Praha 20. února 2012 – Spoleènost Cisco uvádí na trh nové hybridní bezdrátové ADSL2+ modem-routery standardu N, Linksys X-Series. Konkrétnì jde o modely X2000 a X3000. Každý, kdo si jednu z novinek zakoupí, získá zdarma hru Zaklínaè.

Linksys X2000 a X3000 jsou ideální pro sdílení pøístupu k internetu, bezdrátový tisk nebo využití standardních webových služeb. Disponují pøenosovou rychlostí až 300 Mb/s. X2000 je vybaven rychlými ethernetovými porty pro pøipojení zaøízení pomocí kabelu. Model X3000 pak nabízí gigabitové ethernetové porty a navíc ještì StorageLink USB port pro pøipojení pamìových zaøízení do sítì. Ve druhém ètvrtletí pak pro obì novinky bude dostupná aktualizace firmwaru s podporu IPv6.

Nové routery umožòují vytvoøení spolehlivého pøipojení všech zaøízení v domácnosti od notebookù pøes tablety, smartphony nebo herní konzole až po televize s podporou pøipojení k internetu. Oba modely jsou také dodávány se softwarem Cisco Connect, který usnadòuje nastavení a instalace díky nìmu probíhá jen v nìkolika jednoduchých krocích. Nabízí také pokroèilé funkce jako pøístup pro hosty nebo rodièovské zámky. Novì je dostupná tako mobilní verze Cisco Connect Express, prostøednictví které lze svou domácí sí spravovat na dálku z mobilního zaøízení. K dispozici je pro systémy iOS a Android a získat ji lze na iTunes App Store a Android Market.

Oba modely jsou novì zapojeny do akce „Užijte si magický výkon“. Každý, kdo si do konce kvìtna poøídí jednu z tìchto novinek èi vybraný router Linksys E-Series, získá zdarma hru Zaklínaè. Podrobnosti o akci najdete na www.nejlepsiroutery.cz


Kontaktní osoby:

Petr Ryvola, Marketing Manager, Cisco Systems ČR
tel.: +420 221 435 034
pryvola@cisco.com

Jaroslav Tík, mediální zástupce, Madison PA
tel.: +420 775 854 369
tik@madisonpa.cz

Jakub Hynek, mediální zástupce, Madison PA
tel.: +420 606 246 215
hynek@madisonpa.cz

Poznámky pro editory:

O Cisco Systems

Cisco, (NASDAQ: CSCO) je celosvětovým lídrem v oblasti síťových služeb, které mění způsob, jakým se lidé připojují, komunikují mezi sebou a spolupracují.

Informace o společnosti Cisco jsou k dispozici na http://www.cisco.com. Další zprávy lze nalézt na http://newsroom.cisco.com.

Cisco, Cisco Systems, Networking Academy a logo Cisco jsou registrované ochranné známky společnosti Cisco Systems, Inc. ve Spojených státech amerických a dalších zemích. Všechny další registrované ochranné známky uvedené v tomto dokumentu jsou majetkem příslušných vlastníků.