Esnek ve vatandaş dostu ödeme sistemleri oluşturma

Devletler vatandaşlarıyla çeşitli devlet organları arasında gerçekleştirilen geniş bir ödeme dizisini yönetmek zorundadır. Bu ödemelerde en büyük grubu kişi ve kuruluşların vergi dairelerine ve gümrüklere ödedikleri vergiler oluşturur. Ayrıca vatandaşlara yapılan ödemeler de büyük bir grup oluşturmaktadır: yoksulluk yardımı, çocuk bakımı, eğitim, emeklilik ve işsizlik destekleri.

Daha az karmaşıklık ve öneme sahip bir diğer grubu ise kişi ve kuruluşların yaptığı lisans ve pasaport bedelleri, para cezası gibi bir kereye mahsus ödemeler oluşturur.Varolan sistemler yavaş, karmaşık, pahalı, değişikliklere karşı esneklikten yoksun, kişi ve kuruluşlar açısından zahmetlidir. Karışıklıklar ve gecikmeler uyumsuzluğa yol açmakta, verilere erişim zorluğu ve sistem gecikmeleri baştan savmacılığa, özensiz çalışmaya yol açmaktadır.

Devletin aşama aşama yürürlüğe sokabileceği, ağ üzerinde iş modellerine dayalı üç ödeme sistemi düzeyi vardır:

Birinci düzeyde, sürücü ehliyeti, pasaport başvuruları, şirket kayıtları, sabit cezalar, para cezaları ve reçete ödemeleri gibi bir kereye mahsus işlemler için kredi kartıyla veya ödeme kartıyla ödeme sistemleri oluşturulur.

İkinci düzeyde büyük olasılıkla kuruluşların vergi dairelerine ve gümrüklere yaptıkları vergi ödemelerini kapsayan e-ödeme sistemleri yer alacaktır. Bu düzeyde, şu anda Identrus şifreli mesaj üye bankalarının sunduğu gibi güvenli, şifrelenmiş genel anahtar altyapısı tabanlı (PKI) bir çözüm kullanılabilir.

Üçüncü düzeyde ise, tüm vatandaşlara ve kuruluşlara emeklilik, işsizlik sigortası, sosyal sigorta ödemeleri, çocuk bakım desteği gibi devletin vatandaşlara yaptığı ödemeleri alma, vergi, lisans bedeli, bir kereye mahsus ödemeler gibi vatandaşın devlete yaptığı ödemeleri izleme ve yapma olanakları veren tümleşik vatandaş/kuruluş hesaplarının bulunduğu sanal ulusal banka yer alır.

Ödemeler banka hesabı olmayan vatandaşlar için postane ve ATM sistemleriyle tümleştirilmeli ve bankalar arası transferler yapılabilmelidir.

Bu projenin yaratacağı en büyük yenilik fırsatı katılımcı bir demokrasinin yeniden yapılandırılma olanağıdır. Örneğin kişi ve kuruluşlar vergi ödemelerinin yüzde 5'ini belirli hizmet ve girişimlere yatırma seçimi yapabilirler. Bazı projeler için gönüllü katkı istenebilir ve gönüllülerin sisteme erişimi sağlanabilir. Kazanılan emeklilik hakları izlenebilir ve durum değişikliklerine göre uyarlamalar yapılabilir. Gelişmiş ödeme mekanizmalarının sağlayacağı maliyet kazançları transfer ödemelerinin alıcılarına aktarılabilir.

Yararlar:

  • Yönetim, kağıt belgeyle iletişim, kişisel hizmet ve gayrimenkul altyapısında büyük tasarruf potansiyeli elde edilir. Elektronik ödeme kağıt talimatla ödemeye göre yüzde 10 daha az maliyetlidir. Kendi işinizi yaptığınız bankacılık yaklaşımında ise geleneksel yaklaşıma göre yüzde 90 oranında maliyet tasarrufu sağlıyor.
  • Karar değişiklikleri çok daha hızlı ve ekonomik bir biçimde hayata geçirilir.
  • Özellikle devlet-özel işletme ilişkisindeki sürtüşmelerin azaltılmasıyla önemli boyutlarda gelir ve tasarruflar elde edilir.
  • Masabaşı ve tümleşik çağrı merkezi tabanlı kamu hizmetlerinin aynı altyapıdan yararlanarak çalışması hızı, kesinliği ve verimliliği artırırken yönetimsel maliyetleri azaltır.
  • Vatandaş ve kuruluşlara her an her yerde hizmet verebilme esnekliği ve rahatlığı devleti yeni bir müşteri hizmetleri düzeyine ulaştırır.
  • Şeffaflık, rahatlık ve anlaşılabilirlik farklı bilgi katmanlarını bağlantılandırma ve ödeme bilgilerini doğrudan ödeme ihbarıyla bağlantılandırma seçenekleri sağlayarak uyumu güçlendirir.
  • Radikal seçenekler yeni katılımcı, özyönetimci, müşteri odaklı demokrasi düzeylerine ulaşma olanaklarının önünü açar.
  • Sanal ağ altyapısı sivil toplum kanalları, kamu/özel/gönüllü ekosistemleri üzerinden yeni hizmet sunma seçeneklerine olanak sağlar. Ayrıca daha fazla verim artışı, yerel yönetimlerin güçlenmesi, yerel topluluk bazında bilgilerle ve ödeme sistemleriyle tümleşim de olanaklı hale gelecektir.

İlgili Cisco teknoloji ve çözümleri:


İlgili iş çözümleri:

Yardım

Paylaş