Spolupráce

Přemýšlejte komplexně, budujte postupně

Modulární prvky architektury pro týmovou spolupráci společnosti Cisco společně zaručují vynikající týmovou spolupráci v rámci organizací i mezi nimi. Umožní vám navrhnout investiční plán, který zaručí dosažení kompatibility se stávajícími i budoucími prostředky.

Model architektury pro týmovou spolupráci společnosti Cisco nabízí jasný obraz o rámci řešení.

Model architektury pro týmovou spolupráci společnosti Cisco

Odlište hodnotu svého podnikání

Tato otevřená, integrovaná architektura funguje s novými i stávajícími technologiemi a umožňuje významné zjednodušení obchodních procesů. Díky zařazení této architektury mezi své strategické cíle můžete:

  • Zvýšit produktivitu a snížit celkové náklady na vlastnictví (TCO)
  • Urychlit uvádění produktů na trh a zvýšit růst příjmů
  • Zvýšit spokojenost zákazníků a generovat nové nápady

Architektura pro týmovou spolupráci společnosti Cisco nabízí podstatné konkurenční výhody. Boří bariéry týmové spolupráce mezi organizacemi, které využívají jiné formáty obsahu, nástroje a zařízení. Můžete získat flexibilitu architektury a organizační pružnost pro rychlé reakce na měnící se potřeby svého podnikání.

Služba Cisco Collaboration Change Management Service vám umožní rychlejší a efektivnější přijetí technologií týmové spolupráce.

Zdroje

Nástroje pro týmovou spolupráci v praxi

Zjistěte, jak organizace podpořily své podnikání díky zlepšení týmové spolupráce.

Přečtěte si případové studie

Nejnovější projekt architektury

Další informace o nejnovější architektuře pro týmovou spolupráci na úrovni aplikací.

Přečtěte si dokument (PDF – 1 MB)Soubor Adobe PDF

Dovolte nám pomoci