Podnikové sítě

Připravte svou síť na nové příležitosti

„Internet všeho“ vytváří mnoho obchodních příležitostí. Vaše síťová infrastruktura se musí vyvíjet, aby je uměla využít. Potřebujete novou architekturu pro automatické zajišťování a rychlé nasazení síťových služeb a aplikací.

Díky využití architektury sítí bez hranic Cisco může architektura podnikových sítí Cisco ONE transformovat IT prostřednictvím platformy, která je:

 • Otevřená
 • Programovatelná
 • Zaměřená na aplikace

Architektura podnikové sítě Cisco ONE přesahuje softwarově definované sítě, protože umožňuje programovatelnost sítí ve větším měřítku. Tato architektura zvyšuje pružnost a výkon sítě a současně co nejlépe využívá stávající síťové zdroje.

Připravte svou síť na nové příležitosti

Vrstva síťových aplikací

Vrstva síťových aplikací přináší:

 • Otevřený ekosystém aplikací podporující inovaci, což má za následek nižší riziko, snadnější integraci a nižší celkové náklady na vlastnictví
 • Řadu aplikací v cloudu, mobilitu a zabezpečení podporující inovaci, rychlejší migraci do cloudu a snadné nasazení
 • Vzájemné povědomí sítí a aplikací, což má za následek sítě optimalizované pro aplikace a aplikace optimalizované pro sítě
 • Analytiku sítě, která je k dispozici pro všechny aplikace, a nabízí tedy vhled a podporuje nové obchodní modely

Řídicí vrstva

Řídicí vrstva konzistentně zajišťuje síťové služby ve všech síťových zařízeních. Poskytuje abstrakci pro širší podnikovou síť, zlepšuje pružnost a urychluje zavádění služeb. Řídicí vrstva optimálně zajišťuje služby, například kvalitu služeb (QoS) a výkon směrování, v celé podnikové síti.

Řídicí vrstva přináší:

 • Otevřenost díky řadiči Enterprise na základě technologie OpenDaylight s API, jež vycházejí ze standardů (RESTful, OSGi, OpenFlow)
 • Zjednodušené poskytování a konfiguraci řešení end-to-end
 • Komplexní analytiku celé sítě

Řídicí vrstva také podporuje rozhraní API, například:

Vrstva síťových prvků

Vrstva síťových prvků se skládá z komplexního souboru zařízení pro směrování a přepínání, pevné i bezdrátové, fyzické a virtuální sítě, k nimž patří:

 • Přední, nejrozšířenější software Cisco IOS a programovatelné integrované obvody společnosti Cisco pro konkrétní aplikace (ASIC)
 • Podpora otevřených API OpenFlow a onePK
 • Rozhraní CLI jako programovatelné API, takže nové i stávající nasazení může podporovat architektura podnikových sítí Cisco ONE

Zvyšte počet obchodních příležitostí

Architektura podnikových sítí Cisco ONE vám umožní využít nové obchodní příležitosti prostřednictvím:

Díky vynikající programovatelnosti sítě lze zvýšit obchodní výkon a rychle nasadit moderní služby. Umožněte ochranu investice do stávající sítě s architekturou vytvořenou pomocí špičkového portfolia, k němuž patří:

 • Přepínání
 • Směrování
 • Mobilita
 • Zabezpečení

Zvýšení dopadu IT na podnikání

Podívejte se, jak může IT sladit strategie sítě, aby splňovaly požadavky podnikání.

Zobrazit výsledky průzkumu

Přetvořte síťový přístup

Kombinujte bezdrátové, kabelové a bezpečnostní technologie v systému Unified Access.

Zobrazit průvodce provedením

Dovolte nám pomoci