Services

Dịch vụ Đặt hàng

Find a Partner for Ordering

Tìm Đối tác để Đặt hàng

Bạn có thể đặt hàng trực tiếp Dịch vụ của Cisco hoặc qua mạng đối tác được chứng nhận toàn cầu của chúng tôi.

Manage Your Service Contracts

Quản lý Hợp đồng Dịch vụ của bạn

Xem chi tiết hợp đồng và tìm đơn đặt hàng sản phẩm, chi tiết về sản phẩm và nội dung khác.

Begin SMARTnet Renewals

Bắt đầu Gia hạn SMARTnet

Tiếp tục phủ sóng mạng của bạn và tránh bị gián đoạn trong quá trình bảo vệ của bạn.

Đối tác, Nhà phân phối và Nhà bán lại Gián tiếp

Quản lý đơn đặt hàng và nhận hỗ trợNội dung bị khóabằng bộ công cụ tài liệu bán trước và hỗ trợ kỹ thuật.

Hãy để Chúng tôi Giúp bạn