Satış ve pazarlamada en yüksek verimi sağlama

İlaç şirketlerinin hissedarları büyümeye devam etmek için kar edilmesi gerektiğini düşünüyorlar. Ar-Ge'nin "başarı destekçisi" yeni teknolojilere odaklanması, pazarlama üzerinde satışlarda mümkün olduğu kadar hızlı bir şekilde zirve yapma baskısı yaratıyor.

Pazarlamada bunu başarmak için aşılması gereken bazı zorluklar var:

 • Hükümetin fiyatlar üzerindeki denetimi (örneğin ABD'deki sağlık sigortası reformları)
 • Yeni ürünlerde artan Ar-Ge ve tanıtım maliyetleri
 • Çok sayıda insanın (doktorlar, sağlık ödemelerini yapanlar, eczacılar, hastalar) karar sürecine katılımı
 • Küresel pazarlarda artan rekabet
 • İmtiyazlarda azalma, patent sürelerinin dolması ve jenerik ilaçlar

İlaç şirketleri daha canlı satış ve pazarlama etkinlikleriyle daha hızlı bir şekilde satış zirvesi yapmak zorundalar.

Endüstri Çözümleri:

BT çözümlerinin etkin kullanımı ilaç şirketlerinin trilyonlarca liralık satış ve pazarlama harcamalarını yönetme ve yönlendirme becerilerini geliştirecektir:

Özel uygulamalar şunları içerir:

 • Müşteri hedefleme ve yönetimi, kullanım izleme, karar verme ve önemli pazar istihbarat verilerinin tümleştirilmesinde önceden bilgi sağlayacak model oluşturma gibi, satış ekibi verimini optimize eden yazılım ve veri analiz araçları
 • Geleneksel yüz yüze satış yöntemini geliştirecek veya bu yöntemin yerine farklı yöntemler getirecek elektronik ayrıntılandırma
 • Kişisel dijital yardımcıda (PDA) kullanılacak e-kodeks, klinik not defterleri, doktorlara yönelik e-referans materyalleri (örneğin online gastrointestinal atlası veren Astra Zeneca) gibi doğrudan müşteriye pazarlama
 • Ürün çıkışını, ürün dizisi genişletmeyi ve yerel düzenlemelerle ilgili etkinlikleri desteklemek üzere Ar-Ge verilerine hızla erişen pazarlama organizasyonu oluşturmak için güçlü bilgi planlaması, veri ambarı ve raporlama araçları
 • · Ek katma değerli hizmetlerle (örneğin örnek sipariş ve e-öğrenim) e-ayrıntı verecek ve e-tanı ve reçete bilgileri sağlayan doktor portalları

Yararlar:

Satış ve pazarlama harcamalarında etkin yönetim:

 • Zirve satışlarına ulaşma zamanını hızlandırma
 • Pazar varlığını artırma
 • Marka geliştirme ve bilinmeyi hızlandırma

Gelişmiş tanı ve hastalık tedavisi:

 • Doktor ve hastalara daha iyi bilgi hazırlama
 • Salgın yönetimi uygulamalarının hazırlanası (Örneğin glükoz izleme araç seti)
 • Tedavi rejimleriyle daha iyi hasta uyumun destekleyen uygulamalar

Endüstri sorunlarıyla ilgili etkin iletişim/sorumluluk:

 • Düzenleyici gruplar dahil (Örneğin NICE, Avrupa İlaç Değerlendirme Birliği) sağlık danışma grupları, cyber klinikçiler, sanal eczaneler, karar şekillendiricilerle geleneksel ve yeni düşünce liderleriyle verimli ve hesaplı bağlantı

İlgili Cisco teknoloji ve çözümleri:


İlgili iş çözümleri:

Yardım

Paylaş