İlaç ve Kozmetik

İnternet ekonomisi ilaç endüstrisinin çehresini değiştiriyor ve birçok soruna yeni web çözümü getiriyor. Faturalama ve alım satım gibi süreçleri geliştiriyor, satış, pazarlama, Ar-Ge verimliliğini artırıyor ve organizasyonun tüm işletme maliyetlerini azaltıyor. Tanı ve tedavide kullanılan internet, yeni yazılım ve büyük dijital veritabanları hasta bakım kalitesini yükseltiyor. Yüksek Ar-Ge verimi, klinik deneylerde web kullanımı ve bilgi paylaşımında sağlanan artış farmakolojik Ar-Ge süreçlerinin süresini kısaltmada büyük bir etki yaratacak.

Genomik ve proteomik gibi yeni bilimler sayıları şu anda yüzlerle ölçülen ilaç geliştirme hedeflerinin sayısını on binlere çıkaracağı için, internet uygulamaları büyük hacimli karmaşık verilerin optimize edilmesine ve aday ilaç saptamanın daha iyi hale getirilmesine yardımcı olacaktır. Varolan çalışma modellerinin üzerinde yeniden düşünüp, geleneksel bir organizasyon olmaktan web uygulamalarının kullanıldığı e-iş'e geçerek interneti işletmenize büyük yarar sağlayan bir çalışma biçimi haline getirebilirsiniz. Bu, daha fazla bağlantı, değişimlere yanıt verirken daha hızlı ve esnek olabilmek anlamına geliyor. Asıl sorun artık internetin eczacılığı ne zaman etkileyeceği değil, sektörün internetten en fazla yararı sağlamak, yenilikler yapmak, sağlık hizmetleri değer zincirini geliştirmek için teknolojiyi nasıl benimseyeceğidir.

Aşağıdaki çözümlere de göz atın:

Satış ve pazarlamada en yüksek verimi sağlama

Yeni ilaç geliştirmede başarıyı destekleme

Klinik Ar-Ge'yi hızlandırma

Çözüm Örneklerini görüntülemek için tıklayın