Firemní video

Firemní video

Firemní video

K přehrání tohoto obsahu je vyžadována nejnovější verze přehrávače Adobe Flash Player s povolenou funkcí JavaScript.

Získat přehrávač Flash Player

Dovolte nám pomoci


Multimediální síť pro vestavěnou inteligenci

Zjistěte, jaké jsou výhody multimediální sítě pro podniky.

Další informace

Zmenšení bariér času a vzdáleností

Služby pro firemní video

Jak zrychlit, zefektivnit a inovovat proces transformace společnosti pomocí videořešení

Další informace

Nabídka datových a hlasových služeb a videoslužeb poskytovaných prostřednictvím sítí IP se stále více integruje. Společnost Cisco vám proto umožňuje vybudovat síť připravenou na přenos multimédií, která splní vaše požadavky v této oblasti. S videořešeními Cisco již vzdálenost není překážkou. Komunikace v reálném čase je otázkou několika sekund a integrované zabezpečení sítě je skutečností. Výhody:

  • Umožníte zaměstnancům, zákazníkům, globálním týmům a partnerům častější a účinnější spolupráci.
  • Snížíte náklady na cestování.
  • Zkrátíte dobu přijímání rozhodnutí.

Mezi aplikace Cisco pro firemní video patří:

Další informace o těchto technologiích firemního videa.

Kvalitnější video se multimediální sítí

Medianet je inteligentní síť optimalizovaná pro multimédia, která umožňuje přenášet video přesně podle vašich požadavků. Zabudované inteligentní funkce nabízejí možnosti přizpůsobení a předvídatelnost, spolehlivost a bezproblémový, vysoce kvalitní přenos provozu multimediální aplikací do všech zařízení v síti.

Při plnění komplexních požadavků multimédií spolupracuje společnost Cisco se svými partnery a uplatňuje odborné znalosti v těchto oblastech:

  • Tvorba sítí IP
  • Firemní video
  • Řešení pro prostory spotřebitelů

Dovolte nám pomoci