Daha ucuz, daha verimli arka ofis oluşturma

Büyük ve merkezi çalışma yapan devlet kuruluşları bir dizi sorunla kuşatılmış durumdadır:

 • Çağdışı ve esneklikten yoksun sistemler;
 • Pahalı, emek yoğun işlemler ve büyük işgücü yükü;
 • Emir-komuta zinciri' yaklaşımlı yönetim; ve
 • Uzun erimli ancak kaynak yaratılamamış projeler, yeterli niteliklere sahip olmayan kadrolar, gecikmeler, planlanan kazançların zaman içinde işlevini yitirmesi.

Eski BT sistemlerinin sorunlarını da şöyle sıralayabiliriz:

 • Bilgilerin sunulmasında yapılan hatalar
 • Müşteri yaklaşımlı hizmetleri destekleyememe
 • Departmanlarda ve departmanlar arasında tutarlı ve ortak karar verme süreçlerini destekleyememe
 • Siyasi hedefleri gerçekleştirecek ortak karar uygulamalarını destekleyememe
 • Siyasi nitelikli değişim taleplerini hızlı yanıtlayamama
 • Aynı zamanda göze görünmeyen arka ofis çalışma maliyetlerine ayrılan kaynakların hizmetlerde gözle görülür gelişmelere, transfer ödemeleri, eğitim ve sağlıkla ilgili program harcamalarına aktarılması yönünde ciddi bir siyasi baskı da vardır.

Endüstri Çözümleri:

Tümleşik bir sanal veri ambarı oluşturmak üzere veritabanlarının ağa aktarılması, farklı yerlerde tutarsız ve eşleşmeyen bilgilerin oluşmasını önler. Bu koşullardan yararlanan büyük hizmet departmanları e-müşteri ilişkileri yönetiminden yararlanmaya başlayabilirler. Çağrı merkezlerine akıllı yönlendirme tüm operatörlerin aynı müşteri veri kümesini kullanmalarını ve üzerinde düzeltmeler yapmalarını sağlayarak internet üzerinden kendi işini yapmayı yaygınlaştırır.

Bir işgücü optimizasyonu ve bilgi yönetimi çözümleri dizisi departman arka ofislerinin etkinliğinde ve veriminde devrim yaratabilir. Bir online kadro rehberi oluşturulması departmanlar arası çalışma ve iletişimi kolaylaştırmanın yanı sıra işgücü uygulamalarının yönetimini ve hassas kişisel bilgiler üzerinde rehber bazında güvenlik denetimini olanaklı kılar.

Şirket ağlarına esnek erişim yöntemi sayesinde çalışanlar müşteri gereksinimlerini daha etkili ve verimli bir şekilde yanıtlayabilirler. Bu sayede kadro evden veya müşterinin bulunduğu yerden çalışabileceği için hizmet kalitesi artacak ve seyahat gereksinimleri azalacaktır. Aynı zamanda bu iş ortaklarına ve rakiplere kamu hizmetleri ekosistemine katılma olanağı vererek uzaktaki tesislerin hızlı kurulumunu destekleyecektir.

Yararlar:

 • Vatandaşların vergiye tabi kamu hizmetlerinden yararlanmasında artış
 • Müşteri memnuniyetini artıran ve işletme maliyetlerini azaltan self serviste kullanım artışı. Personel diğer karmaşık hizmetleri sunmak için serbest kalır.
 • Özellikle sosyal yardım, vergi, göçmenlik ve eğitim kurumlarına giriş gibi başvuru işlemlerinde büyük maliyet tasarrufları sağlayan, problem çözme gerekliliğini ve masraflarını büyük ölçüde azaltan veri tutarlılığı.
 • Kadronun sürekliliğini sağlama, işe alma ve eğitim maliyetlerini azaltan yüksek çalışan morali

Bu çözümle ilgili Cisco teknolojileri:


İlgili iş çözümleri:

Yardım

Paylaş