Pracovní trh vyžaduje odborníky s praktickými dovednostmi - v jejich přípravě pomohou kurzy Cisco Networking Academy


Praha, 4. října 2010 – Podle prognózy Výzkumného ústavu práce a sociálních věcí u nás vzroste do roku 2014 počet pracovních míst v sektoru IT v průměru o 21 procent a přibude tak 23943 nových pracovních míst*. Vyškolení takového množství IT specialistů je velkou výzvou pro české školství. Možnosti, jak se na tento očekávaný růst připravit, představují síťové akademie Cisco (Cisco Networking Academy). Ty již desátým rokem připravují studenty a zájemce z řad veřejnosti na budoucí kariéru v oblasti informačních technologií. V září byla slavnostně otevřena nová Cisco akademie na Střední průmyslové škole na Proseku. Fakulta informatiky a managementu Univerzity Hradec Králové a Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií Vysokého učení technického v Brně pak nově zavedly do výuky nejvyšší stupeň kurzů Cisco Certified Network Professional (CCNP).

"Ve firmách roste poptávka po IT profesionálech s praktickým přístupem k řešení úkolů a souvisejícími zkušenostmi. Díky dlouhodobé spolupráci se středními a vysokými školami jsme vytvořili ucelenou a prakticky orientovanou výuku v oblasti ICT. Díky tomu jsou absolventi připraveni na konkrétní úkoly v podnikové praxi a na pracovním trhu nachází dobré uplatnění," uvedl Karol Kniewald, koordinátor programu Cisco Networking Academy v České republice.

Střední průmyslová škola na Proseku uvedla v září do provozu novou Laboratoř informačních technologií a může tak začít připravovat studenty na získání certifikace CISCO. Podle Lukáše Procházky ze SPŠ na Proseku, který se na vybudování laboratoře podílel, studenti středních škol oceňují na Cisco akademii zejména možnost získání mezinárodně uznávaného certifikátu, což jim přináší zlepšení pozice na trhu práce.

Fakulta informatiky a managementu, Univerzita Hradec Králové (FIM UHK) a Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, Vysoké učení technické v Brně (FEKT VUT) letos nově otevřely pro své studenty kurzy CCNP, které nabízejí nejvyšší stupeň odborného vzdělání v rámci Cisco Networking Academy. Kurz, který je zaměřen na síťové konfigurace, diagnostiku sítí a odhalování a odstraňování problémů v sítích, je přípravou na získání mezinárodně uznávaného certifikátu.

"Zavedením nového kurzu jsme chtěli vyhovět přáním studentů, kteří sami o něj projevují velký zájem, a zároveň se snažíme rozvíjet jejich oborové znalosti. Motivace studentů je obrovská, což dokládá i fakt, že si mnozí museli na studium vydělat na brigádách, přičemž jejich kamarádi byli třeba na dovolené. Vysoké školy jsou občas kritizovány za to, že jejich výuka je víceméně teoretická. I u nás byly počítačové sítě vyučované teoretickým způsobem, ale díky integraci kurzů Cisco do naší výuky si studenti mohou své znalosti vyzkoušet v praxi a jejich odezva je tak velmi pozitivní," řekl Vladimír Soběslav, instruktor CISCO Networking Academy, FIM UHK.

Školící program Cisco Networking Academy, který používá e-learningový model jako kombinaci webových a instruktorských školení spolu s praxí v laboratorním prostředí, pomáhá v České republice jubilejním desátým rokem zvyšovat úroveň odborné vzdělanosti v oblasti síťových technologií. V současné době funguje v České republice 71 akademií, kde každý rok v rámci programu studuje kolem 7000 studentů.

Partnery programu Cisco Networking Academy v České republice jsou společnosti Averia, Fluke Networks, Intercom Systems, OK System a Panduit.

*Zdroj: http://prognozatrhuprace.vupsv.cz/occ/11

Kontaktní osoby:

Petr Ryvola, Marketing Manager, Cisco Systems ČR
pryvola@cisco.com, +420 221 435 034

Jaroslav Tík, mediální zástupce, Madison PA
tik@madisonpa.cz, tel.: +420 775 854 369

Jakub Hynek, mediální zástupce, Madison PA
hynek@madisonpa.cz, tel.: +420 606 246 215