İşgücünün geliştirilmesi

Yerel yönetimler, merkezi yönetim ve vatandaşların talep ve beklentilerini karşılamak için çalışanlarının bilgi, beceri ve kapasitelerini artırmalıdırlar. Bunu başarmak içi şunları yapmaları gerekir:

 • Modası geçmiş çalışma biçimlerine ve 'silo' mantığına dayanan kültürün değiştirilmesi
 • Ortalama yaşın üzerindeki çalışanlara yeni beceriler kazandırmak ve varolan becerilerini geliştirmek
 • Göreceli olarak düşük ücretli ortama iyi çalışanları çekmek ve elde tutabilmek
 • Önemli yönetim mesajlarını ve hedeflerini çok sayıda ve dağınık durumdaki işgücüne etkili bir şekilde duyurabilmek

Endüstri Çözümleri:

 • E-Öğrenim çözümleri, çalışanların BT, İK ve finans gibi alanlarda gerekli olan resmi nitelik ve becerileri geleneksel eğitim yöntemlerinden daha hızlı ve daha ucuza edinmelerini sağlar.eÖğrenim çalışanların uygun materyallerle rahat ve uygun zamanlarında eğitim almalarını sağlar. Bu eğitim yöntemi, çok sayıdaki departmanın merkezi olarak denetlenmesini ve izlenme olanaklarını da geliştirir.Bu çözümün kullanımı, yöneticilerin çalışanlarını yasalar, kararlar, politika ve yeni hizmetlerle ilgili güncel gelişmelerden etkin bir şekilde haberdar etmesine büyük ölçüde katkıda bulunur.
 • Self servis çalışan uygulamaları çalışanların kişisel ayrıntılarını denetleme ve düzenlemelerine olanak sağlar. Bu, İK ve yönetim giderlerini azaltır ve çalışanların daha stratejik işler için zamanını artırır..
 • Online işe alımın sağladığı yüksek profil sayesinde yerel yönetim yeni ve daha geniş bir iş arayanlar topluluğuna ulaşır. Tüm katılımcıların ortak bir sisteme bağlanması karar verme sürecinin kalitesini artırır ve başvuru ile teklif arasındaki süre azalır. Verim ve hız birleşimindeki bu artış vazgeçen insan sayısını azaltır. Online işe alım sürecinde kuralların belirtilmesiyle, yerel yönetim iş kanunlarına uygunluğu izleyip rapor hazırlayabilir ve böylece idari engeller baştan azaltılır.
 • Bir online çalışan rehberi departmanlar arası çalışma ve iletişimin yanı sıra, iş akışı uygulamalarının yönetimini, uygulama yetkilerinin denetimini ve hassas kişisel verilerin güvenlik denetimlerini kolaylaştırır.
 • Şirket ağlarına esnek erişim yöntemi vatandaşların ve kendilerinin gereksinimlerini karşılarken daha sorumlu davranmalarını sağlar. Bu, personelin evden çalışmasına ve dolayısıyla seyahat gereksinimlerinin azalmasına olanak verir. Doğrudan bazı işlerin kamu hizmetleri kullanıcıları (vatandaşlar ve kuruluşlar) tarafından yapılmasıyla hizmet kalitesi ve hızı artar. Ayrıca uzaktaki alışveriş merkezleri ve yerleşim merkezlerindeki hizmetlerin verilmesi ve araçların sağlanması da hız kazanır.

Yararlar:

 • Müşteri hizmetlerinde gelişme
 • Personel kalitesinde artış
 • Uyum sağlamada daha az çaba gösterme gereği
 • İşe alım maliyetlerinde azalma
 • İK yönetim maliyetlerinde azalma
 • Rehber arama süresinde ve baskı maliyetlerinde azalma
 • Seyahat ve konaklama maliyetlerinde azalma
 • Bilgi güvenliğinde iyileşme

İlgili Cisco teknoloji ve çözümleri:


İlgili iş çözümleri:

Yardım

Paylaş