaalisen vuorokauden tunnit
Hyperverkottuminen voi tuoda lisää aikaa, mutta olla myös aikasyöppö

Ciscon tekemän tutkimuksen mukaan digitaalisessa vuorokaudessa on pian 48 tuntia. Tämä laskennallinen ajan lisääntyminen johtuu siitä, että ihmisten työ- ja vapaa-aika täyttyvät niin sanotusta hyperverkottumisesta.

Digitaalisen vuorokauden aika venyy laskennallisesti, koska ihmiset käyttävät yhtäaikaisesti yhä useampia tietotyökaluja ja -työvälineitä. Tietokoneella on auki sähköposti, webex-kokous, word, Skype, Facebook, Twitter ja taustalla soi kenties vielä nettiradio. Samalla voidaan myös vastailla tekstiviesteihin.

"Hyperverkottuminen mahdollistaa useiden asioiden tekemisen samanaikaisesti. Todellisuudessa ihmisen kapasiteetilla on kuitenkin rajansa, ja työt alkavat viedä ihmistä eikä ihminen työtä. Ajan lisääntymisen sijaan seurauksena onkin ajan katoamista ja stressiä”, kertoo Ciscon tekninen johtaja Tommi Saxelin.

Digitaalisen vuorokauden avulla mitataan yksinkertaistetusti IP-verkon kuormitusta. Digitaalisen vuorokauden kaksinkertaistumisessa ei siis ole kyse siitä, että ihmiset konkreettisesti saisivat tuplasti vuorokauteensa aikaa.

”Tutkimus kertoo siitä, kuinka paljon ihmiset kuormittavat IP-verkkoa. Verkossa ei välttämättä vietetä useampia tunteja, mutta ihmiset tekevät verkossa olleessaan useampia asioita samanaikaisesti. Tällainen hyperverkottuminen lisääkin IP-verkon kuormitusta huomattavasti. Näin digitaalinen vuorokausi pitenee, ei se oikea”, Saxelin toteaa.

Ciscon tutkimuksessa hyperverkottuminen (eng. hyperconnectivity) sisältää sekä aktiivisen työskentelyn (multitasking) että passiivisen verkossa oleilun. Nämä yhdessä muodostavat digitaalisen vuorokauden, jossa IP-verkossa hoidetaan yhä useampia tehtäviä ja toimintoja esimerkiksi television, tietokoneen ja mobiililaitteen avulla.

Saxelinin mukaan etenkin nuorempi sukupolvi osaa varsin sujuvasti sukkuloida työkalusta toiseen ilman, että toiminta hidastuu. Parhaimmillaan hyperverkottuminen todellakin tehostaa toimintaa.

”Hyperverkottuminen ei sovi kaikkiin työtehtäviin. Kun kyseessä on paljon ajatustyötä vaativa tehtävä, on paras pistää matkapuhelin äänettömälle ja jättää sähköpostit rauhaan. Useimpiin töihin liittyy kuitenkin myös rutiinitehtäviä, joiden aikana voi silmäillä sähköposteja ja päivittää vaikka Facebook-statustaan. Sellainen saattaa jopa virkistää rutiininomaisten tehtävien ohessa”, Saxelin toteaa.

Hyperverkottuminen ja näyttöjen koko kuormittavat IP-verkkoa
Ciscon mukaan digitaalisessa vuorokaudessa on tällä hetkellä jo 36 tuntia. Ciscon arvioiden mukaan vuoteen 2013 mennessä vuorokauteen tulee kuusi digitaalista lisätuntia hyperverkottumisen lisääntymisen vuoksi ja kuusi tuntia näyttöpinta-alan lisääntymisen vuoksi, eli vuorokaudessa on silloin yhteensä 48 tuntia.

Hyperverkottumisen seurauksena IP-verkon kuormitus kasvaa. Sen lisäksi IP-verkon liikenne lisääntyy myös erilaisten päätelaitteiden näyttöpinta-alan kasvaessa.

”Sekä matkapuhelinten että televisioiden yhteenlaskettu näyttöpinta-ala kasvaa huomattavasti. Kun näytöt ovat suurempia ja niitä on enemmän, käytetään niitä yhä enemmän videoiden katseluun. Lisäksi näytön koko lisää kuluttajien kiinnostusta teräväpiirtokuvaan, mikä myös lisää IP-liikennettä” Saxelin toteaa.

Vuoteen 2013 mennessä maailman kaikkien digitaalisten näyttöjen koko on yhteensä miljardi neliömetriä, mikä vastaa kahta miljardia laajakuvatelevisiota. Vierekkäin aseteltuna nämä näytöt yltäisivät maapallon ympäri yli 48 kertaa.

Lisätietoja:
Cisco Systems Finland Oy, puh. 0204 7061
Tekninen johtaja Tommi Saxelin
tommi.saxelin@cisco.com

 

 

Cisco Systems (NASDAQ: CSCO) on maailman johtava tietoverkkoratkaisujen toimittaja. Ciscon ratkaisuihin perustuvat tietoverkot mahdollistavat puheen, datan ja videokuvan turvallisen välittämisen ja jakamisen ajasta tai paikasta riippumatta. Ciscon kehittämät laitteet, ohjelmistot ja palvelut auttavat ihmisiä monipuolistamaan viestintäänsä ja vuorovaikutustaan tietoverkkojen välityksellä. Lisätietoa Ciscosta löytyy osoitteista http://newsroom.cisco.com ja suomeksi www.cisco.fi.