Cisco Aironet 1500 Series

Điểm truy nhập nhẹ dạng mesh ngoài trời Cisco Aironet 1500 Series cung cấp tính an ninh, dễ quản lý, tin cậy và dễ triển khai để tạo các WLAN cho mạng vô tuyến ngoài trời

Thiết bị Cisco Aironet 1500 Series hoạt động với bộ điều khiển mạng LAN vô tuyến và phần mềm Hệ thống điều khiển vô tuyến của Cisco (WCS), chức năng tập trung hóa chính của WLAN để cung cấp quản lý khả năng mở rộng, an ninh và di động không gián đoạn trong nhà và ngoài trời. Được thiết kế để hỗ trợ triển khai từ cấu hình chưa có gì, Thiết bị Cisco Aironet 1500 Series có thể kết nối nhanh chóng và dễ dàng vào mạng mesh và sẵn sàng để quản lý và giám sát thông qua giao diện dòng lệnh (CLI) của bộ quản lý hay giao diện đồ họa của WCS và sử dụng mã hóa dựa trên AES (Tiêu chuẩn mã hóa tiên tiến) giữa các nút vô tuyến, Cisco Aironet 1500 Series cung cấp an ninh toàn trình.

Thông tin an toàn LAN vô tuyến của Cisco Aironet 1500 Series
Xem các tài liệu và tin chính về an toàn mạng LAN vô tuyến và Bộ an ninh vô tuyến của Cisco

Mạng vô tuyến hợp nhất của Cisco
Mở rộng tính an ninh, độ tin cậy và tính khả mở của mạng LAN vô tuyến với khuôn khổ hợp nhất vô tuyến và hữu tuyến. Xem các tài liệu và tin chính về giải pháp sáng tạo này.

Hỗ trợ và dịch vụ vô tuyến của Cisco

Hiện trạng tuân thủ của Cisco Aironet và các lựa chon SKU quốc gia

Trung tâm phần mềm vô tuyến Cisco
Tải phần mềm, firmware và tiện ích cho các điểm truy nhập và thiết bị.

Chương trình mở rộng tương thích cho các thiết bị WLAN của Cisco
Tìm hiểu thêm về Chương trình mở rộng tuân thủ của Cisco cho các thiết bị WLAN, cung cấp tính tương thích được kiểm nghiệm với những sáng tạo cơ sở hạ tầng được cấp phép của Cisco

Các bậc thang đến thành công
Các bậc thang đến thành công cung cấp cho đối tác của Cisco nguồn lực từng bậc cho bán hàng và cung cấp dịch vụ trong cả vòng đời mạng.

Tài liệu sản phẩm

Hãy để Chúng tôi Trợ giúp Bạn