Klinik Ar-Ge'yi Hızlandırma

Klinik deneyler uzun zaman alan, pahalı ve karmaşık süreçlerdir. Ancak bir ilacın güvenilirliğini ve etkisini kanıtlamak ve satış lisansını almak ilaç geliştirme sürecinin zorunlu bir parçasıdır. Bu süreç hastaların, sağlık tedarikçilerinin, doktorların, düzenleme kurullarının ve ilaç şirketlerinin gereksinimleri tarafından belirlenir ve kapsamlı yasalar ve etik kurallarla sınırlanır.

Gönüllü hastalar, yüksek nitelikli klinik araştırmacılar (doktorlar, hemşireler) ve veri işleme kapasitesi (insan unsuru ve teknik) ile ilgili kaynak talepleri endüstri kapasitesinin sınırlarını zorluyor.

Durum çok kritik ve endüstri şu baskılarla karşılaşıyor:

 • Hükümetler sağlık bütçelerinde kısıtlamalara gittiği için maliyetlerle ilgili baskı
 • Hissedar beklentilerinin yarattığı baskı. Bu baskıya yanıt olarak, büyük ilaç şirketleri önümüzdeki beş yıl içinde pazara her yıl bir öncekinin üç katı miktarda ürün sunmayı amaçlıyor.
 • Klinik deney aşamasına aday ilaç akışını 10-50 katına çıkaracak potansiyel yaratan temel araştırma ve buluş teknolojilerindeki gelişimlerin yarattığı baskı.

Geliştirme sürecinin diğer ucunda iş dünyasının düzenleyici ve ticari boyutu pazara daha başarılı ürün sunma baskısı altındadır. Ar-Ge sorunlarının çözümünde şu sorunlarla karşılaşılmaktadır:

 • Büyük ilaç şirketlerindeki 'silo etkisi'
 • Standart veri tanımlarının eksikliği;
 • Süreç ve sistemlerin entegrasyonunda zayıflık.
 • Eczacılık sektörünün klinik ve yönetim bölümlerinin yeni teknolojilere karşı tutucu yaklaşımı

İlaç tescilinde çok sayıda özel nokta-çözümler üretilmiş olsa da, bu çözümler büyük kuruluşların gereksinimlerini karşılayacak veya endüstri çapındaki zorlukları aşacak boyuta sahip değildir.

İnternet İş Çözümleri ve uygulama hizmet sağlayıcı (ASP) modeli çözüm için bir platform sağlayabilir ve tümleşik klinik eAr-Ge hizmetlerine olanak sağlayabilir. Bu teknolojilerin uygulanması büyük gelişim potansiyeline sahiptir:

 • Klinik program ve çalışma kurulumu (örneğin otomatik protokol tasarımı ve üretimi, simülasyon)
 • Çalışma yönetimi (örneğin online sorgulayıcı ve hasta tedavisi, e-veri yönetimi, tıbbi cihaz yönetimi, online randomizasyon ve tedarik yönetimi, "gerçek zamanlı" güvenlik yönetimi ve raporlama).
 • Proje yönetim kontrolü (örneğin inceleme verilerinin ve performans ölçümlerinin web tabanlı raporlaması).
 • E-öğrenim (örneğin Eniyi Klinik Pratikleri modülleri, eğitimle ilgili çalışmalar, tedavi bilgileri)

Yararlar:

Pazara girme hızında artış:

 • Daha verimli veri yönetimi ve hasta bulma sürecindeki önemli düşüşler yoluyla sağlanır

Maliyetlerde azalma

 • Sistem geliştirmedeki dahili tasarruflar tek deneme için gereken tekrar iş yapmanın azalışıyla sağlanır

Verim artışı:

 • Standart ağların, çalışma yerlerinin ve süreçlerin çoklu denemelerin hepsinde tekrar kullanımıyla kilit elemanların serbest kalmasıyla sağlanır

Daha hızlı ve bilgi donanımlı karar verme yetisi

 • Hızlı karar verme için web tabanlı 'gerçek-zamanlı' veri erişimi ve proje yönetim raporlaması uygulamasıyla sağlanır

İlgili Cisco teknoloji ve çözümleri:


İlgili iş çözümleri:

Yardım

Paylaş