94 % firem zahájilo v posledních dvou letech práce na přechodu k IPv6


Praha, 2. června 2011 - Společnost Cisco, která se již přes 25 let významně podílí na rozvoji internetového protokolu, se jako jedna z prvních připojila ke světovému dni IPv6, který se uskuteční 8. června 2011. Jedná se o globální testování IPv6 (Internet Protocol verze 6). Celosvětově první akce tohoto rozsahu si klade za cíl otestovat připravenost technologií a poskytovatelů na přechod na nový protokol. Společnost Cisco také oznámila uvedení nových produktů na trh, které usnadní přechod ze stávajícího IPv4 na nastupující IPv6. Hlavním přínosem nových produktů je vyšší bezpečnost a snadnost migrace na nový standard. Jak totiž vyplynulo z výzkumu mezi hlavními technologickými společnostmi, právě tyto otázky jsou pro většinu z nich stěžejní.

Nevyhnutelnost přechodu na nový protokol IPv6 je v současnosti, kdy byly mezi poskytovatele rozděleny poslední bloky IPv4 adres, nezpochybnitelná. Společnost Cisco pracuje na integraci nové technologie již řadu let a jako první představila kompletní portfolio pro řešení infrastruktury i samotné migrace. Již dnes tak nabízí širokou paletu switchů, routerů a bezpečnostních prvků splňujících mezinárodní certifikaci „IPv6-ready“ i testy americké vlády „USGv6“.

Shrnutí průzkumu

Výsledky průzkumu mezi 101 hlavními technologickými společnostmi, který se konal koncem dubna 2011 v USA, ukazují, že většina dotázaných již pracuje na integraci IPv6 a největší důraz přitom kladou na bezpečnost a dostupnost služeb. Zde jsou některá zajímavá zjištění studie:

 • 78 % dotázaných uvedlo, že již na adaptaci na technologii IPv6 pracují nebo ji již dokončili.
 • V posledních dvou letech bylo zahájeno 94 % prací na přechodu k IPv6. Oproti tomu většina společností, které dosud na IPv6 nepřechází, plánuje počkat ještě minimálně 9 měsíců.
 • Jen 45 % dotázaných nehledá nebo nebude hledat pomoc externích specialistů a konzultantů.
 • Přechod na IPv6 za naprosto nezbytný považuje pro své podnikání 54 % respondentů a většina (73 %) se obává ztráty konkurenční výhody, pokud by k adaptaci nového protokolu nedošlo.
 • Prakticky všechny společnosti (92 %) uvádí, že se celého procesu významně účastní jejich bezpečnostní specialisté. Podílejí se v prvé řadě na prevenci chyb a hrozeb zabezpečení (60 %), správě technologií pro přechod na IPv6 (53 %) a z 50 % i na jejich přímé implementaci.
 • Hlavní motivací k adaptaci technologie IPv6 je pochopitelně nutnost zapojení do infrastruktury internetu, nicméně další často uváděné důvody (po 18 %) jsou konkurenční výhody pro podnik a možnost přesného adresování koncových zařízení.
 • 56 % společností souhlasí, že náklady transformace na nový protokol by měli nést jak poskytovatelé konektivity, tak i samotné firmy, proto také patří IPv6 k prioritním investicím v 63 % dotázaných firem.

Novinky v portfoliu

Cisco neustále rozšiřuje své portfolio o produkty a služby podporující přechod z IPv4 a integraci s IPv6, mezi hlavní novinky patří:

 • Rozšíření podpory USGv6, zejména zařazení technologie IPsec v3 - routery Cisco ISR G2 podporují duální sítě (současně oba protokoly IPv4 a IPv6) a VPN (virtuální privátní sítě).
 • Překlad IPv6 adres (NAT64), nabízený sérií routerů Cisco ASR 1000, dovoluje IPv6 zařízením přistupovat ke stávajícím IPv4 serverům bez dalších omezení. Stávající infrastruktura (sítě a servery) za routerem s NAT64 tak může zůstat beze změn.
 • Location/ID Separation Protocol (LISP) - protokol pro automatické vytváření a úpravu tunelování pro IPv6 over IPv4 (komunikace IPv6 zařízení přes stávající IPv4 infrastrukturu).
 • Diagnostika, správa a analýza síťového provozu a infrastruktury, kterou nabízí Cisco Network Optimization Service. Řešení poskytuje monitoring a grafickou analýzu, usnadňuje přechod na IPv6 a pomáhá optimalizovat síťový provoz před i po transformaci na IPv6.

Kontaktní osoby:

Petr Ryvola, Marketing Manager, Cisco Systems ČR
New Email pryvola@cisco.com, +420 221 435 034

Jaroslav Tík, mediální zástupce, Madison PA
New Email tik@madisonpa.cz, tel.: +420 775 854 369

Jakub Hynek, mediální zástupce, Madison PA
New Email hynek@madisonpa.cz, tel.: +420 606 246 215