Perakende

Dükkandan internet donanımlı işletme modeline geçiş yapan perakendecilerin çoğu pazarda iyi bir konum elde etme ve bu konumu korumada hala sorunlarla karşılaşıyor. Online perakendecilik internetin bu endüstri üzerinde yarattığı etkinin unsurlarından yalnızca biridir. İnternet üzerinden gerçekleştirilen iş süreçleriyle operasyonel verimliliğin artırılması ise perakendecilikte rekabeti belirleyen bir diğer unsur olmuştur. Dijital İşletme tasarımı ve inşası altyapı ve iş süreçlerinden mevcut müşterileri elde tutma ve yeni müşteri kazanma yöntemlerine kadar her konuyu etraflıca değerlendirip tartmayı gerektiriyor.

Perakendecilerin günümüzde büyük olasılıkla karşılaşacağı en önemli sorunlar, daha iyi, verimli ve hızlı tedarikçi işbirliği, karmaşık ve hızla değişen ürünlerle ilgili etkin bilgi paylaşımı, müşteriye yönelik ticari kararlarda daha iyi, daha verimli, daha hızlı davranmak için gereken ticari bilgi üretimi ve paylaşımı konularında sonuç almalarına olanak sağlayan Dijital Çözümleri tasarlamak ve inşa etmektir.