Birleşen dijital teknolojileri benimseme

Dijital teknolojilerin bir araya getirilmesi üzerine yapılan tartışmalar medya endüstrisinin tüm sektörlerinde (radyo-televizyon yayıncılığı, film, müzik ve yayıncılık) heyecanlı bir değişim atmosferi yaratmıştır. Yeni ve gelişen teknolojilerin değişim gücünün yakalanması, tüm içerik sahipleri, sağlayıcıları ve yaratıcıları açısından geleneksel düşünme ve çalışma tarzlarını bir kenara bırakmayı zorunlu kılıyor. Bu değişimin eksenini geleneksel 'eski dünya' teknolojilerinin tüm sektörlerde yayılan yeni dünya dijital platformlarıyla birleştirilmesi oluşturuyor.

Medya şirketlerinin seçtikleri teknolojileri aşama aşama benimsemek yerine, kendilerini tam dijital donanımlı işletmeler haline getirecek olan bütünsel stratejilere geçmeleri gerekiyor. Birçok medya grubu işletme birimlerinin tümünde standart hale getirilmemiş teknolojilerle çalışıyor. Bu da grup çapında verimlilik yaratma ve değer geliştirme çabaları önünde ciddi bir engel oluşturuyor. Medya şirketlerinin, pazara giriş hızını artırmak ve değişen pazar koşullarında avantaj sağlayacakları içerik dağıtımını yapabilmek için varolan ve yeni oluşturulan standartlara uygun, stratejik ve çözüm bazında mimarileri kurmaları gerekiyor.

Yeni pazarlara girmek ve bu pazarlarda tutunmak için medya şirketleri internet hızında çalışmak zorundadır. Bu hıza yalnızca dijital donanımlı işletmeler erişebilir.

Tam bir dijital donanıma sahip olmak isteyen medya şirketleri şunları yapmalıdır:

  • Yeni teknolojilerin potansiyelini yakalamak için bir önkoşul olan ortak standartları uygulamak.
  • Tedarik zincirlerini kullanıcıdan kullanıcıya erişimli hale getirmek, tüm içeriğin oluşturulması ve üretimini (film, basım, yayın) hiçbir sınırlama getirmeksizin analogdan dijitale dönüştürmek.
  • Tüm tedarik zincirini kapsayacak şekilde ağlarda dijital içeriği uçtan-uca dağıtmak üzere altyapı değişiklikleri yapmak

Yararlar:

  • Dağıtım ve yenileme maliyetlerinde azalma
  • Tüm içeriğin pazara daha hızlı sunulması
  • İş süreçlerinin hayata geçirilmesinde gelişme
  • Yeni iş fırsatlarını değerlendirme ve potansiyel yeni pazarlara daha hızlı girme yeteneği

İlgili Cisco teknoloji ve çözümleri:


İlgili iş çözümleri:

Yardım

Paylaş