Yeni ilaç geliştirmede başarıyı destekleme

Genomik (bir organizmadaki tüm genlerin incelenmesi) ve proteomik (protein profillerinin sistematik analizi) gibi yeni gelişen bilimler ilaç sektöründeki büyümede belirleyici unsurlar haline geldi. Bu yeni çalışma alanları ilaç geliştirme hedeflerinin sayısını yüzlerden on binlere çıkaracak. Ayrıca hastanın bireysel genetik yapısına özel ilaçların hazırlanabilmesi geliştirme stratejileri ve iş süreçleri açısından büyük önem taşımaktadır. Bunun öneminin bir kanıtı olarak, büyük ilaç şirketlerinin Ar-Ge bütçelerinden genomik çalışmalarına ayrılan yüzde 10 - 20'lik payı gösterebiliriz.

Bu yöntemlerin ticari potansiyelinin açığa çıkarılması için ilaç endüstrisinin yapması gerekenler şunlardır:

 • Büyük hacimli karmaşık veri yönetimini optimize etmek
 • Ticari başarı şansı yüksek ilaç adaylarını daha iyi belirlemek için portföy yönetimini geliştirmek

Endüstri Çözümleri:

İlaç şirketlerinin odak noktalarını veri toplamadan bilgi yönetimine yükseltmeleri için yeni teknolojileri, süreçleri ve işbirliklerini benimsemeleri gerekiyor. Yeni e-araştırma yöntemleri yeni uzmanlık araçları gerektiriyor.

İlaç şirketleri yeni işbirliği ağırlıklı çalışma süreçlerini benimsemek zorunda:

 • Müşteri hedefleme ve yönetimi, kullanım izleme, reçete davranışlarını önceden tahminle modelleme ve yaşamsal öneme sahip pazar verilerinin entegrasyonu da içeren yeni genetik teknolojilerine ve araştırmalarına erişebilmek için araştırmada güç birliği ağları,
 • Yeni geneteik teknolojilerine ve araştırmalarına erişimi mümkün kılan araştırma güçbirliği ağları
 • Sanal ilaç geliştirme ekipleri biçiminde işbirliği yapan araştırmacı bilimadamları
 • Gen haritası çıkarma ve sıralama veritabanları ve genotiplere bağlı hastalıklarla ilgili popülasyon veri tabanları gibi ilaç geliştirme portalları aracılığıyla paylaşılan standart araç ve işlemler

Yararlar:

Ticari odaklanmada yoğunlaşma:

 • Geliştirme portföyü ticari fırsat ve önceliklerle belirlenecektir

Yönetimi bilgisinde gelişme:

 • Portföy yöneticileri tümleşik karar-verme raçları kullanacaklar

Hızlı işlemler:

 • Klinik gelişmeler daha iyi hedeflenmiş temel araştırmayla beslenecek

Maliyetlerde ve verimsiz yatırımlarda azalma:

 • Güvenlik nedeniyle ürün toplatılmasının azalması
 • Tehlikeli ve verimsiz karışımları erken belirlenmesiyle klinik geliştirme sürecinde başarısızlıkların azalması
 • Tepki verecek hasta gruplarının (genotip) belirlenmesiyle artan ilaç verimliliği
 • Daha az hastayla daha kısa klinik deney nedenyile pazara giriş ve klinik Ar-Ge maliyetlerinde azalma

Bu çözümle ilgili Cisco teknolojileri:


İlgili iş çözümleri:

Yardım

Paylaş