Lợi ích

 

Lợi ích của Bảo mật

Các tổ chức không biên giới hiện nay đang thay đổi và đối diện với những thách thức chưa từng có. Những sản phẩm CNTT tiêu dùng phát triển chưa từng có và số lượng nhân viên sử dụng công nghệ di động (cả trong và ngoài văn phòng) ngày càng tăng mang đến những khả năng mới cùng các mối đe doạ bảo mật mới. Tất cả khách, nhà thầu, nhân viên và đối tác mạng đều cần các mức truy cập khác nhau. Cùng lúc đó, tin tặc, botnet, spam, lừa đảo và vi rút trojan mang đến những vấn đề riêng của chúng.

Tăng cường Bảo mật Không Biên giới với Kiến trúc SecureX

Kiến trúc Cisco SecureX mang đến khả năng thực thi chính sách nhất quán, phân tán để bảo vệ nhiều mặt, từ nhân viên di động đến trung tâm dữ liệu ảo hoá. Tại lõi của SecureX là bảo mật nhận biết ngữ cảnh, mang lại:

  • Thông tin chi tiết
  • Bảo mật hiệu quả hơn
  • Hiệu suất hoạt động được cải thiện

Bảo mật nhận biết ngữ cảnh sử dụng các chính sách cấp cao để xác định đối tượng nào được truy cập vào loại nội dung nào, từ đâu, vào thời điểm nào và sử dụng ứng dụng và thiết bị nào.

Các giải pháp và dịch vụ của Cisco, như Cisco TrustSec, AnyConnect, Cisco Adaptive Security Appliance (ASA)Security Intelligence Operations (SIO) mang lại thông tin quan trọng, khả năng quản lý chính sách và thực thi. Chúng tăng cường đáng kể độ chính xác, tính hiệu quả và tính kịp thời cho việc triển khai bảo mật của mọi tổ chức.

Lợi ích của Kiến trúc Cisco SecureX bao gồm:

  • Giảm rủi ro; Kiến trúc này xác định và đáp ứng nhanh chóng trước các mối đe doạ đang ngày càng tăng
  • Tuân thủ tốt hơn; Kiến trúc này thực thi các chính sách và thực hành tốt nhất của doanh nghiệp
  • Giảm OPEX; Kiến trúc này tăng hiệu suất trong khi giảm được sự phức tạp và chi phí
  • Khả năng quan sát tốt hơn; Kiến trúc này thích ứng với các mối đe doạ mới khi chúng xảy ra
  • Khả năng bao phủ đầu cuối, với tính năng bảo mật được nhúng trong mọi sản phẩm trong mạng
  • Hỗ trợ 24 giờ, đạt giải thưởng

Tương lai của Bảo mật Mạng Không Biên giới

Báo cáo Bảo mật của Cisco cho thấy xu hướng bảo mật và đề xuất hành động trước các mối đe doạ.

Đọc Báo cáo (PDF - 233 KB)

Bản tin Mạng Không Biên giới

Đăng ký để nhận cập nhật hàng tháng về Mạng Không Biên giới.

Đăng ký Ngay