Ciscon Advanced Outbreak Prevention Solutions -ratkaisut suojaavat yritysverkon yhä laajemmin ja hallitummin

28.09.2005

Cisco Systems on julkistanut uusia ratkaisuja yritysverkon tietoturvauhkien ja haittaohjelmien leviämisen ehkäisemiseksi. Esiteltäviä uusia ratkaisuja ovat Cisco Incident Control System (ICS) -järjestelmä, joka on Internetissä nopeasti leviävien tietoturvauhkien hallinnointijärjestelmä, sekä Cisco Distributed Threat Mitigation for IPS -hajautettu hyökkäyksenestojärjestelmä, jossa IPS-laitteiden havaitsemia uhkia voidaan hajautetusti torjua myös muissa verkkolaitteissa. Lisäksi Cisco täydentää IPS- ja IOS-ohjelmistojaan uusilla tietoturvaominaisuuksilla.

Uudet ratkaisut vahvistavat Ciscon vastustuskykyisen verkon (Self Defending Network, SDN) strategiaa ja tuotepalettia tuomalla verkkoon integroituun tietoturvaan lisää älykkyyttä, mukautuvuutta ja reaaliaikaista nopeutta.

”Kyseessä on merkittävä askel kohti todellista verkon vastustuskykyisyyttä. Ensimmäistä kertaa yrityksen koko verkon on mahdollista ennakoida tulevia tietoturvauhkia ja rajoittaa liikennettä muutamien minuuttien aikavasteella, kun jossain päin maailmaa havaitaan virus-, mato-, tai muu tietoturvaongelma. Samalla tavoin omassa verkossa havaittujen tietoturvaongelmien leviämistä voidaan estää mukauttamalla dynaamisesti verkon muita osia. Tarvittaessa kaikki voidaan tehdä myös automaattisesti”, kertoo Ciscon tietoliikenneasiantuntija Sami Iivarinen.

Uusi Cisco ICS-järjestelmä auttaa reagoimaan heti nopeasti leviäviin tietokonematoihin ja -viruksiin. Cisco ICS ennakoi tulevia uhkia hyödyntämällä Trend Micron tosiaikaista Internetin virusskannausta ja -tunnistusta, eli havainnoimalla niin sanottuja outbreak-tilanteita. Tämän tiedon avulla Ciscon IPS-laitteet, yhdessä verkon reitittimien ja kytkinten kanssa, voivat rajoittaa verkon liikennettä ja näin estää uusien uhkien leviämisen sisäverkkoon. Cisco ICS on jo toinen Trend Micron ja Ciscon kumppanuuden tuottama ratkaisu. Ratkaisuun liittyen Cisco tarjoaa myös Advanced Services -suunnittelu- ja käyttöönottopalveluita.

Ciscon uusi hajautettu hyökkäyksenestojärjestelmä, Distributed Threat Mitigation for IPS, on uudenlainen tapa rajoittaa omassa verkossa havaittujen ongelmien leviämistä lajemmalle alueelle. Tämä on mahdollista osana Ciscon Security Monitoring, Analysis and Response (CS-MARS) -version 4.1 uusia ominaisuuksia. Ratkaisun avulla voidaan korreloida IPS-laitteista tulevaa informaatiota ja tämän tiedon perusteella dynaamisesti tiukentaa verkossa olevien reitittimien IPS-asetuksia, ja parantaa näin koko verkon tietoturvaa.

Ciscon uudet ohjelmistopäivitykset, IPS Versio 5.1 sekä Cisco IOS Software -ohjelmistoversio 12.4(4)T, tarjoavat uusia tietoturvaominaisuuksia. Cisco IPS 5.1 muun muassa tukee jopa 255 virtuaalista lähiverkkoa (VLAN) yhdellä liittymällä ja alentaa näin käyttökustannuksia tarjoamalla laajennettua kriittisten kohteiden suojaa. Päivitys tarjoaa myös verkkoliikenteen rajoitusmahdollisuuden, minkä avulla verkon liikennettä on mahdollista hallita paremmin. Cisco IOS 12.4(4)T puolestaan tuo yritysverkkoon uuden Flexible Packet Matching (FPM) -ominaisuuden. Se hyödyntää deep packet inspection -tekniikkaa verkkoliikenteen tutkimiseen ja suodattamiseen, joko esimäärittelyin tai räätälöidyin määrityksin. Näin uusiin tietoturvauhkiin voidaan vastata reaaliajassa.

Tutkimuslaitos Infoneticsin tuoreimman tutkimuksen mukaan Cisco on kasvattanut markkinaosuuttaan tietoturvapuolella IPS/IDS- , VPN- ja palomuurilaitteissa sekä -ohjelmistoissa.

Alkuperäinen englanninkielinen tiedote:
http://newsroom.cisco.com/dlls/2005/prod_092705.html?CMP=ILC-001

Lisätietoja:
Cisco Systems Finland Oy, puh. 0204 7061

Sami Iivarinen, tietoliikenneasiantuntija
sami.iivarinen@cisco.com

###

Cisco Systems, Inc. (NASDAQ: CSCO), maailman johtava internet-järjestelmien toimittaja, on jo 20 vuotta toiminut alan vastuullisena suunnannäyttäjänä tuottaen innovatiivisia avainteknologioita ja tuotteita. Tietoa Ciscosta löydät osoitteesta http://www.cisco.com ja http://www.cisco.fi ja viimeisimmät uutiset osoitteesta http://newsroom.cisco.com. Ciscon laitteet Euroopassa toimittaa Cisco Systems International BV, Cisco Systems, Inc.:in täysin omistama tytäryhtiö.