Vatandaşı kamu hizmetlerinin merkezine yerleştirmek

Yerel yönetimler vatandaşlardan ve merkezi yönetimlerden yoğun olarak gelen hizmet yöntemi taleplerini karşılamakla yükümlüdür:

 • EMEA bölgesindeki merkezi yönetimler online hizmet verme konusunda zorlu hedefler belirliyorlar.
 • Vatandaşların ve işletmelerin kamu kuruluşlarıyla ilişkilerinde mükemmelik ve rahatlık beklentileri artıyor.

Bu talepler demotratik katılımdan uzaklaşma ve toplumun bazı kesimlerinin politik süreçlere yabancılaşmasına engel olacak önlemleri ifade eder. Tüm vatandaşların yeni ekonomiye erişimini ve ondan yararlanmasını sağlamada yerel yönetimler önemli bir role sahiptir. Burada kamu hizmetlerinden yararlanan vatandaşların farklı yaş, kültür, dil, eğitim ve yeni teknolojiye alışkınlık düzeyleri olduğu göz önünde bulundurulmalıdır.

Endüstri Çözümleri:

Yerel hizmetlere katılımı teşvik etmek ve bu hizmetlerde rahatlığı sağlamak için ortak bir çok amaçlı vatandaş ve kurum etkileşimi anlayışı geliştirilmesi gereklidir.Bu yaklaşım, internet becerilerinden, eğitimlerinden, dillerinden ve bedensel özürlerinden bağımsız olarak çok kanallı erişime olanak sağlamalıdır. Erişim yer ve araçları şöyle sıralanabilir:

 • Rahatlığı en üst düzeye çıkarmak için evdeki kişisel bilgisayar veya dijital TV'ler;
 • Görevli yardımıyla yerel yönetim binası ve halk kütüphaneleri veya ağ bağlantılı bilgisayar köşeleri,
 • Diğer aracı kuruluşlar (örneğin danışma büroları) ve yerel yönetimden destek isteyen işletmelere erişim

Yeni sistemlerle şunlar yapılabilmelidir:

 • Eski sistemlerle bağlantı kurularak yerel yönetim hizmetleri ve vatandaşların geçmişlerinin tümleşik bir görünümünü alabilmek.
 • İki yönlü bilgi alışverişi, işlem tarihçelerinin online görüntülenmesi, park cezası, eğitim, konut, sosyal etkinlik vb. şeyler için ödeme sistemleri, haklarla ilgili danışmanlık hizmetleri.
 • Planlama ve okul kaydı gibi mevzuatla ilgili self servis uygulamalar sunmak.
 • Büyük ölçüde kişiye özel hale getirerek vatandaşın karmaşık organizasyonlarla çalışmasını basitleştirmek.

Yararlar:

Şu yararların sağlanmasıyla vatandaşın daha fazla memnun edilmesi hedefi gerçekleştirilmiş olur:

 • Hizmet ve kaynak hedeflerinin daha iyi belirlenmesi
 • Hizmet kullanımı, maliyet ve vatandaşların görüşleriyle ilgili yönetim bilgisinin artması
 • Toplumsal katılımın teşviki.
 • Self servis sistemler sayesinde idari işlerin en aza indirilmesi
 • Planlama onayı, ikametgah değişikliği gibi işlemlerin modernize edilmesiyle vatandaşların önündeki bürokratik engellerin kaldırılması

İlgili Cisco teknoloji ve çözümleri:


İlgili iş çözümleri:

Yardım

Paylaş