Studie Cisco zkoumá, kam se bude v budoucnosti vyvíjet internet, ve hře je několik scénářů


Praha, 12. října 2010 - Společnost Cisco a konzultační firma Global Business Network zveřejnily studii, která analyzuje možnosti vývoje internetu od současnosti do roku 2025. Autoři studie vymodelovali čtyři variantní scénáře, jak bude „síť sítí"  v budoucnosti vypadat - podle toho nejoptimističtějšího bude k internetu připojeno 5,5 miliardy lidí z celkových 7,5 miliard, které budou v roce 2025 obývat naši planetu. Největší rozvoj internetu nastane podle autorů studie v rozvíjejících se ekonomikách. Zatímco v roce 2005 činil podíl vyspělých ekonomik na internetovém trhu 85 procent, v roce 2010 je odhadován na 70 procent. V roce 2025 by pak podle předpokladů studie měl podíl rozvíjejících se ekonomik na internetovém trhu překročit 50 procent. V současnosti jsou k internetu připojeny zhruba 2 miliardy uživatelů a objem celkového internetového trhu se odhaduje na 3 biliony amerických dolarů ročně.

Pět hlavních změn, kterými projde internet do roku 2025
„Budoucnost nelze jednoznačně předpovědět, protože budoucí podoba internetu bude utvářena množstvím událostí a rozhodnutí, která teprve přijdou. Naši experti ale připravili čtyři scénáře, jak může internet v roce 2025 vypadat - vycházejí z předpokladů, kterými jsme si dnes téměř jisti,i z faktorů, jejichž vývoj zatím předpovědět neumíme," uvedl Alexander Winkler, generální ředitel společnosti Cisco Systems Česká republika.

Autoři studie při modelování budoucí podoby internetu vzali v úvahu pět předpokladů, jejichž naplnění je podle nich téměř jisté. Jako první fakt uvádí, že internet bude nejvíce růst v rozvíjejících se ekonomikách díky hospodářskému růstu, rychlé expanzi střední třídy a rozvoji širokopásmového připojení. Za druhé autoři předpokládají, že principy řízení internetu zůstanou prakticky beze změny - internet nebude podléhat jednotné mezinárodní kontrole, přestože pokusy o její ustanovení se dají očekávat.

Třetí skutečností je, že internetová generace, tedy lidé narozeni po roce 1990, budou mít k internetu mnohem bližší vztah než generace starší. Internet bude běžnou součástí jejich života a stane se jakousi univerzální platformou pro jejich soukromý i profesní život. Autoři studie za čtvrté věří, že klávesnice již nebude sloužit jako primární nástroj pro komunikaci s internetem. Nahradit jí mají nástroje pro rozeznávání hlasu, ovládání gesty, bio senzory, dotykové obrazovky a další technologie, které umožní ovládání internetu bez klávesnice.

Poslední, pátá změna, která do roku 2025 velmi pravděpodobně nastane, se týká způsobu platby za internetové připojení. Uživatelé budou mít možnost hradit připojení mnoha způsoby podle požadované kvality, kapacity nebo mobility, kupovat připojení „mimo špičku", v rámci produktových balíčků nebo naopak podle momentální potřeby. Dnešní jednotné paušální sazby budou v roce 2025 spíše výjimkou.

Tři faktory nejistoty, které určí budoucí vývoj
Ve studii jsou definovány tři hlavní faktory, které určí budoucí vývoj internetu. Jedná se o intenzitu rozvoje sítě, technologický pokrok a přístup uživatelů k využívání nabízených služeb. Budoucnost internetu tedy závisí na tom, jakým směrem se situace v těchto oblastech bude vyvíjet. Na základě toho pak připadají v úvahu čtyři možné scénáře, jak bude internet v roce 2025 vypadat.

Čtyři scénáře pro budoucnost internetu v roce 2025

 1. scénář: Internet bez hranic (Fluid Frontiers)
  Bude se jednat o svět, v němž se internet rozšiřuje a decentralizuje. V roce 2025 bude 5,5 miliard internetových uživatelů, což znamená, že více než dvě třetiny světové populace teprve s internetem začne pracovat. Exponenciální růst internetového provozu bude vyvolán nejen explozí cloudových služeb v komerčním sektoru, ale i zvyšující se oblibou videa a širokopásmových aplikací mezi jednotlivci. Dnes se stále většina technologických novinek vyvíjí v tradičních místech, jako je Silicon Valley, ale v roce 2025 budou tato centra například v Bogotě, Káhiře, Mumbai, Perthu či Zhanjiang. Průlomy ve vývoji technologií se budou odehrávat ze dne na den. Internet bude každodenní realitou, ne jen milou věcí ke zpříjemnění života.

 2. scénář: Nejistá bezpečnost (Insecure Growth)
  Svět, ve kterém již nelze důvěřovat internetovému prostředí, a bezpečnost na síti se stane velmi nejistou.  Kybernetické útoky pravděpodobně překročí běžná očekávání a budou snadno vzdorovat mezinárodním i vládním preventivním opatřením. Internet bude proto mnohem méně využíván pro ekonomické činnosti, a přednost na něm dostanou spíše kulturní, umělecké a společenské aktivity. Bezpečnostní alternativy budou mít uživatelé k dispozici, ale budou velmi drahé. V roce 2025 bude zřejmé, že kybernetické útoky nelze aktuálními prostředky zcela zastavit - a že takové prostředky možná ani v budoucnu nebudou existovat. Kontrolovat a regulovat virtuální svět bude mnohem složitější než kontrolovat ten skutečný.

 3. scénář: Nesplněná očekávání (Short of the Promise)
  Nenáročný svět, v němž si dlouhá hospodářská stagnace v mnoha zemích vybrala daň v podobě pomalého šíření internetu. Celkový počet jeho uživatelů se sice rozroste na 4 miliardy, nicméně budou využívat pouze ty nejzákladnější funkce, jako je VoIP, email či jednoduché P2P aplikace. Technologie nenabídnou žádné převratné změny. Lidé, kteří objeví internet v následujících deseti letech, překvapivě nebudou svými aktivitami podporovat internetový ekonomický rozvoj, ale naopak budou internet používat jako jakýsi outlet pro vyhledávání největších slev.

 4. scénář: Praskání ve švech (Bursting at the Seams)
  Svět, ve kterém se internet stane obětí svého vlastního úspěchu. Bude mít 5 miliard uživatelů a bude připomínat natlakovanou lokomotivou fungující na hranici svých možností. I když počet uživatelů naroste, nepřizpůsobí se k tomu technologie a možnosti používání internetu tak budou velmi omezené. Požadavky na připojení k internetu budou enormní po celém světě, ale bude je limitovat nedostatek IP adres, protože nedošlo k prosazení standardu IPv6. V roce 2020 bude internetový provoz 100 krát větší než v roce 2010.

Plný text studie Evolving Internet získáte na
http://newsroom.cisco.com/dlls/2010/ekits/Evolving_Internet_GBN_Cisco_2010_Aug_rev2.pdf (PDF - 5.4 MB)
Pozn.: anglické názvy scénářů v této zprávě odkazují na původní názvy uvedené ve studii Evolving Internet

Kontaktní osoby:

Petr Ryvola, Marketing Manager, Cisco Systems ČR
New Email pryvola@cisco.com, +420 221 435 034

Jaroslav Tík, mediální zástupce, Madison PA
New Email tik@madisonpa.cz, tel.: +420 775 854 369

Jakub Hynek, mediální zástupce, Madison PA
New Email hynek@madisonpa.cz, tel.: +420 606 246 215