Medya varlıklarından en fazla değeri elde etme

Teknolojilerin birleşmesinden ve dijital içeriğe erişebilen sürekli gelişim içindeki uygulamalardan yararlanmak için medya varlıkları sahiplerinin içeriği dijital formatta birden çok kodlama sürümüyle üretmeleri veya dönüştürmeleri gerekir. Bu süreç yeni pazarlara giriş açısından yaşamsal öneme sahiptir, ancak beraberinde ciddi bir yönetim sorunu da getirebilir. Dijital medya varlıklarının dönüştürülmesi, depolanması ve tanımlanmasının yaratabileceği potansiyel organizasyon sorunlarına ek olarak, içeriğin dijital formata geçirilmesiyle mülkiyet hakları sorununun da daha karmaşık ve ciddi bir hale geldiğini görüyoruz.

Birebir kullanım özellikli bir teknoloji olan Napster örneğinde görüldüğü gibi, hakların korunması, medya şirketlerinin önünde ciddi bir engel oluşturmaktadır.

Endüstri Çözümleri:

Dizin oluşturma ve dijital haklar yönetim teknolojisi de dahil olmak üzere, bütünlüklü bir dijital varlık yönetim sistemi, varolan varlıkların dönüştürülmesini bir sorunsal haline getiren çoğu sorunu çözümler.

Böyle bir sistemin uygulanması:

  • Dijital varlıklar için hızlı ve etkin arama ve getirme olanağı
  • Tüm varlıklara tarayıcılar ile global erişim sağlar
  • Dijital varlıkların kullanımlarını ve yerlerini izleyerek kontrolü maksimize eder

Yararlar:

  • Yeni gelir kaynakları oluşturur.
  • Daha fazla sayıda kullanıcıyı, daha büyük veritabanlarını ve yeni, karmaşık medya varlıklarını desteklemede maksimum genişletilebilirlik ve esneklik.
  • Medya varlıklarının online aranabilirliği, haklarının online izlenmesi ve e-ticaret uygulamalarına bağlantı.
  • Daha yüksek işlem hızı.

İlgili Cisco teknoloji ve çözümleri:


İlgili iş çözümleri:

Yardım

Paylaş