Cộng tác Khách hàng

Tạo sự khác biệt cho Doanh nghiệp của bạn

Hỗ trợ trung tâm liên hệ của bạn mang đến cho khách hàng trải nghiệm bán hàng đa kênh.

Tạo Mối quan hệ với Khách hàng Vững chắc hơn

Xem sáu câu hỏi bạn tự vấn về trải nghiệm của khách hàng đối với hình thức bán hàng đa kênh. (PDF - 84,6 MB)

Tạo Mối quan hệ với Khách hàng Vững chắc hơn
  • Giải pháp Trung tâm Liên lạc

   • Luôn cung cấp cho khách hàng trải nghiệm bán hàng đa kênh, đơn giản hóa, liền mạch.
   • Mang tính cạnh tranh với các mô hình triển khai linh hoạt cao, được hệ sinh thái các đối tác tin cậy hỗ trợ.
   • Cung cấp trải nghiệm máy tính để bàn được sắp xếp hợp lý, giúp tăng hiệu quả, năng suất và mức độ hài lòng trong công việc của đại lý.
   • Xác định các cơ hội bán cho khách hàng sản phẩm giá cao hơn và bán sản phẩm khác cho khách hàng hiện có để tăng lợi nhuận và giảm chi phí trong trung tâm liên lạc của bạn.
  • Tùy chọn cho Giải pháp Trung tâm Liên lạc

   • Nâng cao hiệu quả của trung tâm liên lạc bằng cách tạo báo cáo dựa trên việc xem các dữ liệu kịp thời và chính xác trên toàn doanh nghiệp.
   • Ghi lại các tương tác với khách hàng để phân tích dữ liệu kinh doanh và tuân thủ.
   • Kiến trúc đầu cuối đã được chứng minh với thiết kế được phê chuẩn.
   • Chủ động lắng nghe và trả lời khách hàng trên phương tiện truyền thông xã hội.
   • Cung cấp các giải pháp tự phục vụ giúp nâng cao trải nghiệm của khách hàng nhưng vẫn đảm bảo hiệu quả cho trung tâm liên hệ của bạn.

Mang lại Trải nghiệm Đa kênh

Tùy chỉnh dịch vụ chăm sóc khách hàng theo nhu cầu bằng cách mang lại trải nghiệm đa kênh. (PDF - 120 KB)

Tìm hiểu Thêm

Đổi mới Dịch vụ Chăm sóc Khách hàng

Tận dụng ba khía cạnh chăm sóc: chi phí, quan hệ và trải nghiệm. (PDF - 286 KB)

Đọc PDF

Tìm Nhà cung cấp Dịch vụ Đám mây Phù hợp

Tìm hiểu cách chọn một nhà cung cấp để lưu trữ trung tâm liên hệ của bạn trong đám mây. (PDF - 415 KB)

Đọc Bài viết