Cisco MDS 9000 Ailesi

Attention all Storage Area Networks.
Your Platform just arrived.

Storage Networking programı açık mimari ve endüstri standartlarına dayalı depolamaı ağı çözümlerinin uygulanmasını hızlandırır. Cisco ve depolama alanındaki işortakları aşağıdaki çözümleri sunar:

Veri Merkezlerinde Depolama Birleştirme
Depolama gereksinimlerinin artması, yönetim maliyetlerinin yükselmesi ve bilginin paylaşımına duyulan ihtiyacın artması depolama kaynaklarının birleştirilmesini gerekli kılar. Depolama kaynaklarının verimli bir şekilde ölçeklenmesi ve bir araya getirilmesi disk kullanımınının ve yönetim maliyetlerinin azalmasını sağlar. Birleştirmenin avantajları:

 • Depolama kaynaklarının verimli kullanımı
 • Birden fazla depolama cihazına konumdan bağımsız olarak birden fazla sistemin bağlanabilmesi
 • Düşük seviyeli depolama sistemlerinin merkezi, yüksek performanslı sistemlerle birleştirilmesi
 • Yönetim kaynaklarının artırılmasına gerek kalmadan depolama kapasitesinin artması
 • Toplam Sahip Olma Maliyetinin önemli ölçüde düşmesi.

Cisco MDS 9500 Serisi Multilayer Directors ve Cisco MDS 9216 Multilayer Fabric Anahtarlar, sağladıkları yüksek ölçeklenebilir akıllı SAN (Storage Area Networks - Depolama Alan Ağları) platformları ile depolama kaynaklarının bir araya getirilmesini ve akıllı servisler sunulmasını sağlar:

 • Fibre Channel, iSCSI ve FCIP gibi çokluprotokol yetenekleri
 • Yerleşik çokluprotokol ortam yönetimi
 • Yerleşik gelişmiş ortam sorun giderme ve tanı araçları
 • Role dayalı yönetim ve geniş ortam güvenlik hizmetlerinin dahil olduğu güvenli SAN uygulamaları

Büyüyen İşletmeler ve Departmanlara Dayalı Sunucular İçin Depolama Kaynaklarını Birleştirme
Birçok şirket başlangıç maliyetleri ve çeşitli sorunlardan dolayı depolama kaynaklarını bir araya getirmenin avantajından henüz yararlanmamış durumda. Cisco'nun giriş seviyesi SAN çözümleri sayesinde şirketler artık aşağıdaki avantajlardan yararlanabilecekler:

 • SAN'ların düşük başlangıç maliyetleri ve insan gücü ile uygulanabilmesi
 • Depolama kaynaklarının verimli bir şekilde artmasından dolayı Toplam Sahip Olma Maliyetinin azalması
 • LAN'dan bağımsız sorunsuz sürekli yedekleme
 • Fibre Channel'a bağlı disk ve Tape sürücülerinin mevcut IP/Ethernet ağı üzerinden paylaşılabilmesi
 • Veri erişilebilirliği ve veri koruma yetenekleri artarken yönetim ve altyapı maliyetlerinin azalması.

Cisco SN 5400 Serisi Depolama Yönlendiricileri müşterilerin birleşmiş Fibre Channel ve iSCSI SAN altyapısı işlevlerinden yararlanabilmeleri

İş Devamlılığı
Veri Merkezleri ve Depolama Sistemleri arasında verilerin kopyalanması ve aynalanması; uygulamaların ve verilerin herhangi bir sorun anında hızla kurtarılması açısından büyük önem taşır. İş ihtiyaçları, veri merkezlerinin konumları ve kabul edilebilir veri kayıplarına bağlı olarak, işletmeleri kampus, metro veya WAN'lar üzerinde bu replikasyon yeteneklerini elde edebilirler.

Metro Optik Ağlar
İş devamlılığı ve veri kaynaklarının bir araya getirilmesi için optik altyapı kullanılabilir. Bu alanda DWDM, SONET ve Metro IP teknolojileri kullanılır. Metro Optik Ağların avantajları arasında şunlar yer alır:

 • Veri kaybı ve sistemin devre dışı kalma zamanının azalması
 • Veri aktarımı sırasında yüksek performans ve düşük gecikme oranı
 • SAN, NAS ve depolama kaynaklarının, düşük maliyetlerle bir araya getirilmesi

WAN Üzerinden Depolama Ağları
FCIP ve iSCSI protokolleri kullanılarak depolama ağları hızlı ve güvenli bir şekilde birbirine bağlanabilir. WAN kullanılarak Depolama Ağlarının birbirine bağlanması şu avantajları sağlar:

 • Verilerin korunması ve iş devamlılığı için verilerin uzak noktalarda kopyalanması
 • Verilerin daha hızlı erişim için son kullanıcılara daha yakın bir konuma dağıtımı
 • Veri Merkezi Göçü
 • Küresel depolama yönetimi

İş Avantajları (İngilizce) (1)


Broşürler (İngilizce) (2)


Teknik Dokümanlar (İngilizce) (7)


İlgili Ürünler (İngilizce)
Ağ Çözümlerinizle ilgili donanımlar, yazılımlar ve özel bileşenler hakkında ayrıntılı bilgileri burada bulabilirsiniz.

İlgili İşortakları
Cisco'nun kurumsal ortakları ve tamamlayıcı ürünler hakkında çeşitli bilgiler ve çözüm örneklerini burada bulabilirsiniz.

İlgili Ağ Çözümleri ve Hizmetler (İngilizce)

Yardım

Paylaş