Diegem, 26 oktober 2010

Uit een internationaal onderzoek naar flexibel werken, uitgevoerd in opdracht van Cisco, blijkt dat drie op de vijf werknemers niet op kantoor aanwezig hoeft te zijn om productief te werken. Meer zelfs, de behoefte om flexibel of mobiel te werken is tegenwoordig sterker dan het verlangen naar een hoger loon. Zo zou zestig procent van de werknemers eerder een baan aannemen die minder betaalt maar meer flexibiliteit biedt, dan een beter betaalde job met weinig tot geen mogelijkheden om buiten het kantoor te werken. Een percentage dat, ondanks de recente economische crisis, zelfs nog hoger ligt in sommige landen, zoals Spanje (78%).

Vooral in Azië en Latijns-Amerika blijkt de aanwezigheid op kantoor niet langer een vereiste om productief te zijn. India scoort hier het hoogst met maar liefst 93% van de respondenten die de stelling onderschrijven, gevolgd door China (81%) en Brazilië (76%). Vrijwel de helft van de werknemers die al buiten de kantoormuren kunnen werken, beweert hierdoor twee tot drie uren meer te presteren per dag. Een vierde kan zelfs vier uren of meer extra inbrengen. De tijd die zij winnen door flexibel te werken zorgt vooral voor een betere balans tussen werk en privé.

Twee op drie van de ondervraagde werknemers verwacht dat IT hen overal, altijd en met eender welk toestel, privé of professioneel, toegang geeft tot het netwerk, de toepassingen en de informatie van hun bedrijf. Zij verwachten ook dat de toestellen waarmee ze werken nog in diversiteit zullen toenemen. Zo zien ze zich in de toekomst zelfs werken via de televisie of het navigatiescherm in hun auto.

Beveiliging blijft grootste rem
De ondervraagde IT-verantwoordelijken zien de situatie niet zo rooskleurig in. Zo goed als de helft zegt niet klaar te zijn, technologisch en beleidsmatig, om de groeiende behoefte aan mobiliteit en flexibiliteit bij hun collega's te ondersteunen. De zorg om beveiliging vormt, niet verrassend, het grootste obstakel, gevolgd door een gebrek aan budget en expertise.

Uit de studie blijkt dat de veiligheid van bedrijfsinformatie vaak in het gedrang komt door de impliciete gevolgen van mobiliteit. De veiligheidskenmerken van de kantooromgeving zijn in de buitenwereld immers niet altijd te vinden. Zo zag een op vijf ondervraagde werknemers al eens een onbekende naar hun computerscherm staren tijdens het werken op een openbare plaats. Evenveel werknemers geeft zelfs aan nooit te letten op de omgeving.

Ook de manier waarop mobiele werknemers omgaan met hun bedrijfstoestellen laat nog te wensen over. Bijna een op vijf laat wel eens een toestel onbewaakt achter op een publieke plaats. En een kleine zestig procent geeft toe dat ze hun bedrijfstoestel laten gebruiken door personen van buiten de onderneming, zonder enig toezicht erop te houden.

Ten slotte vergroot ook het risico op gegevensverlies wanneer je niet op kantoor werkt. Een kwart van de toestellen die aan werknemers worden toevertrouwd zijn binnen het jaar al verloren of gestolen, getuigt een op vier IT-verantwoordelijken. Hun groeiende aandacht voor beveiliging en risicobeheer is dan ook gerechtvaardigd.

Belang van goede vertrouwensrelatie
"Werk is geen plaats meer. Het is een levenswijze geworden", concludeert Pol Vanbiervliet, managing director van Cisco België en Luxemburg. "Mobiliteit van werknemers is een feit en de bedrijfsvoordelen ervan zijn vandaag al duidelijk zichtbaar in alle industrieën. Anderzijds legt onze studie ook de uitdagingen bloot waarmee je als bedrijf te maken kunt krijgen. En die zijn niet louter van technologische aard. Als dit onderzoek iets aantoont, is het wel het belang van een duidelijk beleid voor mobiele werkers en van een goede vertrouwensrelatie tussen werknemers en IT-verantwoordelijken. Dat laatste vertaalt zich in de regel ook in een betere opleiding van de eindgebruikers, zodat zij beter kunnen omgaan met de risico's die mobiel werken met zich meebrengt."

Via de studie wilde Cisco een inzicht verwerven in de verwachtingen, behoeften en het reële doen en laten van werknemers met betrekking tot bedrijfsinformatie en -communicatie. Voor het onderzoek werden 2.600 werknemers en IT-professionals uit dertien landen ondervraagd, waaronder Duitsland, Frankrijk, Italië, Spanje en het Verenigd Koninkrijk.

Meer informatie over het Cisco Connected World Report vindt u in het originele Engelstalige persbericht dat u hier kunt consulteren.

Een hogeresolutiefoto van Pol Vanbiervliet kunt u hier zelf downloaden of aanvragen via james@quadrantcommunications.be, indien u dat verkiest.

Over Cisco - NASDAQ:CSCO - "Welcome to the Human Network"
Cisco, wereldwijd marktleider in netwerktechnologie die de contacten, communicatie en samenwerking tussen mensen verandert, onderscheidt zich al meer dan 25 jaar door zijn technologische innovatie, zijn commerciële leiderspositie en zijn sociaal engagement. Individuen, ondernemingen en overheden maken gebruik van Cisco's hardware, software en diensten om intelligente netwerken te bouwen op basis van het Internet Protocol (IP). Dankzij de netwerktechnologie van Cisco kunnen overheden en ondernemingen hun productie- en concurrentiekracht versterken en de tevredenheid van burgers en klanten verhogen.
Cisco werd opgericht in 1984, heeft wereldwijd meer dan 63.000 werknemers in dienst en sloot het voorbije boekjaar af met een totale omzet van 36,1 miljard dollar. In België en Luxemburg telt Cisco meer dan 900 werknemers. Lokale referenties zijn onder meer Accent Jobs For People, Accenture, Arinso, Auxifina, AZ Sint-Lucas, BASF, Belgacom, Brico International, Coca-Cola, Delhaize, De Post, Dexia, Eli Lilly, FEDICT, de Federale Overheidsdienst Financiën, de Federale Overheidsdienst Personeel & Organisatie, Fortis, InBev, Interkabel, Kunstencentrum Vooruit, Luxemburg Stad, de Maatschappij voor het Intercommunaal Vervoer te Brussel (MIVB), Mercator Bank & Verzekeringen, het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, de Nationale Delcrederedienst, NAVO, Novo Nordisk, Proximus, Rainbow ICT Services, Riga Natie, SAS Institute, SD WORX, Solvay, SWIFT, Thermote & Vanhalst, Toyota Motor Marketing Europe (TMME), TUI Belgium Distribution, UCB, UZ Gent, UZ Leuven, Volvo, VRT en Zenitel.
Meer info op http://www.cisco.be en http://cisco.com

Cisco Belgium
Pascale Jacobs, marcom manager
De Kleetlaan 6A, B-1831 Diegem
T: +32 (0)2 778 4662
F: +32 (0)2 778 4300
E: New Emailpjacobs@cisco.com

Contact voor journalisten:
Quadrant Communications
James De Paepe
Marie Popelinkaai 3 bus 1, B-9050 Gent
T: +32 (0)9 210 53 66
M: +32 (0)477 54 43 88
E: New Emailjames@quadrantcommunications.be