Datové centrum a virtualizace

Vývoj směrem k architektuře Unified Data Center

Dnešní architektura datových center musí podporovat vysoce mobilní pracovní sílu, šíření zařízení a obchodní modely založené na datech a musí umět bez problémů začlenit cloudové aplikace a služby. Pro splnění těchto různorodých požadavků společnost Cisco nabízí platformu Unified Data Center, tedy architekturu sjednoceného datového centra, jež kombinuje zpracování a ukládání dat, sítě a správu v platformě určené pro automatizaci IT jako služby napříč fyzickými a virtuálními prostředími. Výsledkem je zvýšená efektivita rozpočtu, agilnější reakce podniku a zjednodušený provoz IT.

Schéma architektury Unified Data Center

Řešení Cisco Unified Data Center poskytuje komplexní platformu architektury, včetně produktů a řešení ve třech klíčových oblastech:

 • Unified Management
  Součást Unified Management architektury datového centra společnosti Cisco nabízí automatizaci, instrumentaci a správu životního cyklu s cílem zjednodušit nasazení a provoz fyzické/prosté kabelové, virtuální a cloudové infrastruktury. Společnost Cisco pomáhá oddělením IT s vývojem samoobslužného portálu a katalogu služeb, aby mohly rychle poskytovat služby IT na vyžádání, a podpořit tak iniciativy podniku.
 • Unified Fabric
  Součást Unified Fabric architektury datového centra společnosti Cisco nabízí vysoce výkonnou datovou síť a síťové úložiště s cílem zjednodušit nasazení, umožnit zajištění kvalitních zkušeností a snížit provozní náklady. Integrované síťové služby společnosti Cisco poskytují vysokorychlostní konektivitu a vysokou dostupnost, zvyšují výkon aplikací a snižují bezpečnostní riziko v prostředí s více uživateli.
 • Unified Computing
  Řešení Cisco Unified Computing System (UCS) ukotvuje architekturu datového centra společnosti Cisco díky vysoce škálovatelnému řešení zpracování dat, přístupu k síti a síťovému úložišti. Vestavěné funkce pro správu zjednodušují provoz v rámci fyzické, virtuální a cloudové infrastruktury.
 • Služby datového centra
  Inteligentní, personalizované služby společnosti Cisco a našich autorizovaných partnerů vám umožní plně využít investice do datového centra.

Integrovaná řešení

Řešení Cisco Unified Data Center je optimální platforma pro řešení Cisco Hosted Collaboration a základ předem testovaných a konfigurovaných souborů řešení, například Flex Pod a Vblock Infrastructure Platforms. Otevřené standardy a API umožňují integraci a správu hardwarových a softwarových řešení od partnerů v ekosystému společnosti Cisco, a zároveň zaručují flexibilitu datového centra.

Jedinečná hodnota společnosti Cisco

Společnost Cisco se brání složitosti konvergované infrastruktury díky zvlášť navržené novátorské architektuře datového centra pro podporu virtualizace v datovém centru. Řešení Cisco Unified Data Center přináší:

 • Vynikající výkon napříč fyzickými i virtualizovanými zdroji
 • Hospodárnost díky eliminace sil a zjednodušení realizace a provozních úkolů
 • Rychlou realizaci vysoce zabezpečené a osvědčené infrastruktury s cílem podpořit nové iniciativy podniku
 • Široký výběr partnerů pro úložiště, virtualizaci, aplikace a správu

Řešení Unified Data Center nabízí také flexibilní a otevřenou architekturu datového centra, která podpoří starší součásti infrastruktury i poskytování IT jako služby a cloudových služeb.

Další zdroje

Zvyšte agilitu oddělení IT

Reagujte rychleji na změny obchodních požadavků díky řešení Unified Computing.

Získejte podrobnosti

Optimalizujte flexibilitu

Objevte výhody služeb pro sítě Unified Network.

Zjistěte informace o výhodách

Podpořte konvergovanou infrastrukturu

Zvyšte efektivitu a škálujte pomocí řešení Unified Fabric.

Zjistěte, jak na to

Využijte automatizaci k provozní efektivitě

Zjednodušte realizaci infrastruktury a služeb IT díky řešení Unified Management.

Další informace

Dovolte nám pomoci