Merkezi Hükümet

Devletler internetin iş dünyasındaki etkilerini gittikçe daha fazla anlıyor ve kendi organizasyonlarında da bu gücün öncülüğünden yararlanmak, hizmet verimliliği ve/veya bütçe denetimlerinden sağlanan yararlara öncülük etmek ve bunun bir örneğini yaratmak istiyorlar.

"Dijital Devrim" de geride bırakılma korkusu gerçek kökleri olan bir korku ve kendi içinde reddedilen siyasi değişiklikleri barındırıyor. Bu da internetin yeni ekonomiler açısından ne kadar önemli hale geldiğini gösteriyor.

Merkezi departmanlar içinde iyi bir örneğin oluşturulması vatandaşlara hizmet düzeylerindeki gelişimleri göstermek açısından çok önemlidir. Devletten Müşteriye, Devletten Kuruluşa, Devletten Devlete girişimleri hayata geçirecek olan altyapının kuruluşu yapıldıkça başka avantajlar da ortaya çıkacaktır.