Om Cisco

Virtuelt diplomati på COP15: Cisco lancerer global, videobaseret mødeplatform, der skal understøtte politiske drøftelser under og efter FN?s klimatopmøde i København


Cisco lancerer i dag Global Climate Change Meeting Platform – en banebrydende, virtuel mødeplatform, som består af et netværk af Cisco TelePresence-installationer, der muliggør videomøder af så høj kvalitet og med den højest tænkelige grad af sikkerhed, at også politiske beslutningstagere på højeste niveau vil se dem som en reel erstatning for fysiske møder. Mø- deplatformen giver politiske beslutningstagere og NGO’er fra hele verden en helt ny, effektiv og mere miljørigtig mulighed for at fortsætte klimadrøftelserne efter FN’s COP15-konference i København.

Ciscos Global Climate Change Meeting Platform, der omfatter Cisco TelePresence samt lyd- og webkonferencetjenester, skal hjælpe parterne med at drøfte klimaforandringer uden det forbrug af tids, penge og CO2, der er forbundet med at rejse til og fra møder. I første omgang vil mødeplatformen forbinde Bella Center med en række regerings-, FN- og Cisco-lokationer verden over via et sikkert, dedikeret netværk. Mødeplatformen muliggør virtuelle klimafor- handlinger før, under og efter COP15-konferencen.

Tidligere i år valgte det danske udenrigsministerium Cisco som officiel teknologipartner ved COP15, der afholdes i København 7. til 18. december. Conference of the Parties-møderne (COP) afholdes en gang årligt. Her samles medlemmerne af FN’s Framework Convention on Climate Change for at vurdere udviklingen i spørgsmålet om klimaforandringer. Målet med COP15 er at få alle verdens lande med i en global aftale, der skal bidrage til at reducere ud- ledningen af menneskeskabte drivhusgasser.

Fakta om den virtuelle mødeplatform

  • Ciscos Global Climate Change Meeting Platform muliggør live-video-, lyd- og web- kon- ferencefaciliteter til de 12.000-15.000 delegerede fra over 192 lande foruden 3.000-4.000 medierepræsentanter på COP15.
  • COP15’s primære konferencefacillitet, Bella Center i København, får fire Cisco TelePre- sence-rum, der giver så naturtro mødeoplevelser, at mødedeltagerne, selvom de måtte be- finde sig på forskellige kontinenter, føler at de er i samme rum. TelePresence-rummene i Bella Center vil, uden omkostninger for COP15-deltagerne, blive forbundet med 77 Cisco TelePresence-rum verden over samt med det danske Klima- og Energiministerium og ud- valgte danske ambassader rundt om i verden. Derudover etablerer den danske regering forbindelse til FN’s lokationer i Bonn (UNFCCC-sekretariatet), Nairobi (UNEP), Geneve (Palais des Nations) og New York (FN’s hovedkvarter).
  • Cisco’s partnerskab med den danske regering varer indtil udgangen af 2010.
  • Cisco har forpligtet sig til en høj grad af miljømæssig ansvarlighed i sin drift, sin arbejds- kultur og i sine produkter og løsninger. Ciscos vision er at bruge teknologi til at ændre den måde, verden håndterer sine miljø- og energiudfordringer på. I sin egen organisation har Cisco udrullet 650 TelePresence-enheder fordelt på over 200 byer i 45 lande, hvilket har nedbragt Ciscos rejserelaterede udledning af drivhusgasser med anslået 181.319 tons.

Citat fra Svend Olling, kontorchef i Udenrigsministeriet:
“Mødeplatformen er en del af den danske regerings forpligtelse til at gøre COP15 så miljø- venlig, samarbejdsvenlig og effektiv så muligt. Cisco TelePresence og Global Climate Chan- ge Meeting Platform giver de delegerede mulighed for at mødes med kollegaer, eksperter og rådgivere fra hele verden, så de får det bedst mulige grundlag for at indgå en aftale. Vi indvier en mødeplatform, der øger effektiviteten på den politiske arena og muliggør en bredere ind- dragelse af politiske beslutningstagere, NGO’er mv.,” siger Svend Olling.

Citat fra Laura Ipsen, senior vice president, global policy affairs, Cisco
”Cisco tror på, at teknologi kan forandre måden, hvorpå verden håndterer sine energi- og mil- jømæssige udfordringer. Med Global Climate Change Meeting Platform bidrager vi til at ud- strække COP15-forhandlingerne til interessenter fra hele verden. Den virtuelle mødeoplevel- se nedbryder traditionelle barrierer som tid, fysisk afstand og kulturelle forskelle og muliggør fremskridt i disse vigtige forhandlinger, samtidig med at CO2-udledningen minimeres. Cisco håber og tror, at Global Climate Change Meeting Platform kan understøtte og sætte fart på drøftelserne om, hvordan lande fra hele verden kan samarbejde om at begrænse indvirknin- gen på miljøet,” siger Laura Ipsen.

Yderligere information

Om COP15-værten – den danske regering
Som værtsland er Danmark ansvarlig for alle praktiske aspekter omkring organiseringen af COP15 i tæt samarbejde med FN’s Climate Change-sekretariat. I Danmark er Udenrigsmini- steriet ansvarlig for logistik og kommunikation omkring COP15. For yderligere information besøg www.cop15.dk.

Om COP15
COP15 er den 15. af de årlige Conference of the Parties-møder under FN’s Framework Con- vention on Climate Change. Læs mere på www.unfccc.int.

# # #

About Cisco Systems
Cisco, (NASDAQ: CSCO), is the worldwide leader in networking that transforms how people connect, communicate and collaborate.  Information about Cisco can be found at http://www.cisco.com. For ongoing news, please go to http://newsroom.cisco.com.

Cisco is committed to a high level of environmental responsibility in its business operations, culture, products and customer solutions.  For more information about Cisco Green, please visit http://www.cisco.com/web/about/ac227/ac333/the-environment/index.html.

# # #

 

Kontaktpersoner

Tom Lehn-Christiansen, seniorkonsulent, tlf: 36 92 52 57, mobil: 61 67 81 60 tc@holm.dk

Jesper Brieghel, seniorkonsulent, tlf.: 36 92 52 51, mobil: 26 39 38 89 jb@holm.dk

Holm Kommunikation A/S, Grønningen 23, 1270 København K, tlf.: 33 93 23 33

Mette Aagaard Andersen, Marketingchef, Cisco Danmark, tlf. 39 58 50 00, maagaard@cisco.com
 

Lad os hjælpe dig

  • Ring på 8088 5967 eller
  • Deltag i en diskussion
  • teknisk support
  • Find en forhandler i dit område

Del