Transformace u zákazníků

Řešení TelePresence podle odvětví

V každém odvětví oceníte lepší spolupráci. A společnosti používající řešení Cisco TelePresence mění pohled na to, co spolupráce skutečně znamená. V následujícím přehledu vyhledejte své odvětví a přesvědčte se, jak vám řešení TelePresence a naše další technologie pro spolupráci mohou pomoci změnit pohled na to, jak žijeme, pracujeme a učíme se.


Vzdělávání

Vzdělávání

Řešení TelePresence, nová generace videokonferencí, se využívá při dálkovém vzdělávání a profesním rozvoji, a rozšiřuje tak rozsah působnosti významných vzdělávacích institucí.

Další informace o našich zákaznících v oboru vzdělávání

Finance

Finance

Ve finančnictví se řešení TelePresence využívá při sjednávání investičních příležitostí v krátkém čase a při využití expertů, kteří v místních bankovních pobočkách mohou vzdáleně, a přitom v reálném čase poskytovat poradenské služby.

Další informace o našich zákaznících v oboru financí

Zdravotnictví

Zdravotnictví

Zdravotnická zařízení využívají řešení TelePresence k zvyšování kvality péče, rozšíření záběru péče na další pacienty, snížení nákladů a zprostředkování průběžného vzdělávání lékařů.

Další informace o našich zákaznících v oboru zdravotnictví

Výroba

Výroba

Řešení TelePresence se ve výrobě používá k řešení problémů v reálném čase, zajištění efektivnějšího návrhu a vývoje produktů a za účelem snížení doby potřebné k uvedení produktů na trh.

Další informace o našich zákaznících v oboru výroby

Veřejný sektor

Veřejný sektor

Orgány státní správy na celém světě využívají vizuální komunikaci, včetně řešení TelePresence, k propagaci práce mimo kancelář, zajištění souladu mezi jednotlivými odděleními, zajištění snadnějšího přístupu zaměstnanců k odborníkům a k zabezpečení komunikace při řešení problémů souvisejících s řešením krizových situací v reálném čase.

Další informace o našich zákaznících ve veřejném sektoru

Další odvětví

Další odvětví

Zde naleznete informace o tom, jak řešení TelePresence využívají k změně způsobu podnikání naši zákazníci v energetickém průmyslu, právních službách, soudnictví, médiích, zábavním průmyslu, odborných službách, maloobchodu a balírenském průmyslu.

Další informace o našich zákaznících, jimž pomáháme s transformací v dalších oborech