Presseinformation & nyheder

Cisco vil reducere sin udledning af drivhusgasser med 25 pct.

Cisco sætter nu et mål om at reducere sin udledning af drivhusgasser med 25 pct. over de næste fire år. Det ambitiøse mål skal indfries ved hjælp af teknologi, og erfaringerne skal stilles til rådighed for kunder med lignende ambitioner om miljørigtig adfærd.

Ciscos bestyrelsesformand og CEO John Chambers fremlagde planerne i sin keynote på Cisco Live, der er Ciscos årlige konference for it og kommunikation. Chambers talte om, hvordan it kan bidrage til at håndtere miljøudfordringerne og omtalte Ciscos bæredygtighedsforpligtelse på tværs af drift, kultur, produkter og løsninger.

“Alle virksomheder har et ansvar for at adressere klimaforandringerne og minimere egne miljøpåvirkninger,” sagde Chambers. ”Vi er overbeviste om, at vi med innovative it-løsninger og med netværket som platform for miljøhåndtering markant kan ændre vores udledning af drivhusgasser og samtidig hjælpe vores kunder med at indfri deres mål for bæredygtighed.”

De seneste seks måneder har Cisco kortlagt sin udledning af drivhusgasser og formuleret aggressive, men opnåelige mål. Det er sket i samarbejde med U.S. Environmental Protection Agency’s (EPA) Climate Leaders-program (et offentligt-privat samarbejde for at udvikle omfattende strategier mod klimaforandring) samt Environmental Defense Fund (EDF) og rådgivningsfirmaet DOMANI.

I kalenderåret 2007 var Ciscos samlede udledning af drivhusgasser 832.000 metriske tons CO2-ekvivalenter (CO2e). Tallet omfatter den globale udledning fra Ciscos egne og lejede bygninger, køretøjer samt flyrejser. Baseret på protokollen fra EPA Climate Leaders svarer nettoudledning til 724.000 tons CO2e. Den nye målsætning betyder, at nettoudledningen skal ned på 543.000 tons CO2e med udgangen af 2012.

“Cisco udviser lederskab i kampen mod klimaforandring ved at opstille langsigtede mål for reduktion af drivhusgasser,” siger Robert J. Meyers, principal deputy assistant administrator fra EPA's Office of Air and Radiation.

Sådan vil Cisco reducere udledningen
I sine datacentre og laboratorier, der står for en væsentlig del af Ciscos energiforbrug, vil Cisco blandt andet:

 • Foretage detaljerede målinger af energiflows
 • Gøre brug af energieffektivt laboratorieudstyr
 • Bruge virtuelle netværk til datalagring
 • Indføre intelligente strømdistributionsenheder, der automatisk lukker ned for maskiner, som ikke er i brug
 • Opgradere de mekaniske og elektriske systemer i sine bygninger
 • Øge brugen af værktøjer til samarbejde og kommunikation såsom Cisco TelePresence og Cisco WebEx, der mindsker behovet for de mange forretningsrejser, som udgør 27 pct. af Ciscos samlede udledning af drivhusgasser. Cisco har allerede reduceret sin flyrejserelaterede udledning pr. medarbejder med mindst 10 pct. som et led i sin tilslutning til Clinton Global Initiative
 • Gøre brug af Cisco Connected Workspace, der markant har reduceret elforbruget pr. medarbejder i bl.a. Ciscos hovedkvarter i San Jose, i endnu flere Cisco-lokationer
 • Cisco pilottester i øjeblikket en softwareløsning i USA for at skabe en model for, hvordan en række faktorer påvirker CO2-udledning, spildreduktion mv.
 • Som supplement forventer Cisco i 2008 at købe ca. 460 millioner kWh vedvarende energi. Ifølge EPA’s Green Power Partnership er Cisco den ottende største amerikanske indkøber af grøn energi
 • Cisco vil hvert år gøre status over målopfyldelsen, både til EPA og i sin egen Corporate Citizenship report

Hjælp til kunder med grønne ambitioner
I takt med at Cisco leverer mere energieffektive produkter og reducerer sin egen udledning af drivhusgasser, vil virksomheden udvikle best practices, som stilles til rådighed for kunderne.

Netop nu lancerer Cisco en betaudgave af en portal kaldet Efficiency Assurance Program (EAP), der retter sig mod energiudfordringerne i datacenteret. Her kan brugerne for første gang kortlægge og analysere it-relateret strømforbrug og -omkostninger, udnyttelsesgrad og CO2-udledning. Samtidig rådgiver Cisco i, hvordan man tilrettelægger den korrekte strøm- og kølingsinfrastruktur i datacenteret uden at gå på kompromis med driftssikkerheden.

It- og kommunikationsteknologi (IKT) står for to pct. af verdens CO2-udledning, men de samme teknologier har potentialet til inden 2020 at reducere verdens CO2-udledning med fem gange så meget. Det svarer til op til 7,8 Gt CO2-ekvivalenter, hvilket er mere end hvad USA eller Kina udleder i dag. Vurderingen kommer fra GeSI/The Climate Group, som Cisco er stiftende medlem af.

# # #

About Cisco Systems
Cisco, (NASDAQ: CSCO), is the worldwide leader in networking that transforms how people connect, communicate and collaborate.  Information about Cisco can be found at http://www.cisco.com. For ongoing news, please go to http://newsroom.cisco.com.

Cisco is committed to a high level of environmental responsibility in its business operations, culture, products and customer solutions.  For more information about Cisco Green, please visit http://www.cisco.com/web/about/ac227/ac333/the-environment/index.html.

# # #

 

Kontaktpersoner

Tom Christiansen, seniorkonsulent, tlf: 36 92 52 57, mobil: 61 67 81 60 tc@holm.dk

Jesper Brieghel, konsulent, tlf.: 36 92 52 51, mobil: 26 39 38 89 jb@holm.dk

Holm Kommunikation A/S, Grønningen 23, 1270 København K, tlf.: 33 93 23 33

Mette Aagaard Andersen, Marketingchef, Cisco Danmark, tlf. 39 58 50 00, maagaard@cisco.com
 

Lad os hjælpe dig

 • Ring på 8088 5967 eller
 • Deltag i en diskussion
 • teknisk support
 • Find en forhandler i dit område

Del