PDF Pdf-versio

Mika JärvinenLiikenne- ja viestintäministeriön hallinnon alaisena toimiva Viestintävirasto uudistaa järjestelmiään ja ottaa Ciscon AVVID (Architecture for Voice, Video and Integrated Data) -arkkitehtuuriin perustuvia VoIP (Voice over IP) -puhelimia ja niihin liittyviä palveluita käyttöönsä. Avoimiin standardeihin perustuvan IP-pohjaisen puhelinjärjestelmän avulla uusia palveluita voidaan lisätä tulevaisuudessa helposti ja kustannustehokkaasti.

Ciscon IP-puhelinpalveluratkaisut ovat keskeinen osa AVVID-arkkitehtuuria, jonka avulla ääni-, video- ja datapalvelut voidaan yhdistää toimimaan yhdessä verkossa. Tämä tuo organisaatioille useita hyötyjä, kuten järjestelmien helpomman käyttöönoton, hallinnan ja ylläpidon. IP-puhelinratkaisun avulla organisaatio voi yhdistää eri paikoissa sijaitsevat toimipisteensä ja etäkäyttäjät saman verkon käyttäjiksi. Näin esimerkiksi kotoaan käsin työskentelevät etäkäyttäjät saavat organisaation puhelimen ja yhtenäiset palvelut joustavasti käyttöönsä.

Viestintävirasto ottaa käyttöönsä Ciscon IP-pohjaisen puhelinvaihteen ja VoIP-puhelimet. Järjestelmän toimittaa kokonaisuudessaan Cygate Networks. IP-pohjainen järjestelmä toimii ensi vaiheessa rinnakkain perinteisen puhelinjärjestelmän kanssa kahdessa eri toimipisteessä. Viestintävirasto suunnittelee, että vuoden 2002 aikana viraston 230 työntekijästä noin sata siirtyy VoIP-käyttäjiksi.

VoIP-ratkaisu tähtää tulevaisuuteen

Viestintävirasto teetti laajan selvityksen erilaisista teknologisista vaihtoehdoista, joiden avulla se voisi tulevaisuudessa kehittää ja laajentaa palvelujaan. Viestintäviraston yhtenä tavoitteena on kehittää asiakaspalveluaan, jotta puheluihin kuluvaa aikaa voitaisiin lyhentää ja asiakkaita koskevat tiedot saada nopeammin esille. IP-pohjaisella puhelinpalvelujärjestelmällä yhteydenotot voidaan reitittää älykkäästi siten, että kyselyt välittyvät heti palvelukeskuksissa oikeille henkilöille. Viime kädessä tekniset parannukset näkyvät asiakkaille helpompina yhteydenottoina ja parempana palveluna.

"Selvityksemme mukaan IP-pohjaisella puhelinjärjestelmällä on useita etuja perinteisiin järjestelmiin nähden. Tärkein etu on, että VoIP perustuu avoimiin standardeihin ja rajapintoihin, mikä edistää uusien sovellusten ja palveluiden syntymistä. Uskomme VoIP-teknologian kehitykseen ja siihen, että ääni- ja dataverkkojen yhdistäminen on kannattavaa", Viestintäviraston kehityspäällikkö Mika Järvinen kertoo.

Ensivaikutelmat VoIP-puhelimista ja -palveluista ovat olleet pääosin positiivisia. Järvisen mukaan uusien puhelimien käyttöönotto ja hallinta on ollut odotettua helpompaa. Myös äänenlaatu on hyvä ja käyttäjät ovat pitäneet puhelinlaitteiden muotoilua onnistuneena. Lisäksi henkilöt voivat helposti vaihtaa työpisteitään ilman, että alanumeroita täytyy vaihtaa. Alanumerot eivät ole sidottuja tiettyyn paikkaan ja laitteseen, vaan ne voi siirtää mihin tahansa IP-puhelimeen.

"Yksi Viestintäviraston toiminnan kulmakivistä on edistää tietoyhteiskunnan kehitystä. Siksi meille on luontevaa omaksua uusia teknologisia parannuksia jo aikaisessa vaiheessa ja myös jakaa kokemuksemme muille. Ciscon VoIP-ratkaisulla voimme jo tänä päivänä huomioida tulevaisuuden tarpeemme uusista ja monipuolistuvista palveluista," linjaa Järvinen.

VoIP hajautettuihin yritysverkkoihin

Ciscon VoIP-ratkaisujen jälleenmyyjänä toimiva Cygate Networks on jo neljän vuoden ajan käyttänyt IP-pohjaista puhelinjärjestelmää omana keskitettynä ratkaisunaan. Cygaten kaikki Suomen toimipisteet ja työntekijät on liitetty yhteen puhelinpalveluverkkoon.

Cygaten VoIP-teknologioista vastaavan myyntipäällikkö Seppo Aarnion mukaan IP-puhelinjärjestelmä on ideaali ratkaisu hajautettuihin verkkoihin, joissa useat matka- ja kaukopuheluilla hoidettavat yrityksen sisäiset yhteydenotot voidaan korvata maksuttomilla IP-puheluilla.

"Olemme saavuttaneet omassa toiminnassamme huomattavia kustannussäästöjä, kun eri toimipisteet ja etäkäyttäjät voivat hyödyntää maksuttomia IP-puheluita yrityksemme sisäisessä viestinnässä", kertoo Aarnio.

Lisätietoja:

Viestintävirasto
Mika Järvinen, kehityspäällikkö
(09) 6966 441
mika.jarvinen@ficora.fi

Cygate Networks
Jorma Pirilä, toimitusjohtaja
Puh. (09) 613 8911
jorma.pirila@cygate.fi

Seppo Aarnio, myyntipäällikkö
Puh. (09) 613 8911
seppo.aarnio@cygate.fi

Cisco Systems Finland Oy
Jukka Nurmi, tietoliikenneasiantuntija
Puh. (09) 878 061
jukka.nurmi@cisco.com

Viestintävirasto
Viestintävirasto on sähköisen viestinnän ja tietoyhteiskuntapalvelujen yleinen hallintoviranomainen, jonka tavoitteena on Suomen tietoyhteiskuntakehityksen edistäminen. Viestintäviraston tehtävänä on viestintämarkkinoiden toimivuuden ja tehokkuuden turvaaminen. Tavoitteena on, että kuluttajille on tarjolla keskenään kilpailevia, teknisesti kehittyneitä, laadukkaita ja edullisia viestintäpalveluita.
Viestintävirasto toimii liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalalla.
Lisätietoja: www.ficora.fi

Cygate Networks
Cygate on Suomen ja pohjoismaiden johtava tietoturvallisten ja hallittavien tietoverkkoratkaisujen toimittaja. Cygate suunnittelee, asentaa ja ylläpitää IP-teknologiaan perustuvia integroituja, tietoturvallisia tietoverkkoratkaisuja, joissa yhdistyvät omat ja yhteistyökumppaneidemme tuotteet. Cygate tarjoaa myös järjestelmien ja tietoverkkojen hallinta- ja valvontaratkaisuja. Konsernissa on 270 työntekijää ja sen liikevaihto vuonna 2000 oli noin 480 miljoonaa markkaa. Cygatella on toimipisteitä Suomessa, Ruotsissa, Tanskassa, Virossa ja Liettuassa. Suomessa toimipisteitä on Helsingissä, Oulussa, Turussa, Jyväskylässä, Tampereella ja Sienäjoella. Lisätietoja: www.cygategroup.com

Cisco Systems
Cisco Systems on maailman johtava Internet-järjestelmien toimittaja. Sen ratkaisuilla on toteutettu Internet ja lukemattomat pienemmät tietoverkot. Tänä päivänä valtaosa maailmanlaajuisen Internet-verkon liikenteestä kulkee Ciscon järjestelmien välittämänä. Ciscon ratkaisuja käytetään myös rakennettaessa datan, puheen ja kuvan yhtäaikaiseen välitykseen kykeneviä tietoverkkoja. Ciscon kansainvälinen liikevaihto heinäkuussa 2001 päättyneellä tilikaudella oli 22,3 miljardia dollaria.
Lisätietoja: www.cisco.fi