Ticari yönetim bilgilerini artırma

Ticari yönetim bilgilerinin zamanında alınamaması, perakendecilerin değişen pazar şartlarına yeterince hızlı yanıt verememesine neden olur. Bu bilgi eksikliği, elektronik satış noktalarına (EPOS) ve büyük satış/müşteri veritabanlarına karşın yaygındır.

  • Daha hızlı ve yerinde ticari kararlar vermek için, tüm çalışanların ürün satışı, stok ve kampanyalar hakkında daha nitelikli ve daha güncel bilgiler almaları gerekir. Bu bilgilerin mağazalardaki EPOS verilerinin gerçek zamanlı akışına dayanması ve çeşitli kanallarla kullanıma uygun hale getirilmesi gerekir (örneğin mobil aygıtlarla).
  • Mağaza yönetimi şirket girişimlerinden ve başarılı ticari çalışmalardan fiziksel olarak bir görevliye/eğitimciye gerek kalmaksızın haberdar olabilmelidir.
  • Mağazadan alışveriş 'Tıkla - Konuş' özellikli web, mobil ve yerleşime özel aygıtlar üzerinden yürütülen pazarlama çalışmalarıyla bağlantılı hale getirilmeli, tüm bunlar da müşteri kartları ve özel bilgileriyle ilişkilendirilmelidir.

Yararlar:

  • Pazar koşullarına hızlı yanıt
  • Daha müşteri odaklı pazarlama

Bu çözümle ilgili Cisco teknolojileri:


İlgili iş çözümleri:

Yardım

Paylaş