Vatandaşı temsili demokrasiyle yeniden buluşturmak

Yerel seçimlerde oy kullanmanın azalması, yerel kurumlara yabancılaşma ve yerel yönetim/vatandaş ilişkilerinde zayıflığın göstergesidir. Vatandaşlar kendilerini karar verme mekanizmasından yalıtılmış veya bu mekanizmalar karşısında çaresiz hissederler. Bu ise kararlara desteğin azalmasına ve yerel hizmetlere katkıya direnmeye neden olur.

Aynı zamanda yerel yöneticiler de seçmen kitlesinden yalıtılırlar. Bu yalıtım yerel sorunlara yanıt verme yeteneğini sekteye uğratır, verilen kararların niteliğini düşürür ve yöneticilerin gözden düşmesine yol açar.

Bu eğilim topluluk değerlerini ve yerel sorumluluk paylaşma geleneklerini zedeleyen başka etkenlerle birleşir. Söz konusu etkenlerin tümü yerel destek ağında bozulmalara, toplumsal, suç işleme ve sağlıkla ilgili sorunların artmasına yol açar.

Yerel yönetime katılımın daha kolay ve cazip hale getirilmesi için teknoloji kullanımı şunları sağlar:

  • Birleştirilmiş mesaj ve sorun yönetimiyle güçlendirilmiş e-etkin çalışmaların yapılması seçilen kişilere ve memurlara erişimin yolunu açar.
  • Daha şeffaf hale getirilen karar süreçleri vatandaşların kendilerini ilgilendiren tartışmaları daha iyi kavramalarını, sorunları anlamalarını, kimin ne dediğini, oylamanın nasıl yapıldığını ve kimin neye oy verdiğini görmelerini sağlar. Karar verme süreçlerinin izlenebilmesi, sürecin anlaşılmasını sağlar ve sürece ilgiyi, dolayısıyla katılım olasılıklarını artırır.
  • Kamuyu ilgilendiren belge kullanımında kalitesinin artırılması ve çekici hale getirilmesi, örneğin multimedya teknikleri halkın ilgisini, katılım isteğini artırır, danışma olgusunu güçlendirir ve yerel karar verme süreçlerine destek veren tabanı genişletir.
  • Elektronik oylama uygulaması araç çeşidini çoğaltarak oylamaya daha fazla insanın katılımını sağlar. Bu da karar verme sürecine katılımı güçlendirir.

Yararlar:

Sorumluluk artırılır ve daha iyi bir memur-vatandaş ilişkisi kurulur:

  • İşe yarar fikirlerin seviyesi ve derinliği artar. Seçilmiş üyeler saygınlık ve yerel endişelerle ilgili daha dikkatlidir. Seçilmiş üyeler ve yerel memurlar seçmenlerin haklarını savunmada daha iyi olurlar ve karar verme kalitesi yükselir. Vatandaşlar temsilcilerinden gereken yardımı daha çabuk alırlar.

Karar verme süreçlerindeki meşruiyet güçlendirilir:

  • Yerel kararların anlaşılmasında ve katılımında vatandaşlar uygulamayı daha iyi anlar ve işbirliği sağlar. Dolayısıyla kurallar ve programlar daha fazla destek bulurken, zamanla uygulanmaları daha az maliyetli, kolay ve hızlı olur.

İlgili Cisco teknoloji ve çözümleri:


İlgili iş çözümleri:

Yardım

Paylaş