Selvom big data rummer et enormt potentiale, og it-professionelle har store forventninger til udviklingen, så mener kun 28 pct., at de i dag får strategisk værdi fra deres analyse af big data. Det viser en ny undersøgelse foretaget af it-virksomheden Cisco blandt 1.800 it-professionelle i 18 lande.

En ny rapport udarbejdet af Cisco konkluderer, at under en tredjedel (28 pct.) i dag udnytter big data til strategisk værdi. Tilsvarende siger 38 pct., at selvom de har en big data-løsning, så mangler de stadig en plan til at udnytte denne store mængde viden. Undersøgelsen viser, at selvom big data er en potentiel guldgruppe, så er det også en seriøs it-udfordring, som virksomheder og it-chefer står over for. 

Den manglende evne til at udnytte big data står i skarp kontrast til de it-professionelles forventninger til udviklingen. Fire ud af fem (86 pct.) analyserer i dag big data, og 6 ud af 10 it-profesionelle mener, at big data kan hjælpe virksomheder og lande til at forbedre beslutningstagning og konkurrencedygtighed. Ligesom mere end to ud af tre er enige i, at big data vil være en strategisk prioritet i 2013 og over de næste fem år. Men selvom der er enorme forventninger til big data, så har virksomhederne i dag store problemer med at udnytte denne viden strategisk.

”Efter en kraftig vækst inden for applikationer, databaser og lagringsressourcer i de seneste år, så er omkostningerne vokset lige så dramatisk. Det kræver derfor en optimering af, hvordan big data håndteres, lagres, analyseres og tilgås,” siger Henrik Stær, teknisk chef i Cisco Danmark.

Ifølge Cisco kan løsninger som Datacenter Fabric, automatisering og management af workloads og Cisco Unified Computing hjælpe med at minimere omkostninger ved big data og samtidig øge værdien af løsningen. 

Et sikkerhedsproblem

Ifølge rapporten er der flere årsager til, at virksomheder har vanskeligt ved at håndtere big data. En af de primære udfordringer er it-sikkerhed. 27 pct. mener, at den enorme mængde data, de mange veje ind til informationer og manglen på et sikkerhedsbudget skaber enorme sikkerhedsmæssige udfordringer.

”Håndteringen af big data medfører store udfordringer med hensyn til at beslutte, hvilke teknologier der skal anvendes og specielt, hvordan de skal anvendes. Ciscos intelligente netværk og sikkerhedsløsninger er stærkt medvirkende til, at virksomheder kan håndtere big data, mens databaseplatforme kan hjælpe med at analysere store mængder ustrukturerede data,” fortsætter Henrik Stær.  

Undersøgelsen viser, at der er flere grunde til, at de it-profesionelle oplever sikkerhedsbekymringer. Næsten en tredjedel (32 pct.) vurderer, at it-medarbejderne ikke har den afgørende træning til at kunne håndtere big data. Dertil er der simpelthen for meget data (21 pct.), for mange indgange til denne viden (20 pct.) og et for lille budget (20 pct.).

Om undersøgelsen
Cisco Connected World Report er gennemført på vegne af Cisco i august 2012 af det uafhængige analysebureau InsightExpress blandt 1.800 unge studerende og medarbejdere under 30 år. Undersøgelsen er suppleret med et studie blandt 1.800 it-ansvarlige, og den samlede mængde respondenter udgør 3.600 personer. Undersøgelsen indeholder tal fra USA, Canada, Mexico, Brasilien, Argentina, Storbritannien, Frankrig, Tyskland, Holland, Rusland, Polen, Tyrkiet, Sydafrika, Indien, Kina, Japan, Sydkorea og Australien.  Cisco vurderer, at undersøgelsens resultater kan overføres til danske forhold.