Không còn phải Lo lắng

LightEdge dựa trên Kết cấu Nhóm đám mây kết hợp của Cisco để đáp ứng một lượng khách hàng rất đa dạng. (3:26 phút)

Không còn phải Lo lắng

Sức mạnh của Sự lựa chọn: Độ nhanh nhạy của Doanh nghiệp nhờ Giải pháp Đám mây Nội bộ và Kết hợp

Kết hợp khả năng kiểm soát, bảo mật và hiệu quả của các giải pháp đám mây nội bộ với sự linh hoạt, kinh tế và tốc độ mà đám mây công cộng có thể mang lại.

private cloud solutions

Đám mây Nội bộ: Xây dựng Đám mây của bạn

Với danh mục đám mây của Cisco, bạn có thể xây dựng các giải pháp đám mây nội bộ sẵn sàng kết hợp và hoàn chỉnh trong khi vẫn duy trì khả năng hiển thị và kiểm soát môi trường CNTT của bạn. Cơ sở hạ tầng Tích hợp UCS dẫn đầu thị trường của chúng tôi cung cấp một nền tảng dựa trên kết cấu, đã được chứng minh, được thiết kế để triển khai đám mây tự động và hiệu quả cao.

Để giúp bạn đẩy nhanh việc cung cấp các dịch vụ CNTT, các giải pháp đám mây riêng tư của chúng tôi đã được xây dựng trên các thiết kế đã được phê duyệt kết hợp với một số cơ sở hạ tầng và đối tác ứng dụng như NetApp, VCE, EMC, VMware, Microsoft, RedHatSAP cũng như bao gồm cả hoạt động triển khai dựa trên OpenStack tự quản lý và được quản lý hoàn toàn. Với Cơ sở hạ tầng Lấy Ứng dụng làm Trọng tâm (ACI) của Cisco, bạn có thể thúc đẩy sự nhất quán của các chính sách dành cho các ứng dụng đám mây riêng tư và tại chỗ, giúp dễ dàng quản lý, triển khai và di chuyển các ứng dụng này hơn.

Quản lý và từng bước tự động hóa cơ sở hạ tầng, đám mây và vòng đời ứng dụng của bạn bằng Bộ Đám mây dành cho Doanh nghiệp Cisco ONE. Giải pháp kỹ thuật này sẽ giúp bạn tự động hóa và cung cấp dịch vụ đám mây nhanh hơn và dễ dàng hơn thông qua một continuum của các khối tòa nhà khác từ quản lý đám mây chạy trực tiếp trên phần cứng của máy chủ đến quản lý đám mây kết hợp.

Tự động hóa Thông minh cho Đám mây của Cisco cung cấp giải pháp quản lý đám mây tùy chỉnh toàn diện cho các khách hàng doanh nghiệp. Với khả năng tự động hóa mạng có thể sử dụng ngay, Phần mềm dưới dạng Dịch vụ (SaaS), Nền tảng dưới dạng Dịch vụ (PaaS) và Cơ sở hạ tầng dưới dạng Dịch vụ (IaaS), giải pháp này được thiết kế cho các môi trường đám mây không đồng nhất.

hybrid cloud solutions

Đám mây Kết hợp: Mở rộng Đám mây Nội bộ của bạn

Chúng tôi cùng với hệ sinh thái đối tác cung cấp các đám mây nội bộ sẵn sàng kết hợp mang lại tính di động cho khối lượng công việc trên toàn bộ Nhóm đám mây kết hợp mà không ảnh hưởng đến các yêu cầu về tính khả dụng, bảo mật hoặc hiệu quả.

Khi bạn sẵn sàng mở rộng đám mây nội bộ của mình bằng Kết cấu Nhóm đám mây kết hợp của Cisco, bạn có thể tạo ra một môi trường đám mây kết hợp mở, minh bạch và bảo mật cao giữa nhiều nhà cung cấp dịch vụ đám mây và giữa các ứng dụng tại cơ sở của bạn và đám mây công cộng. Duy trì khả năng kiểm soát hoàn toàn nhờ kết cấu điều phối và quản lý đám mây kết hợp của chúng tôi. Giúp đảm bảo tính nhất quán của các chính sách mạng và bảo mật.

Nhờ Cisco, bạn có thể đa dạng hóa các chiến lược tìm nguồn cung ứng đám mây kết hợp của mình. Chọn từ hơn 200 đối tác của Cisco cung cấp hàng trăm Dịch vụ được quản lý và dịch vụ đám mây do Cisco hỗ trợ.

Giải pháp Đám mây Kết hợp: Thông tin Chi tiết

Accelerate Your Cloud ROI

Thúc đẩy Lợi nhuận trên Vốn đầu tư vào Đám mây của bạn

Bắt đầu gặt hái được những lợi ích từ sáng kiến đám mây của bạn nhanh hơn. Dịch vụ được Quản lý và Dịch vụ Tư vấn về Đám mây của Cisco, do các chuyên gia tư vấn và các đối tác kênh của Cisco cung cấp, hướng dẫn bạn trong việc đánh giá những cơ hội và phát triển cũng như triển khai kế hoạch và chiến lược điện toán đám mây độc đáo của bạn.

Hãy tận dụng hết khả năng của chúng tôi để đạt được ba yếu tố thành công cực kỳ quan trọng cho việc triển khai đám mây của bạn:

  • Sự kết hợp tối ưu của các mô hình tiêu thụ đám mây
  • Giảm rủi ro trong kinh doanh và CNTT khi bạn chuyển đổi sang đám mây và cung cấp qua dịch vụ đám mây
  • Khả năng tự động hóa môi trường đám mây của bạn một cách thông minh

Tăng cường lợi thế cạnh tranh cho bằng cách đưa vào các mô hình kinh doanh mới, cơ hội thị trường mới và khả năng kiếm tiền từ các tài sản kinh doanh của bạn trong khi làm giảm tổng chi phí sở hữu.

Dịch vụ được Quản lý và Dịch vụ Tư vấn về Đám mây: Thông tin Chi tiết