Mobilita, video a cloud – aktuální trendy současného IT jsou tématy 13. ročníku Cisco Expo v Praze

Praha 25. dubna 2011 – Zaměstnanci stále častěji požadují více flexibility v tom, jakým způsobem a odkud budou vykonávat svou práci, a rovněž chtějí mít možnost využívat pro přístup do firemní sítě svá vlastní zařízení. Platí to zejména pro současnou online generaci – podle studie Cisco Connected World Technology Report by svá soukromá zařízení chtělo využívat pro pracovní úkoly 80 procent studentů a mladých zaměstnanců. Právě ti budou určovat trendy v následujících letech. Novému trendu na pracovním trhu se říká BYOD –„Bring Your Own Device”, tedy využívání soukromých zařízení pro pracovní účely a přístup k firemním datům. Jeho nástup výrazně souvisí s růstem prodejů chytrých mobilních zařízení.

Koncept BYOD je jedním z klíčových trendů současného IT, a stal se také jedním z hlavních témat úvodního vystoupení 13. ročníku konference Cisco Expo. Ta probíhá v těchto dnech v Praze a pro více než tisícovku profesionálů z oblasti IT a sítí ji připravila společnost Cisco se svými partnery. Koncept BYOD je zároveň těsně provázán s dalšími důležitými trendy, jako jsou mobilita, video a cloud, které jsou rovněž předmětem dvoudenního programu konference Cisco Expo.

„V dnešním světě a dnešních sítích jsou miliardy chytrých mobilních zařízení a jejich počet bude i nadále narůstat. Koncept BYOD v sobě ukrývá mnohem víc než jen fakt, že zaměstnanci mají možnost využívat k práci svá vlastní zařízení. Jde o možnost volby toho, jak a odkud pracuji, jaké pro to využívám nástroje a jak komunikuji s ostatními – přičemž hlavním cílem a výhodou takového přístupu je vyšší produktivita práce. Svá soukromá zařízení při práci s firemní sítí dnes chtějí využívat velmi často mladí a talentovaní zaměstnanci, kteří mají značné zkušenosti s moderními technologiemi a umějí je využít pro rychlejší řešení pracovních úkolů – to je pro jejich zaměstnavatele jasná konkurenční výhoda. Koncept BYOD klade samozřejmě určité nároky na firemní IT procesy, na druhou stranu ale nese jednoznačné přínosy pro firmu,” říká generální ředitel společnosti Cisco Jiří Devát.

Dříve firmy využívaly nejmodernější technologie a uživatelé s nimi přicházeli do kontaktu právě v zaměstnání. S masivním nástupem osobních počítačů, notebooků, a zejména v poslední době smartphonů a tabletů už to ale neplatí. Dnes najdeme velmi často nejvyspělejší zařízení v rukou zaměstnanců, kteří si je ze zájmu pořídili pro soukromé použití i pro práci.

Velký zájem o koncept BYOD mezi současnými firmami potvrzuje i viceprezident společnosti Gartner Paul DeBasi: „Do budoucna exponenciálně poroste mobilní datový provoz. Pro existující sítě to bude znamenat značnou zátěž a je tak na poskytovatelích mobilního připojení i konkrétních společnostech, aby inovovali stávající síťovou infrastrukturu. Společnosti také začaly zavádět koncept BYOD jako nástroj pro pokrytí rostoucích požadavků uživatelů, dosažení potenciálu úspor a zjednodušení správy koncových zařízení. Komplexní přístup ke konceptu BYOD umožňuje podnikům najít rovnováhu mezi bezpečností, spokojeností uživatelů a požadavky na podporu.”

Koncept BYOD přináší do firem kromě úspor i vyšší flexibilitu a tím i spokojenost zaměstnanců. Přispívá k zavedení širokého spektra nástrojů pro spolupráci a nabízí prostor pro lepší skloubení soukromého a pracovního života. Skutečnost, že pak IT oddělení musí řešit správu různých zařízení přistupujících do sítě, může na první pohled vypadat komplikovaně, ale s vhodným řešením pro řízení přístupu to naopak přinese řád do informační infrastruktury. Navíc by se tomuto kroku v budoucnu IT oddělení s největší pravděpodobností stejně nevyhnula. Podle analytické společnosti Gartner bude do roku 2013 podporovat 80 procent firem mobilní pracovníky. Tato skutečnost bude dále prohlubovat poptávku po nástrojích pro spolupráci a video komunikaci. Podle studie společnosti Cisco Visual Networking Index vzroste do roku 2016 přenos mobilních dat 18krát, přičemž video bude tvořit 71 procent veškerého datového provozu v mobilních sítích.

Cisco pomáhá firmám řešit jejich potřeby a požadavky v souvislosti s nasazením konceptu BYOD do každodenní praxe. Nabízí komplexní soubor řešení pro podnikovou infrastrukturu, které poskytují daleko širší možnosti než pouze jednoduché připojení konkrétního zařízení do sítě. Technologie Cisco umožňují správu až 30 000 různých zařízení (dnes má mnoho zaměstnanců více než jedno zařízení připojené do sítě), jejich přístupu do firemní sítě a k datům, zajištění bezpečnosti, správu aplikací nebo i možnost vzdáleného přístupu, který lze využít například v případě ztráty zařízení ke smazání citlivých údajů.

Díky komplexnímu přístupu založenému na architektuře Borderless Network umožňuje Cisco překročit hranice samotného BYOD (ve smyslu připojení soukromých zařízení do sítě) a nabídnout ještě více:

  • Jednotná pravidla napříč síťovou infrastrukturou – v pevných i bezdrátových sítích, mobilní síti nebo VPN prostřednictvím ISE (Cisco Identity Services Engine), který umožňuje self-provisioning zařízení a integraci těchto pravidel s řešením pro správu mobilních zařízení – MDM (Mobile Device Management).
  • Nejnovější update řešení Cisco Unified Wireless Network Software 7.2, který přináší dvojnásobnou škálovatelnost pro multicast video, podporu až 30 000 zařízení a podporu protokolu IPv6. Tato vylepšení pomohou zvýšit kvalitu nástrojů pro spolupráci, jako jsou Cisco Jabber nebo WebEx s využitím real-time videa.
  • Zjednodušení provozu a správy sítě prostřednictvím Prime Assurance Management a Prime Infrastructure. Tato řešení pomáhají IT odborníkům monitorovat a porozumět výkonu jednotlivých aplikací z uživatelského pohledu, urychlí řešení problémů a sníží provozní náklady.

Kontaktní osoby:

Petr Ryvola, Marketing Manager, Cisco Systems ČR
tel.: +420 221 435 034
pryvola@cisco.com

Jaroslav Tík, mediální zástupce, Madison PA
tel.: +420 775 854 369
tik@madisonpa.cz

Jakub Hynek, mediální zástupce, Madison PA
tel.: +420 606 246 215
hynek@madisonpa.cz

Poznámky pro editory:

O Cisco Systems

Cisco, (NASDAQ: CSCO) je celosvětovým lídrem v oblasti síťových služeb, které mění způsob, jakým se lidé připojují, komunikují mezi sebou a spolupracují.

Informace o společnosti Cisco jsou k dispozici na http://www.cisco.com. Další zprávy lze nalézt na http://newsroom.cisco.com.

Cisco, Cisco Systems, Networking Academy a logo Cisco jsou registrované ochranné známky společnosti Cisco Systems, Inc. ve Spojených státech amerických a dalších zemích. Všechny další registrované ochranné známky uvedené v tomto dokumentu jsou majetkem příslušných vlastníků.